‘Kom­mu­nis­me is pro­bleem, nie ras’

Beeld - - Sakenuus - Fran­cois Wil­li­ams

Die stra­te­gie­se ont­le­der Chris Hart meen dis die ANC-re­ge­ring se e­ko­no­mie­se den­ke wat Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie­se groei te­rug­hou.

“Men­se wil goed deur ’n ras­se-bril sien, maar Botswa­na word heel­te­mal goed deur swar­tes be­stuur. Noord-Ko­rea word deur Ko­re­a­ne op­ge­mors, Oos-Duits­land is deur Duit­sers op­ge­mors, Ve­ne­zu­e­la deur wit men­se, Rus­land deur Rus­se. Wat hul­le al­mal ge­meen het, is kom­mu­nis­me. Kom­mu­nis­te kan nie lan­de be­stuur nie.”

“Om nu­we e­ko­no­mie­se groei te kry, is be­leg­ging no­dig. Be­leg­ging of ka­pi­taal­vor­ming kom van be­spa­ring, maar skuld is toe­koms­ti­ge be­spa­ring. Die uit­spra­ke van Ju­li­us Ma­le­ma van die EFF dat die wit­tes al die ka­pi­taal het en swar­tes niks, klink reg, maar jy skep ka­pi­taal deur min­der te be­stee as wat jy ver­dien.”

Hart, wat ein­de ver­le­de jaar in om­stre­den­heid ge­dom­pel is oor wat hy op T­wit­ter ge­sê het, is in­tus­sen by S­tan­dard Bank af­ge­dank en het nou sy eie ba­te­be­stuurs­maat­skap­py be­gin wat fi­nan­sie­ring vir groei­en­de klein- en me­di­um­sa­ke-on­der­ne­mings wil gee om werk te skep.

Hy het by die Kaap­se Pers­klub ge­sê die drie­dub­be­le fou­te wat die land maak, is ar­beids­on­rus, oor­re­gu­le­ring en be­las­tings. “Die na­si­o­na­le be­gro­ting vreet met iets soos ka­pi­taal­wins­be­las­ting die saad­jies van groei.

Dit be­las die ka­pi­taal wat no­dig is vir groei en be­stee dit op ver­bruik.

Die ry­kes het dan min­der ka­pi­taal om te be­lê om die e­ko­no­mie te laat groei.”

Hart meen Suid-A­fri­ka is op koers vir ’n af­gra­de­ring na rom­mel­sta­tus, en die vol­gen­de stap oor net meer as twee jaar is dat die re­ge­ring by die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds om hulp sal moet vra.

“Maar die IMF is die ge­meen­ste or­ga­ni­sa­sie op aar­de. Hul­le sal net vir jou geld leen as jy op­hou om die din­ge te doen wat jou in die eer­ste plek in die moei­lik­heid laat be­land het. Po­li­ti­ci ver­pes dit en sal dit al­tyd weer­staan.”

Hart sê daar is geen ma­nier om wel­vaart te skep son­der die sa­ke­sek­tor en die ont­wik­ke­ling van on­der­ne­mings nie. Sek­to­re waar be­leid die sa­ke­sek­tor as vy­and be­skou sal nie werk skep nie.

“Land­bou en myn­bou sal voort­gaan om ag­ter­uit te gaan tot­dat be­leids­den­ke om­ge­keer word. As jy dit mak­lik maak om sa­ke te doen, sal ka­pi­taal na jou toe vloei.”

Chris Hart

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.