Huis­mark bly flou tot in 2017

Beeld - - Sakenuus - El­ma Klop­pers

Die prys­ga­ping tus­sen be­staan­de hui­se en nuut­ge­bou­de hui­se het se­dert 2013 merk­baar ver­klein na­ma­te moei­li­ke mark­toe­stan­de die pry­se van nuut­ge­bou­de hui­se ge­lei­de­lik la­er ge­druk het.

In die der­de kwar­taal van 2013 was dit 36,7% goed­ko­per om ’n be­staan­de huis te koop as ’n nuut­ge­bou­de bly­plek. In die eer­ste kwar­taal van van­jaar het dié ga­ping tot 22,1% ver­klein, blyk uit Ab­sa se nuut­ste oor­sig oor die re­si­den­si­ë­le mark.

“Re­si­den­si­ë­le prys­ten­den­se weer­spie­ël dat die huis­mark tans niks is om oor huis toe te skryf nie en so on­in­spi­re­rend kan bly tot laat in 2017,” sê Ja­c­ques du Toit, Ab­sa se se­ni­or eien­doms-ont­le­der.

Hy sê die ga­ping tus­sen be­staan­de hui­se en nuut­ge­bou­de hui­se ver­nou in moei­li­ke tye om­dat nuut­ge­bou­de hui­se tra­di­si­o­neel duur­der is as be­staan­de hui­se. Die hui­di­ge e­ko­no­mie­se kli­maat het’ n be­kos­tig­baar­heid s im­pak, waar huis­ko­pers meer as te­vo­re op be­kos­tig­baar­heid fo­kus en eer­der ’n “goed­ko­per”, be­staan­de huis gaan koop. “Dit lei daar­toe dat bou­ers klei­trap en kon­trak­teurs suk­kel om nu­we hui­se me­de­din­gend in die mark te kry.”

In die eer­ste kwar­taal van van­jaar het die ge­mid­del­de no­mi­na­le prys van ’n nu­we huis vir die vier­de op­een­vol­gen­de kwar­taal op ’n jaar­grond­slag ge­daal om 2,6% la­er op R1 776 900 te ein­dig. Die no­mi­na­le prys is die mark­prys, die prys wat ’n ver­ko­per kry as hy ver­koop en wat ’n ko­per gaan be­taal as hy koop.

In re­ë­le ter­me (in­fla­sie in­ge­sluit) het pry­se van nu­we hui­se in die eer­ste kwar­taal met 8,5% af­ge­neem.

Die ge­mid­del­de prys van ’n be­staan­de huis het in die eer­ste kwar­taal no­mi­naal met 6,5% op ’n jaar­grond­slag toe­ge­neem tot so­wat R1 384 900, son­der e­ni­ge re­ë­le groei.

Dit het dit R392 000 goed­ko­per ge­maak om ’n be­staan­de huis te koop as nuut­ge­bou­de een.

Du Toit sê die klei­ner ga­ping weer­spie­ël dat nie net die huis­mark druk er­vaar nie, maar dat die bou­be­dryf ook swaar trek.

Die kos­te om ’n nu­we huis te bou het in die eer­ste kwar­taal van­jaar met 4,4% op ’n jaar­grond­slag ge­styg, heel­wat sta­di­ger as die 7,7% in die vier­de kwar­taal ver­le­de jaar.

Ver­skeie fak­to­re raak die pry­se van nu­we en be­staan­de hui­se. Wat be­tref be­staan­de hui­se, speel mark­ten­den­se soos vraag en aan­bod ’n rol, as­ook die lig­ging.

Fak­to­re wat nu­we hui­se en bou­kos­te raak, is die kos­te van grond, die kos­te van bou­ma­te­ri­aal, ver­voer- en ar­beids­kos­te en bou­kon­trak­teurs en ont­wik­ke­laars se wins­mar­ges.

In die lig van die mark­om­ge­wing tans, kan dié prys­ga­ping ver­der ver­nou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.