O­lie­reu­se be­lê groen

Beeld - - Geklasifiseerd - – Bloom­berg

O­lie­reu­se toets al meer die wa­ter met skoon e­ner­gie. Te mid­de van o­lie­pry­se on­der $50 per vat wil die groot in­ter­na­si­o­na­le o­lie­maat­skap­pye di­ver­si­fi­seer na al­ter­na­tie­we.

ExxonMo­bil is in ven­noot­skap met ’n maat­skap­py wat kool­suur­gas by krag­sta­sies op­vang. Die Fran­se o­lie­reus To­tal het’ n tran­sak­sie van $1,1 mil­jard ge­sluit om die bat­te­ry ver­vaar­di­ger Saf t Grou pe­te koop na­dat hy reeds in 2011’ n meer­der­heid s be­lang in die son pa­neel ver­vaar­di­ger SunPo­wer ver­kry het.

Die Ka­na­de­se pyp­lei­ding­maat­skap­py En­brid­ge het dié week aan­ge­kon­dig hy gaan $218 mil­joen be­taal vir be­lan­ge in af­lan­di­ge wind­pla­se om sy by­drae tot skoon­e­ner­gie-pro­duk­sie te ver­dub­bel.

O­lie­maat­skap­pye be­lê al ja­re in skoon e­ner­gie, maar het ge­woon­lik na­by hul wor­tels ge­bly deur op e­ta­nol of an­der bi­o­brand­stof te fo­kus. Die nu­we ron­de be­leg­gings voer hul­le na die hart van die skoon e­ner­gie­be­dryf.

Met die lae o­lie­pry­se te mid­de van op­ti­mis­tie­se groei­ver­wag­tings vir her­nieu­ba­re e­ner­gie, sien die o­lie­maat­skap­pye ’n ga­ping om te di­ver­si­fi­seer.

Ja­son Bor­doff, di­rek­teur van die Sen­trum van In­ter­na­si­o­na­le E­ner­gie­be­leid aan die Co­lum­bia-u­ni­ver­si­teit in New York, sê o­lie­reu­se be­sef hul­le sal hul por­te­feul­jes moet di­ver­si­fi­seer om op lang ter­myn te bly groei.

Brand­stof­groe­pe het al in die 1970’s in skoon e­ner­gie be­gin be­lê, maar be­gin nou meer na wind- en son­krag en an­der vorms van skoon e­ner­gie kyk na­ma­te dit meer le­wens­vat­baar word.

Meer her­nieu­ba­re e­ner­gie as steen­kool- of gas­krag­sta­sies is ver­le­de jaar tot A­me­ri­kaan­se krag­net­wer­ke ge­voeg. Teen ein­de 2018 sal daar wê­reld­wyd dub­bel so­veel son­krag­ver­moë wees as tans, en wind­krag sal met 50% groei.

O­lie­maat­skap­pye is nie die e­nig­ste tra­di­si­o­ne­le e­ner­gier-ol­spe­lers wat tot skoon e­ner­gie toe­tree nie. En­gie, die Fran­se e­ner­gie­reus, voor­heen be­kend as GDF Su­ez, het dié week ge­sê hy koop’ n 80%- be­lang in Gr een Char­ge Net­works, ’n Ka­li­for­nie­se krag ber­gings­maat­skap­py.

Die be­leg­gings is eg­ter steeds klein ge­meet aan o­lie be­dryf-stan­daar­de. Selfs Tot als e tran­sak­sie van $1,1 mil­jard om Saf t te koop is maar klein ver­ge­le­ke met To­tal se mark­waar­de van $120 mil­jard.

En­brid­ge se tran­sak­sie om drie wind­pla­se teen die Fran­se kus van Dong E­ner­gy te koop is min­der as 1% van sy om­set van ver­le­de jaar.

Ti­mothy Fox, ont­le­der van C­le­arView E­ner­gy Part­ners, sê dit is te vroeg om te kan sê of die be­leg­gings ’n breë ten­dens van die o­lie­reu­se is om na skoon e­ner­gie te di­ver­si­fi­seer. “In die ver­le­de was sul­ke po­gings ’n re­ak­sie op hulp­bron-skaars­te. Die doel kan dié keer dalk meer wees om ’n oor­heer­sen­de rol in die e­ner­gie­mark­te te hand­haaf.”

Fo­to: DONG E­NER­GY

’n Af­lan­di­ge wind­plaas van die Deen­se e­ner­gie­maat­skap­py Dong E­ner­gy word op­ge­rig. Die Ka­na­de­se pyp­lei­ding­maat­skap­py En­brid­ge gaan be­lan­ge koop in drie wind­pla­se wat Dong E­ner­gy aan die kus van Frank­ryk be­oog. Dit vorm deel van die toe­ne­men­de nei­ging dat fos­siel­brand­stof­maat­skap­pye in skoon e­ner­gie be­lê te mid­de van lae o­lie­pry­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.