RAV4 steeds in die wed­loop

Beeld - - Motors - Jan­nie Hen­nop

Dit is al ou nuus dat sag­te­baard­sport­nut­se nie net ge­kom het om te bly nie, maar ook om te oor­heers.

Die ver­ko­pe van me­di­um­groot­te sport­nut­se het die laas­te ja­re mis­kien ’n pla­to be­reik, maar hul­le word steeds maan­de­liks in hul dui­send­tal­le in Suid-A­fri­ka en el­ders in die wê­reld ver­koop.

Die dem­per op hul ver­ko­pe is maar bloot die op­koms van die meer kom­pak­te sport­nuts en oor­kruis­voer­tuie wat, hoe­wel klei­ner, ko­pers se beur­sies baie min­der seer­maak as die gro­te­res.

Die gro­ter sag­te­baar­de se koms is hoof­saak­lik aan Toyo­ta te dan­ke.

Die eer­ste Toyo­ta RAV4 het don­kie­ja­re ge­le­de be­gin om al­ter­na­tie­we ry­goed, in teen­stel­ling met die tra­di­si­o­ne­le se­dan of luik­rug, on­der voor­ne­men­de kar­ko­pers se aan­dag te bring. Van toe af was daar geen keer nie.

Ons het pas die op­ge­knap­te RAV4 on­der han­de ge­had. Die koms van die nu­we Hyun­dai Tu­c­son en bin­ne­kort ook die nu­we Kia S­por­ta­ge gaan die von­ke be­hoor­lik laat spat. Hyun­dai toets tans ’n die­sel­weer­ga­we van die Tu­c­son. Tot dus­ver be­staan sy reeks net uit pe­trol­mo­del­le.

Wat ver­ko­pe in Suid-A­fri­ka be­tref, loop die RAV4 die laas­te paar maan­de voor, maar Hyun­dai se ix35 was lank die mark­lei­er.

Hyun­dai re­ken met die nu­we Tu­c­son, wat die ix35 ver­vang het, kan hy dalk reeds weer voor wees met maan­de­lik­se ver­ko­pe.

Hyun­dai en Kia maak nie hul ver­koop­sy­fers soos die res van die ver­vaar­di­gers be­kend nie, wat ’n ver­ge­ly­king be­moei­lik.

Daar is ook Ford se Ku­ga, wat nie te lank ge­le­de nie ook so af en toe voor­ge­loop het. Volks­wa­gen se Ti­guan is ook ’n goeie ver­ko­per in die seg­ment.

Om­trent el­ke ver­vaar­di­ger het ’n mo­del in die seg­ment en me­de­din­ging is ui­ters taai tus­sen die groep kwa­si-veld­ry­ers.

Die op­knap­ping van die RAV4 het hom ’n vars voor­koms ge­gee, wat in­val by die sti­le­ring en aan­sien van Toyo­ta se an­der mo­del­le. Die skerp bui­te­kant, spits­ge­sig­gie en skre­fies­lig­te ag­ter laat dit modern en vars lyk.

Ook die bin­ne­kant het by die op­knap­ping ge­baat en hoe­wel die af­wer­king goed en al die luuk­ses en lig­gies daar is, val die uit­leg en die ont­werp bin­ne­langs ef­fe vreemd op die oog.

Die sit­plek­ke is ge­mak­lik en daar is ge­noeg ruim­te.

Ons toets­mo­del was die heel luuk­se VX met ’n 2.2-li­ter­tur­bo­die­sel­en­jin, ge­kop­pel aan ’n ou­to­ma­tie­se rat­kas met ses gan­ge.

Die en­jin is ’n ou be­ken­de en bied 110 kW en 340 Nm. Dis ge­mid­del­de sy­fers in die klas, met Ford en die Ko­re­a­ne se twee- En­jin li­ter­tur­bo­die­sels wat meer ki­lo­watts en ’n paar new­ton­me­ters be­ter wring­sy­fers bied.

Op die pad was die RAV4 nie skaam om sy voe­te op te tel nie en daar was nie veel tur­botraag­heid nie. Die en­jin is vir my ef­fe luid, maar nie steu­rend nie.

Die rat­ska­ke­ling is goed en rond­rits in die stad of op die oop pad is ’n mak­li­ke en aan­ge­na­me er­va­ring.

Sy rit­ge­hal­te is goed en sy pad­ge­drag bin­ne per­ke vir dié klas ry­goed.

Ek dink ry­goed in dié seg- ment het eint­lik ’n twee­le­di­ge ka­rak­ter.

Die in­tree­mo­del­le ding mee op prys.

Vir die mees­te ko­pers is dit die grond­vry­hoog­te, veel­sy­dig­heid en stan­daard­luuk­ses en ge­riefs­ar­ti­kels wat eint­lik van be­lang is.

Dan is daar ’n twee­de groep in die seg­ment, en dit is die top­mo­del­le soos die VX wat hier ge­toets is.

Hier gaan dit oor vier­wiel­dryf (vir wat dit werd is), din­ge soos leer- en e­lek­tries ver­stel­ba­re sit­plek­ke, el­ke denk­ba­re luuk­se en dan die krag­ti­ger en­jins.

Die tur­bo­die­sels word in die duur­der mo­del­le in­ge­span, hoe­wel hier en daar ’n pe­trol­en­jin met ’n gro­ter ka­pa­si­teit is wat in die duur­ste of vlag­skip­mo­del diens doen, soos ook in die RAV4 se ge­val.

’n Mens sal spe­si­fi­ka­sie vir spe­si­fi­ka­sie en ge­riefs­ar­ti­kel vir ge­riefs­ar­ti­kel van die ver­skil­len­de top­mo­del­le met me­kaar moet ver­ge­lyk om te sien wie staan bo die res uit. Ek dink hoe nu­wer die mo­del, hoe meer pun­te sal dit kry.

Die RAV4 is nie nuut nie, maar wel nuut op­ge­knap.

Daar­by is dit da­rem nog lank nie ’n ou mo­del nie en het dit die skiet­goed om ’n goeie keu­se te wees.

Ek dink eg­ter die Tu­c­son en die nu­we S­por­ta­ge, wat ook van­jaar kom, kan dalk op grond van voor­koms, luuk­ses en en­jin­krag die RAV4 ’n paar hak­ske­ne wys.

Tog sal prys – van die in­tree­vlak­mo­del­le tot die top­mo­del­le – steeds ’n be­lang­ri­ke fak­tor bly.

Die RAV4 be­haal sy goeie maan­de­lik­se ver­ko­pe nie son­der re­de nie. Dis ’n lek­ker ry­ding.

) 7 uit 10

Toyo­ta se RAV4, steeds een van die be­lang­rik­ste spe­lers in die seg­ment.

Van ag­ter sien ’n mens die RAV4 se taam­lik reg­af­ag­ter­ruit.

Die bin­ne­kant is net­jies en groot­liks funk­si­o­neel, maar val vreemd op die oog.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.