‘Dronk vet kat’

Be­leg­gers ver­loor, maar di­rek­teur skep

Beeld - - Sakenuus - Niel Jou­bert

Die lang­ver­wag­te My­burg­h­ver­slag het ’n paar har­de woor­de vir A­fri­can Bank se voor­ma­li­ge di­rek­teu­re ge­had, met een wat as ’n “dronk, vet kat” be­skryf is wat “ho­pe geld ge­maak het toe dui­sen­de be­leg­gers geld ver­loor het”.

Die ver­slag is Don­der­dag uit­ge­reik, ’n vol­le 20 maan­de ná die in­een­stor­ting van A­fri­can Bank. Die on­der­soek wat die re­gis­tra­teur van ban­ke ge­las het, is af­ge­han­del deur die aan­ge­we­se kom­mis­sa­ris, adv. J.F. My­burgh.

In die ver­slag sê My­burgh dat Le­on Kir­ki­nis, die me­de­stig­ter van A­bil en voor­ma­li­ge hoof van die maat­skap­py, wat op 6 Au­gus­tus 2014 be­dank het, “on­be­rou­vol en on­boet­vaar­dig was”. Vol­gens Kir­ki­nis het die bank ’n “per­fek­te storm” be­leef in 2013 en 2014 en is die bank ver­keer­de­lik in ku­ra­te­le ge­plaas en sou dit ’n roos­kleu­ri­ge toe­koms ge­had het in 2015 en daar­ná, vol­gens die ver­slag.

A­fri­can Bank is op 10 Au­gus­tus 2014 in ku­ra­te­le ge­plaas na­dat sy moe­der­maat­skap­py, A­fri­can Bank In­ves­t­ments Li­mi­ted (A­bil), se aan­deel­prys tot net 31c ge­tui­mel het en die ver­han­de­ling daar­in op­ge­skort is. Dit het ge­kom na­dat die maat­skap­py ge­waar­sku het dat sy wins­te aan­sien­lik ge- daal het weens be­dui­den­de sleg­te skuld.

Dit het vrae laat ont­staan oor die ma­nier waar­op die di­rek­sie en Kir­ki­nis as uit­voe­ren­de hoof die maat­skap­py be­dryf het.

Die ver­slag be­vind daar is geen be­wy­se dat die sa­ke van die bank be­stuur is met die be­doe­ling om be­drog te pleeg nie.

Die di­rek­teu­re het wel na­la­tig en roe­ke­loos op­ge­tree in ver­skeie as­pek­te, vol­gens My­burgh.

Die woord “hu­bris” word ge­bruik om die per­soon­lik­heid van Kir­ki­nis te be­skryf: “Hu­bris dui dik­wels op ’n ver­lies van kon­tak met die werk­lik­heid en ’n oor­skat­ting van jou eie be­kwaam­heid, kun­dig­heid of ver­moë, ver­al wan­neer die per­soon wat dit ver­toon in ’n mags­po­si­sie is.”

Die “vet kat” na wie ver­wys word, is wy­le Ta­mi So­ku­tu, wat in 2014 as die groep se ri­si­ko­hoof be­dank het.

My­burgh sê So­ku­tu was nie ge­kwa­li­fi­seer om die ri­si­ko­hoof te wees nie.

“Vir die he­le tyd­perk van tien jaar wat mnr. So­ku­tu die ti­tel ge­had het van ri­si­ko­hoof, was daar in ef­fek geen ri­si­ko­hoof nie, soos ’n mens daar­die ti­tel sal ver­staan in die bank­be­dryf.

“En dit was die bank wat ’n er­va­re, ge­kwa­li­fi­seer­de per­soon no­dig ge­had het in daar­die po­si­sie.”

Die “nu­we” A­fri­can Bank – on­der meer son­der die skuld wat af­ge­skryf moes word en met ’n nu­we bank­li­sen­sie – is be­gin A­pril be­kend ge­stel.

B­ri­an Ri­ley, die nu­we uit­voe­ren­de hoof van A­fri­can Bank, het die ver­slag ver­wel­kom en ge­sê dit sal die pu­bliek ’n “ma­te van dui­de­lik­heid gee oor wat met die vo­ri­ge A­fri­can Bank ge­beur het”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.