Le­su­fi be­na­deel swart leer­lin­ge

Beeld - - Kommentaar - Beuk­man is re­dak­teur van Beeld.

Pa­ny­a­za Le­su­fi, LUR vir on­der­wys in Gau­teng, is op die een of an­der vreem­de kruis­tog in die pro­vin­sie se sko­le.

On­der die vaan­del van trans­for­ma­sie wil hy sko­le se na­me ver­an­der, hê dat wit en swart sko­le me­kaar aan­neem en ’n ge­sa­ment­li­ke be­stuur vorm, toe­sien dat al­le sko­le al­le ras­se ver­teen­woor­dig, in­skry­wings by sko­le e­lek­tro­nies be­heer, wit on­der­wy­sers in swart ge­bie­de ont­plooi en nou ook lands­vlae op al­le skool­u­ni­forms laat aan­bring.

Hy het dié week uit­ge­vaar teen sko­le wat glo teen trans­for­ma­sie ba­klei. Vol­gens hom is dit dié sko­le wat nie hulp­bron­ne wil deel nie en arm sko­le in ’n wurg­greep van ar­moe­de wil hou.

Le­su­fi sing werk­lik soos ’n vals stem in die an­der­sins re­la­tief re­a­lis­tie­se koor van die Gau­teng­se ANC. Hy pro­beer die ou be­proef­de re­sep, bla­meer be­voor­reg­te in­stel­lings vir die pro­ble­me met swak en kor­rup­te diens­le­we­ring en pro­beer dit aan stuk­ke kap om te kyk of daar nie op kort ter­myn ver­lig­ting vir sy kie­sers­korps daar­uit kan kom nie.

Die re­de waar­om hy so rond­hard- loop, is dat die ba­sie­se diens­le­we­ring in voor­heen be­na­deel­de sko­le by­na tot stil­stand be­gin kom. Daar is ook die kwes­sie van te min plek vir leer­lin­ge.

Dit is reeds ’n be­ken­de feit dat on­der­wys vir swart men­se en die be­skik­ba­re ge­rie­we weens a­part­heid sleg af­ge­steek het teenoor wat vir wit men­se be­skik­baar was toe die be­heer in 1994 aan ’n nu­we re­ge­ring oor­han­dig is.

Wat Le­su­fi ver­kies om te ver­swyg, is die ANC se mis­luk­king as re­ge­ring om in 21 jaar vor­de­ring met ge­hal­te-on­der­wys vir al­mal te maak.

Eers het hul­le a­ka­de­mie­se ag­ter­stan­de nog ver­der ver­groot met hul on­der­deur­dag­te en die sub­stan­daard­toe­pas­sing van uit­koms­ge­rig­te on­der­wys. Baie tra­di­si­o­neel wit sko­le het ska­de­li­ke e­le­men­te van dié stel­sel uit hul sko­le ge­hou. Hul­le het voort­ge­gaan om by­voor­beeld goeie wis­kun­de en taal­prak­ty­ke, as­ook sin­vol­le stu­die­ma­te­ri­aal, te ge­bruik. Hul­le kan nie ge­bla­meer word vir een van die groot­ste skan­des van die ANC-re­ge­ring nie – dat hul­le be­gin het om ma­triek­ser­ti­fi­ka­te aan swak­ker op­ge­lei­de men­se as die laas­te ja­re van a­part­heids­on­der­wys toe te ken.

Voorts het die ANC uit po­li­tie­ke op­por­tu­nis­me die on­der­wys ba­sies uit­ge­le­wer aan die on­der­wy­sers­vak­bond Sa­dou, wat in sy eer­ste skuif die in­spek­sie­stel­sel by sko­le af­ge­skaf het – iets wat swart on­der­wys ver­der ver­swak en be­na­deel het. In­tus­sen het e­le­men­te in Sa­dou ’n wel­va­ren­de on­der­ne­ming be­dryf waar­deur pos­te aan on­der­wy­sers ver­koop word. Ook el­ders in die land was die on­vol­doen­de le­we­ring van skool­hand­boe­ke, voe­ding­ske­mas en ge­boue meer­ma­le die ge­volg van die kor­rup­te toe­ken­ning van ten­ders aan ka­me­ra­de en fa­mi­lie­le­de. Nou het dit die ANC in­ge­haal en sy kie­sers kla.

Tra­di­si­o­neel wit sko­le – waar­van die mees­te nie meer so wit is nie – le­wer ge­hal­te-on­der­wys nie groot­liks uit ’n bo­se be­voor­reg­ting nie. Maar om­dat daar el­ke dag klas­on­der­rig is, on­der­wy­sers el­ke dag op­daag, geen kom­pro­mie oor ge­hal­te is nie en voort­du­rend geld in­ge­sa­mel word om nog waar­de toe te voeg. En om­dat dit goed be­stuur word deur per­so­neelen be­stuurs­ra­de wat dis­si­pli­ne hand­haaf.

’n S­troop­tog van wraak op dié in­stel­lings gaan on­der­wys nie vo­ren­toe vat nie. In­teen­deel, dit gaan swart leer­lin­ge die mees­te be­na­deel. Al weer.

Wat hy eer­der kan doen, is om on­der­wys­in­spek­teurs te­rug te kry, te sorg dat on­der­wy­sers in die klas is, kon­trak­te vir diens­le­we­ring aan doel­tref­fen­de kun­di­ges toe te ken en Sa­dou se wurg­greep op on­der­wys te breek.

En ja, tra­di­si­o­neel be­voor­reg­te in­stel­lings te be­trek by die her­op­bou van on­der­wys eer­der as om hul­le te dreig. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.