Skiet­voor­val is wek­roep vir sorg op die jag­veld

Beeld - - Kommentaar -

Die tra­gie­se ge­beu­re in Lim­po­po, waar­in ’n pa voor sy tie­ner­seun en vrien­de in ’n jag­on­ge­luk dood­ge­skiet is, wys hoe mak­lik din­ge op die jag­veld kan skeef­loop en groot hart­seer ver­oor­saak.

Jaar­liks word be­rig oor min­stens een voor­val waar­in ie­mand op ’n jag­tog ge­sterf het.

Net meer as ’n jaar ge­le­de het ’n boer van die Vry­staat ge­sterf toe hy in ’n jag­on­ge­luk op sy broer se plaas in die Bult­fon­tein-om­ge­wing raak­ge­skiet is. En net ’n paar we­ke ge­le­de het ’n in­spek­teur van die DBV op Vi­r­gi­nia ter­nou­er­nood aan die dood ont­kom toe ’n skoot, af­ge­vuur deur ’n jag­ter, deur sy voer­tuig vlak ver­by sy kop ge­trek het ter­wyl hy na Ven­ters­burg op pad was.

Na­vor­sing wys dat so­wat 200 000 men­se jaar­liks in Suid-A­fri­ka by jag­tog­te be­trok­ke is. Die per­sen­ta­sie slag­of­fers is dus ge­wel­dig min.

Maar die hart­seer en trau­ma wat deur el­ke jag­on­ge­luk ver­oor­saak word, soos die een in Lim­po­po, moet op­nuut as ’n wek­roep dien dat men­se op die jag­veld ui­ters ver­sig­tig moet wees. Des te meer wan­neer kin­ders by is.

El­ke jag­ter be­hoort by­voor­beeld te al­le tye te weet waar­heen die loop van sy of haar vuur­wa­pen wys. Dit wys nie dalk in die rig­ting van ie­mand in die ge­sel­skap nie – maar wat van ’n ver­by­gan­ger ’n ent ver­der? Die jag­ter be­hoort ook al­tyd te weet wat ag­ter sy tei­ken is. En moe­nie aan­lê op ’n tei­ken wat nie skoon en oop is nie.

Nog ’n goue re­ël is dat ’n wa­pen eers ge­laai be­hoort te word wan­neer die jag­ter wil aan­lê, en on­mid­del­lik weer ont­laai moet word wan­neer hy klaar ge­skiet het of be­sluit het om nie te skiet nie.

Voorts be­hoort daar al­tyd ’n lei­ers­fi­guur in die groep te wees, ’n ver­ant­woor­de­li­ke mens wat dood­se­ker maak dat geen drank be­trok­ke is nie en dat al­le vei­lig­heids­maat­re­ëls ge­volg word.

Die vei­lig­ste raad sou wees om eer­der glad nie te skiet nie, en nie te jag nie. Maar ge­ge­we die tal­le na­tuur- en jag­lief­heb­bers in ons land en streek, en die groot e­ko­no­mie­se in­spui­ting wat jag vir ons pro­vin­sies is, is dit bloot nie haal­baar nie.

Ho­pe­lik sal el­ke jag­ter dié sei­soen te­ge­moet gaan met ’n nu­we, vars be­sef van hoe ge­vaar­lik wa­pens is en hoe nood­saak­lik dit is om ui­ters, ui­ters ver­sig­tig en ver­ant­woor­de­lik daar­mee om te gaan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.