Gord­han maan oor A­fri­ka se skuld­las

Beeld - - Sakenuus - Vi­da Booy­sen By­ko­men­de bron­ne: Bloom­berg, Fin24 en Ey­e­wit­ness News

Bloem­fon­tein. – A­fri­ka se af­hank­lik­heid van bui­te­land­se skuld is ’n erns­ti­ge kwes­sie, het Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, Don­der­dag op die Wê­reld E­ko­no­mie­se Forum (WEF) se A­fri­ka 2016-kon­gres in Ki­ga­li ge­sê.

250 re­ge­rings- en sa­ke­lei­ers as­ook lei­ers van nie re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies woon die spits­be­raad by waar ma­nie­re be­spreek word om A­fri­ka­lan­de se e­ko­no­mieë ’n hup­stoot te gee.

Die Suid-A­fri­kaan­se af­vaar­di­ging word deur adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa ge­lei.

Die af­vaar­di­ging sluit in re­ge­rings­lui soos Gord­han en Rob Da­vies, mi­nis­ter van han­del en ny­wer­heid, as­ook af­ge­vaar­dig­des van Es kom, die Ny­wer­heids ont­wik­ke­lings­kor­po­ra­sie, Old Mu­tu­al en Be­sig­heid s een­heid Suid-A­fri­ka (Bu­sa).

Gord­han was die voor­sit­ter van ’n pa­neel-be­spre­king oor fi­nan­si­ë­le mark­te en het vol­gens Ey­e­wit­ness News ge­sê die e­nig­ste plek waar A­fri­ka eint­lik kan leen, is van die Wes­te.

“Een van die les­se vir lan­de om skuld te be­heer, is om skuld in bui­te­land­se geld­een­he­de on­der die perk van 10% van die bru­to bin­ne­lan­de pro­duk te hou,” het Gord­han ge­sê.

Dit is drin­gend nood­saak­lik dat A­fri­ka die han­del s ver­sper­rings ver­wy­der wat be­leg­gings ont­moe­dig, het dr. Mo I­bra­him, in­ter­na­si­o­na­le mil­joe­nêr-sa­ke­man en voor­sit­ter van die Mo I­bra­him­stig­ting, op die spits­be­raad ge­sê.

Hy sê han­dels­ta­rie­we in A­fri­ka is 50% ho­ër as in La­tyns-A­me­ri­ka en A­sië, ter­wyl sta­di­ge en om­slag­ti­ge doe­a­ne-pro­se­du­res be­te­ken dat dit drie keer lan­ger neem om goe­de­re oor­grens te neem as in lan­de van die Or­ga­ni­sa­sie vir E­ko­no­mie­se Sa­me­wer­king en Ont­wik­ke­ling (OECD).

“Die ge­volg is dat han­del tus­sen A­fri­ka­lan­de ’n frak­sie is van die vlak­ke wat in Eu­ro­pa of A­sië be­reik word.”

)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.