A­ka­de­mia kry Hugo se li­te­rê­re ver­sa­me­ling

Beeld - - News - Car­ryn­Ann Nel

Dr. Da­niel Hugo, be­kroon­de dig­ter, ver­ta­ler, let­ter­kun­di­ge en ra­di­o­man, skenk sy he­le per­soon­li­ke ver­sa­me­ling li­te­rê­re do­ku­men­te aan So­li­da­ri­teit se A­ka­de­mia.

Hugo sê hy be­tuig met dié sken­king sy ver­troue in A­ka­de­mia as A­fri­kaan­se ho­ëron­der­rig- in­stel­ling. “Ek be­maak dit aan A­ka­de­mia om­dat hul­le glo in moe­der­taal­on­der­wys, ook op ter­si­ê­re vlak.

“As pro­fes­si­o­ne­le men­se soos on­der­wy­sers, pro­ku­reurs, pre­di­kan­te, me­die­se dok­ters, in­ge­ni­eurs, ak­teurs, ver­ta­lers, joer­na­lis­te en om­roe­pers nie meer in A­fri­kaans op­ge­lei word nie, ver­loor die taal sy hoë funk­sies en kan dit nie meer ge­re­ken word as ’n vol­waar­di­ge kul­tuur­taal nie.

“Dan sal dít wat oor ’n tyd­perk van 100 jaar op­ge­bou is, bin­ne een ge­ne­ra­sie ver­dwyn en A­fri­kaans sal weer die sta­tus kry van straat­taal en kom­buis­taal, ter­wyl dit nou ’n hoogs ge­so­fis­ti­keer­de we­ten­skap- en li­te­rê­re taal is.”

Piet le Roux, a­ka­de­mie­se hoof van A­ka­de­mia, sê hul­le is ver­heug oor Hugo se sken­king.

“A­ka­de­mia wil ’n tuis­te vir groot pres­ta­sies en groot den­ke uit die A­fri­kaan­se ge­meen­skap wees. Dit is vir ons ’n eer om die Da­niel Hugo-ver­sa­me­ling te huis­ves.”

Die ver­sa­me­ling dek Hugo se be­trok­ken­heid by die A­fri­kaan- se li­te­rê­re wê­reld se­dert die 1980’s.

Dit be­staan on­der meer uit pri­va­te kor­re­spon­den­sie oor de­ka­des heen met A­fri­kaan­se en Ne­der­lands­ta­li­ge skry­wers, ma­nu­skrip­te van Hugo en an­der se werk, re­sen­sies, ar­ti­kels, ru­brie­ke, keur­ders­ver­slae vir uit­ge­wers, fo­to’s, skaars boe­ke, tyd­skrif­te en klank­op­na­mes.

Fo­to: MAR­LE­NE MA­LAN

Dr. Da­niel Hugo

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.