Kin­ders dié hulp ont­neem

Brie­we

Beeld - - Kommentaar - Op­voed­kun­di­ge siel­kun­di­ge van P­re­to­ria skryf:

Ek prak­ti­seer die af­ge­lo­pe 16 jaar as op­voed­kun­di­ge siel­kun­di­ge en werk ver­al met kin­ders en gee ou­er­lei­ding.

My werk be­hels on­der meer hulp met im­puls­be­heer, hoë ag­gres­sie- of angs­vlak­ke, skei­ding­sangs, trau­ma as ge­volg van eg­skei­ding, die dood van ’n ge­lief­de of mis­daad. Ek is op­ge­lei om dit te kan doen en die Raad op Ge­sond­heids­be­roe­pe van Suid-A­fri­ka (RGBSA) ver­eis ook deur­lo­pen­de op­lei­ding. Dit im­pli­seer dat ek die laas­te ja­re min­stens 30 uur per jaar ver­de­re op­lei­ding op my ge­bied ge­kry het.

Skie­lik be­sluit die o­wer­he­de dat op- voed­kun­di­ge siel­kun­di­ges bui­te hul veld prak­ti­seer en dat ons kor­rup­sie pleeg deur van me­die­se fond­se te eis.

’n Be­ken­de fonds kom hier­van te ho­re en staak al­le be­ta­lings aan op­voed­kun­di­ge siel­kun­di­ges. Ek moes tal­le ou­ers kon­tak en laat weet ons kan nie voort­gaan met die te­ra­pie nie. On­ge­luk­kig werk ek in ’n ge­bied waar ou­ers nie te­ra­pie uit hul sak­ke kan be­taal nie. Die mees­te kli­nie­se siel­kun­di­ges (waar­voor dié fonds wel be­taal) werk nie met kin­ders nie en is ver en wyd ver­sprei. Ek wil weet wie gaan ver­ant­woor­de­lik­heid aan­vaar vir die kin­ders wat nie meer die no­di­ge e­mo­si­o­ne­le hulp gaan ont­vang nie?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.