Gup­ta­fir­ma net ’n leë dop

Dit bring SA blyk­baar niks in die sak nie

Beeld - - News - Pau­li van Wyk

Die Gup­ta-maat­skap­py wat ’n “onwettige” ven­noot­skap met Denel ge­sluit het, be­staan net op pa­pier.

Uit ’n Net­werk24-on­der­soek blyk dit VR La­ser A­sia het nie ’n eie kan­toor, fa­briek, web­werf, per­so­neel­le­de of “om­vat­ten­de er­va­ring van die A­sia- tie­se mark” nie.

Denel, die staat se wa­pen­ver­vaar­di­ger, het in Ja­nu­a­rie ge­spog met die op­rig­ting van Denel A­sia en sy nu­we A­si­a­tie­se ven­noot, VR La­ser A­sia, wat 49% van die nu­we on­der­ne­ming be­sit.

Dié ven­noot­skap is vol­gens Denel ge­sluit om­dat VR La­ser A­sia en sy Suid-A­fri­kaan­se fi- li­aal, VR La­ser, die A­si­a­tie­se mark “ver­staan”.

Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het Denel A­sia as “on­wet­tig” be­skryf om­dat die re­ge­ring nie die no­di­ge goed­keu­ring daar­voor ge­gee het nie.

’n Ont­le­ding van Suid-A­fri­ka se wa­pen­uit­voer die af­ge­lo­pe vyf jaar wys Denel het reeds ’n sterk voet­spoor in A­sië, son­der die Gup­tas se “hulp”.

Die ven­noot­skap met VR La­ser A­sia – ’n be­gin­ner-maat­skap­py wat twee jaar oud is – is baie an­ders as Denel se vroe­ë­re in­ter­na­si­o­na­le ven­noot­skap­pe, soos met Tur­bo­me­ca A­fri­ca, Air- bus Op­tro­ni­cs (voor­heen Carl Zeiss Op­tro­ni­cs) en R­hein­me­tall Denel Mu­ni­ti­on.

Od­wa Mhl­wa­na, waar­ne­men­de fi­nan­si­ë­le hoof, het eer­gis­ter in die par­le­ment on­der meer dié voor­beel­de ge­noem om die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor o­pen­ba­re on­der­ne­mings te paai en ge­sê in­ter­na­si­o­na­le sa­me­wer­king is lank reeds deel van Denel se be­dryf­stra­te­gie.

Mhl­wa­na het eg­ter nie ver­dui­de­lik hoe sleg VR La­ser A­sia by die an­der af­steek nie.

Al die an­der ven­noot­skap­pe is ge­sluit met oor­se­se maat­skap­pye met de­ka­des se er­va­ring wat mil­jar­de ran­de se kon­trak­te na die on­der­han­de­lings­ta­fel ge­bring het én die on­der­steu­ning van die on­der­skeie oor­se­se re­ge­rings het, sê die mi­li­tê­re ont­le­der Hel­moed R­ö­mer Heitman.

Mhl­wa­na het aan LP’s ge­sê: “Vier po­ten­si­ë­le ven­no­te is oor­weeg voor­dat Denel op VR La­ser A­sia be­sluit het. Dit is ge­grond op die maat­skap­py se er­va­ring en die pro­jek­te waar­aan Denel met (die plaas­li­ke fi­li­aal) VR La­ser ge­werk het.”

kon geen te­ken van e­ni­ge af­ge­han­del­de of hui­di­ge VR La­ser A­sia-pro­jek­te kry nie en Denel en die de­par­te­ment van o­pen­ba­re on­der­ne­mings wou nie vrae daar­oor be­ant­woord nie.

Salim Es­sa is die al­leen­aan­deel­hou­er van VR La­ser A­sia en ook die meer­der­heids­aan­deel­hou­er in die plaas­li­ke VR La­ser. Hy is ’n ja­re lan­ge Gup­ta-vriend en -sa­ke­ven­noot.

Es­sa het nie op sel­foon­bood­skap­pe, e-pos of foon­op­roe­pe ge­re­a­geer nie.

Ka­mal Kant Sing­ha­la, A­jay Gup­ta se seun, is ’n di­rek­teur van VR La­ser A­sia en was tot in Maart ’n di­rek­teur van VR La­ser. Die Gup­tas is die min­der­heids­aan­deel­hou­er in VR La­ser.

Die Gup­tas se be­heer­maat­skap­py, Oak­bay In­ves­t­ments, het die fa­mi­lie se aan­deel in Denel A­sia pro­beer ver­klein.

Heitman het die op­rig­ting van Denel A­sia en die keu­se van VR La­ser A­sia as A­si­a­tie­se ven­noot as “ei­en­aar­dig” be­skryf.

“Niks aan dié on­der­ne­ming maak sin nie. As Denel ’n ven­noot ge­kies het wat ja­re se er­va­ring en groot kon­trak­te kon in­bring, kon ek dit ver­staan het. Ek sien nie sin hier­in nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.