Staat loop wer­kers met mil­joe­ne in

Beeld - - Front Page - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad. – Dit sou pa­sien­te in die ses maan­de tot ein­de Maart so­wat 5,9% per dag meer ge­kos het om in Li­fe He­alt­hca­re se hos­pi­ta­le op­ge­neem te word as in die oor­een­stem­men­de ses maan­de die vo­ri­ge jaar.

Die hos­pi­taal­groep sê in sy half­jaar-re­sul­ta­te sy in­kom­ste uit hos­pi­ta­le in Suid-A­fri­ka het met 8,3% tot R6,8 mil­jard ge­styg, hoof­saak­lik dank­sy die sty­ging in ta­rie­we. Die ge­mid­del­de ge­tal dae wat pa­si­ën­te in die hos­pi­ta­le op­ge­neem is, was 2,7% ho­ër.

An­dré Mey­er, uit­voe­ren­de hoof, het dié toe­na­me on­der meer toe­ge­skryf aan die 91 by­ko­men­de bed­dens wat in die half­jaar in Suid-A­fri­ka toe­ge­voeg is.

Sy be­dryfs­wins in SuidA­fri­ka het in die half­jaar met 5,7% tot R1,7 mil­jard ge­styg.

Li­fe He­alt­hca­re is ook in Po­le en In­dië be­dry­wig en hy be­plan om ver­der oor­see uit te brei.

An­der hos­pi­taal­groe­pe se fo­kus is ook toe­ne­mend op die bui­te­land na­dat die groei in nu­we le­de van sie­ke­fond­se in SuidA­fri­ka be­gin af­plat het.

Mey­er sê Li­fe He­alt­hca­re is om dié re­de om­sig­tig oor uit­brei­ding in Suid-A­fri­ka, maar daar is steeds ge­noeg aan­vraag om tot in 2020 tus­sen 200 en 250 bed­dens per jaar by te voeg.

In die res van die boek­jaar gaan nog 24 bed­dens by sy hos­pi­ta­le ge­voeg word. Daar­be­ne­wens gaan die bed­dens in sy gees­tes­ge­sond-heids­hos­pi­ta­le, Li­fe Vin­cent Pal­lot­ti in Kaap­stad en Li­fe Car­sten­hof in Mid­rand, met 95 uit­ge­brei word.

Die ver­swak­king van die rand in die half­jaar het druk op sy wins­mar­ge in Suid-A­fri­ka ge­plaas om­dat ’n groot deel van die ver­brui­kers- en chi­rur­gie­se goe­de­re vir hos­pi­ta­le in­ge­voer word. So­wat 17% van sy in­kom­ste het ’n groot bloot­stel­ling aan die rand.

Mey­er sê hoe­wel se­ke­re van hul ge­hal­te-maat­staw­we, soos met in­fek­sies, in die half­jaar ver­swak het, toon die lang­ter-myn­ten­dens ’n ver­be­te­ring.

Die groep se in­kom­ste het in die half­jaar met by­na 11% tot R7,86 mil­jard ge­styg. Sy wins ná be­las­ting is 13% ho­ër op R1,1 mil­jard.

’n Tus­sen­tyd­se di­vi­dend van 73c per aan­deel is ver­klaar. Aan­deel­hou­ers kan al­les of ’n deel daar­van as ’n aan­deel­ver-sprei­ding ont­vang. Sy aan­deel­prys het gis­ter 5,2% ho­ër op R37,96 ge­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.