O­lie­ en gas­wet­te ge­skei van myn­we­se

Beeld - - Geklasifiseerd -

E­le­men­te in die be­staan­de myn­bou­wet­ge­wing wat be­trek­king het op pe­tro­le­um, gaan vol­gens Ti­na Joe­mat-Pet­ters­son, mi­nis­ter van e­ner­gie­sa­ke, deur ’n nu­we be­gin­vlak-gas­wet ge­re­gu­leer word.

Dié wet, wat de­le van die Wet op die Ont­wik­ke­ling van Mi­ne­ra­le en Pe­tro­le­um hulp­bron­ne( M PR D A) ver­vang, sal ook op die mid­del­vlak-e­le­men­te van die gas­waar­de-ket­ting fo­kus.

Be­gin­vlak ver­wys na die eks­plo­ra­sie en ont­gin­ning van o­lie en gas, en mid­del­vlak sluit die ver­voer van dié pro­duk­te in. O­lie- en gas­maat­skap­pye wat in SuidA­fri­ka be­dry­wig is, wag lank reeds vir uit­sluit­sel oor die voor­stel dat die MPRDA sal be­paal dat die staat ’n gra­tis 20%-be­lang in al­le e­ner­gie­pro­jek­te kry en la­ter’ non ge­spe­si­fi­seer­de per­sen­ta­sie aan­de­le kan koop. Die wets­ont­werp is al in 2014 deur die par­le­ment goed­ge­keur, maar p­res. Ja­cob Zu­ma dit nie on­der­te­ken nie om­dat hy glo be­sorg was dat dit teen die Grond­wet is.–

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.