Die af­brand van sko­le ver­nie­tig hoop

Beeld - - Kommentaar - A­riel­lah Ro­sen­berg, hoof­be­stuur­der van ORT SA, ’n op­voed­kun­di­ge nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sie, skryf:

Sko­le af­brand?

Is dit jul laas­te uit­weg om ge­hoor te word?

Wat is hier­die ver­set­kul­tuur om as laas­te uit­weg die sag­te plek van ’n ge­meen­skap so hard te slaan?

Om jou kin­ders as troef­kaart te ge­bruik, bring hul toe­koms in die ge­drang.

By­na die helf­te van die sko­le in die Vu­wa­ni-om­ge­wing is af­ge­brand uit ver­set teen die be­sluit om ’n nu­we mu­ni­si­pa­li­teit te vorm. Nie­mand stel be­lang in die re­des vir jul ver­set as jul­le die een ding wat die vol­gen­de ge­ne­ra­sie uit hul hui­di­ge om­stan­dig­he­de gaan neem, af­brand en ver­woes nie. Ja, ek praat van on­der­wys. On­der­wys is die groot­ste be­leg­ging in die vol­gen­de ge­ne­ra­sie.

En wat doen jul­le? Ver­woes en ver­nie­tig die e­nig­ste hoop om aan die ar­moe­de, werk­loos­heid en el­len­de te ont­snap.

Al die skul­di­ges moet in­ge­span word om die ska­de te her­stel wat hul­le ver­oor­saak het.

Ge­meen­skap­pe moet wak­ker word en op­staan teen hier­die boe­lies, an­ders is daar geen hoop nie!

Of dit in Lim­po­po of e­ni­ge an­der pro­vin­sie is, ge­meen­skap­pe moet ver­ant­woor­de­lik­heid vir on­der­wys in hul om­ge­wing aan­vaar en op­hou om vin­gers na re­ge­rings­amp­te­na­re te wys. Ge­noeg is ge­noeg en as die lei­ers, u­nies en ko­nings nie op­staan en sê “ge­noeg!” nie, dan moet ie­mand in die ge­meen­skap dit doen.

Meer as 50 000 kin­ders word hier­deur ge­raak. Dui­sen­de kin­ders het nou nê­rens om heen te gaan om te stu­deer nie en geen hoop vir die toe­koms nie.

30 jaar se a­ka­de­mie­se re­kords en do­ku­men­te by net een skool ver­woes. Dit is moei­lik om jou in te dink wat die vol­le uit­wer­king op al 24 sko­le is.

Om kin­ders só te ge­bruik, is ver­keerd, im­mo­reel en teen­pro­duk­tief.

Staak hier­die kul­tuur om bi­bli­o­te­ke en sko­le af te brand, want só gra­we jy vir jou­self ’n graf, on­ge­ag jou ras.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.