‘La­fras Verwey’ van 1971 op RSG

Beeld - - Nuus -

Chris Bar­nard, wat op 28 De­sem­ber in die ou­der­dom van 76 jaar oor­le­de is, se ra­di­o­dra­ma Die re­bel­lie van La­fras Verwey word steeds as ’n baan­bre­kers­werk be­skou.

Dié drama met ’n klank­er­va­ring wat min an­der skry­wers tot nog toe kon e­we­naar, word Don­der­dag om 20:00 in Ra­di­o­te­a­ter uit­ge­saai.

Die drama kom uit die argief met die ak­teur Co­bus Ros­souw in die ti­tel­rol.

La­fras is ’n Jan Al­le­man wat vas­ge­vang is in ’n bu­ro­kra­tie­se stel­sel. Hy is ’n dro­mer en be­gin met­ter­tyd lug­kas­te­le bou om van die sleur­werk te ont­snap. By die werk word hy ge­spot en hy sluit uit­ein­de­lik by ’n groep on­der- grond­se re­bel­le aan. Hy ver­vaar­dig vir hul­le plof­stof en smok­kel wa­pens vir ’n re­vo­lu­sie wat kom . . .

Wan­neer La­fras op sy fiets ry of selfs die bad­ka­mer be­soek, mar­sjeer hy saam met die re­bel­le en staar hy die vy­and in die ge­sig.

Hy ont­moet la­ter vir Pe­tra, ’n s­wan­ger mei­sie, wat hy op sy fiets hos­pi­taal toe neem vir haar be­val­ling, maar wan­neer hy te­rug­keer huis toe, neem sy le­we skie­lik ’n wen­ding.

Die re­bel­lie van La­fras Verwey is op 5 Maart 1971 on­der spel­lei­ding van Cor Nor­tjé op­ge­neem. Wy­le Joey de Ko­ker ver­tolk die rol van Pe­tra en van die an­der spe­lers sluit in Da­na Nie­haus, An­dré Wal­ters en Hen­nie S­mit.

Die stuk is in 1970 met die eer­ste prys be­kroon in ’n hoor­spel­kom­pe­ti­sie deur die Bel­gis­che Ra­dio en Te­le­vi­sie in sa­me­wer­king met die SAUK. ’n Vlaam­se ver­ta­ling is so­wat ’n jaar la­ter in Bel­gië uit­ge­saai. Dit is la­ter ook in Ne­der­lands, En­gels, Frans, I­ta­li­aans en Slo­weens ver­taal en deur ver­skeie Eu­ro­pe­se ra­di­o­sta­sies uit­ge­saai.

Bar­nard was ook die skry­wer van ro­mans soos Ma­ha­la en Boen­doe, te­le­vi­sie­reek­se en die draai­boek van on­der meer Die won­der­wer­ker.

Van sy an­der be­kroon­de ra­di­o­dra­mas sluit in B­lin­de­mol en Uit­no­ding tot die dans.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.