Pro­duk­sie stort in duie by my­ne

Laag­ste sy­fers nóg in SA

Beeld - - Sake - El­vi­ra Wood

Myn­bou­pro­duk­sie het vol­gens die jong­ste myn­bou­sy­fers deur Sta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka (SSA) in­een­ge­stort tot vlak­ke wat laas in 1980 ge­sien is.

Net die guns­ti­ge rand­wis­sel­koers en ’n ste­wi­ge goud­prys hou die be­dryf se kop bo wa­ter.

Die daling van 18% in myn­bou in Maart 2016 teenoor ’n jaar van­te­vo­re is vol­gens Mi­ke S­chüs­sler, hoof­e­ko­noom van e­co­no­mist.co.za, ’n ra­di­ka­le skuif vir Suid-A­fri­ka.

“Die lae hulp­bron­pry­se het ge­kom om te bly. Hier­die is die laag­ste sy­fers wat Suid-A­fri­ka nog ooit ge­had het,” sê hy.

SSA wys dat dit ver­al pla­ti­numg-roep­me­ta­le is waar daar groot pro­duk­sie­pro­ble­me is met ’n ver­la­ging van 23,7%. Daar is ver­der 24,3% min­der man­gaan, 15,8% min­der steen­kool, 21,4% min­der ys­ter­erts en 7,4% min­der goud in Maart ont­gin.

Uit die sy­fers blyk dit dat ys­ter­ert-s­ver­ko­pe jaar tot jaar met 31,5% ge­daal het in Fe­bru­a­rie na­dat dit met 37,5% ge­daal het in Ja­nu­a­rie.

Bloom­berg be­rig steen­kool­pry­se het met 56% ge­daal se­dert die be­gin van 2011 en pla­ti­num­pry­se het met 40% ge­daal in dié tyd.

Vol­gens So­li­da­ri­teit kan die druk op die myn­bou­be­dryf tot die af­skaf­fing van 30 000 pos­te lei.

Hoe­wel die myn­be­dryf net 7,5% van Suid-A­fri­ka se bru­to bin­ne­land­se pro­duk ver­dien, ver­teen­woor­dig dit 40% van die land se uit­voer, sê S­chüs­sler.

Bloom­berg be­rig ook dat die uit­voer van steen­kool en ys­ter­erts vol­gens Trans­net weens la­er hulp­bron­pry­se dras­ties ge­daal het van ’n re­kord­hoog­te-punt.

In Maart 2015 is 76,4 mil­joen ton steen­kool per trein na die Ri­chards­baai-steen-kool­eind­punt ver­voer.

Siy­a­bon­ga Ga­ma, uit­voe­ren­de hoof van Trans­net, het Woens­dag by die Wê­reld E­ko­no­mie­se Forum se ver­ga­de­ring in Ki­ga­li, R­wan­da, ge­sê dié sy­fer is aan­sien­lik la­er in 2016. Hy het eg­ter nie ge­tal­le ge­noem nie.

Vol­gens SSA het steel-kool­ver­ko­pe jaar tot jaar met 0,5% in Fe­bru­a­rie 2016 ge­styg.

Bloom­berg be­rig dat Trans­net die uit­brei­ding van die Ri­chards­baai-steen-kool­eind­punt, wat voor­heen se­we jaar sou duur, nou oor tien jaar gaan vol­tooi. Die pro­jek gaan so­wat R380 mil­jard kos.

Die e­nig­ste lig­punt vir die be­dryf is dat die swak wis­sel­koers help om ver­koop­sy­fers in som­mi­ge sek­to­re te hand­haaf.

On­ge­ag ’n 18%-daling in jaar-tot­jaar-myn­bou­pro­duk­sie in Suid-A­fri­ka in Maart, het ver­ko­pe dank­sy die swak­ker rand met 1,6% ge­styg.

SSA se ver­slag oor mi­ne­raal­ver­ko­pe en myn­bou­pro­duk­sie vir on­der­skei­de­lik Fe­bru­a­rie en Maart wys dat dit ver­al goud­ver­ko­pe was wat al­ge­he­le mi­ne­raal­ver­ko­pe met 1,6% laat styg het.

In Fe­bru­a­rie is 11,3% meer goud ont­gin, maar ver­ko­pe het met 43,9% ge­styg.

Hoe­wel die goud­prys nie veel ver­an­der het tus­sen Fe­bru­a­rie 2015 van $1 274,35 per fyn­ons na $1 233,90 in Fe­bru­a­rie 2016 nie, het die rand van R11,68 teenoor die dol­lar tot R15,89 ver­swak.

Ver­skeie myn­maat­skap­pye het in hul kwar­taal­ver­slae be­ves­tig dat sty­ging in ver­ko­pe hoof­saak­lik dank­sy die wis­sel­koers is.

Vol­gens Ned­bank gaan myn­bou­le­we­ring waar­skyn­lik vir die res van die jaar swak bly.

Die myn­be­dryf in Suid­A­fri­ka lyk tans baie som­ber.

Fo­to: Jaco Ma­rais

Mi­ke S­chüs­sler, hoof­e­ko­noom van e­co­no­mist.co.za, glo die 18%­daling in myn­bou­pro­duk­sie is ’n ra­di­ka­le skuif.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.