Al­len, S­piel­berg, Penn se f­lieks by Can­nes

Beeld - - Kuns - La­e­ti­tia Pop­le

Nu­we rol­pren­te van die re­gis­seurs S­te­ven S­piel­berg, Pe­dro Al­mo­dó­var, Se­an Penn, Ni­co­las Win­ding Refn, Woody Al­len en Jo­die Fos­ter word ver­toon ge­du­ren­de die in­ter­na­si­o­na­le Can­nes-rolprentfees in Frank­ryk.

Die be­lang­rik­ste fees in die be­dryf van dro­me het dié week af­ge­skop met die ge­bruik­li­ke swier en rooi­ta­pyt-glo­rie.

Suid-A­fri­ka het geen rol­pren­te wat amp­te­lik deel van die pro­gram is nie. Die Na­si­o­na­le Rol­prent-en-vi­de­o­stig­ting het wel ’n Suid-A­fri­kaan­se pa­vil­joen in­ge­rig, waar vier plaas­li­ke pren­te met die oog op ver­ko­pe en bloot­stel­ling draai.

Dit sluit in die drama F­ree Sta­te met die mo­del Ni­co­la B­rey­ten­bach, ’n bi­o­gra­fie­se prent, Ka­lus­hi: The S­to­ry of So­lo­mon Mahlan­gu, en twee ro­man­tie­se ko­me­dies, Hap­pi­ness is a Four-Let­ter Word en Mrs Rig­ht Guy.

Die fees, wat tot 22 Mei duur, het ge­o­pen met Woody Al­len se jong­ste prent, Café So­cie­ty – ’n sa­ti­rie­se blik op Hol­ly­wood van die 1930’s.

Van­jaar ding 21 rol­pren­te mee om die ge­sog­te Goue Palm. On­der die pren­te is die jong­ste werk van die wê­reld se top­re­gis­seurs soos S­pan­je se Pe­dro Al­mo­dó­var, die jong Frans-Ka­na­de­se re­gis­seur Xa­vier Do­lan, B­rit­tan­je se Ken Lo­ach, die A­me­ri­ka­ner Jim Jar­musch en die Bel­gie­se Dar­den­ne-broers. Ook Se­an Penn se drama The Last Fa­ce met C­har­li­ze T­heron wat deels in Kaap­stad ver­film is. Die af­wag­ting is ver­al groot vir die ril­ler The Ne­on De­mon van die Deen­se re­gis­seur Ni­co­las Win­ding Refn ( D­ri­ve), wat teen die kla­ter­goud van Los An­ge­les se su­per­mo­del-be­dryf af­speel.

Die Ne­der­land­se re­gis­seur Paul Ver­hoe­ven is te­rug ná ’n stil­te van twee de­ka­des met ’n mis­daad­dra­ma, El­le. Ro­bert De Ni­ro word Maan­dag ver­eer met ’n spe­si­a­le ver­to­ning van die bok­s­prent Hands of S­to­ne, waar­in hy die rol van die bok­ser Ro­ber­to Durán se af­rig­ter, Ray Ar­cel, ver­tolk. De Ni­ro se ver­tol­king hier­in word as “vin­ta­ge- De Ni­ro” be­skryf.

Op ’n lig­ter noot word ook uit­ge­sien na die ko­men­de so­mer se ge­wis­se lo­ket­tref­fer The BFG van S­te­ven S­piel­berg. Dit is ’n sil­wer­doek­ver­wer­king van Ro­ald Dahl se ge­lief­de kin­der- ver­haal van ’n reus wat ’n mei­sie­tjie uit die wees­huis steel. Mark Ry­lan­ce is die reus met die was­kom­me vir ore.

Jar­musch le­wer be­ne­wens die kom­pe­ti­sie-fliek Pa­ter­son ook ’n do­ku­men­têr oor sy vriend Ig­gy Pop, die groot rock­le­gen­de en he­mel­be­stor­mer. Dit is ge­ti­teld Gim­me Dan­ger.

Nog ’n dok­kie wat aan­dag trek is die A­me­ri­kaan­se re­gis­seur Lau­ra Poitras (be­kend om die Os­car-be­kroon­de dok­kie Ci­ti­zen­four, oor Ed­ward S­no­w­den) se Risk, wat fo­kus op die om­stre­de Wi­ki­le­aks-stig­ter Ju­li­an As­san­ge.

Jo­die Fos­ter, een van die groot A­me­ri­kaan­se vrou­e­re­gis­seurs, le­wer haar vier­de prent, Mo­ney Monster, ’n gy­se­laars­dra­ma met Ge­or­ge Cloon­ey en Ju­lia Ro­berts.

Die fees word af­ge­sluit met die S­paan­se re­gis­seur Ci­ro Gu­er­ra se Em­bra­ce of the Ser­pent, wat twee Eu­ro­pe­se ont­dek­kings­rei­si­gers volg wat in twee ver­skil­len­de tyd­vak­ke in die A­ma­so­ne na ’n blom met he­len­de krag­te gaan soek.

Die pa­neel wat van­jaar oor die Goue Palm be­sin, word deur die Mad Max- re­gis­seur Ge­or­ge Mil­ler ge­lei.

Die ak­teurs Do­nald Sut­her­land, Mads Mik­kel­sen en Kir­sten Dunst is op die pa­neel.

Van­jaar ont­vang die Fran­se ak­teur Je­an-Pier­re Léaud ’n ere-Palm.

’n To­neel uit die S­paan­se prent Em­bra­ce the Ser­pent.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.