Duur of te nie, ko­pers raap S­teyn Ci­ty op

80% van er­we in 1ste fa­se is al uit­ver­koop

Beeld - - Eiendomme Veilings - El­ma Klop­pers

Na aan­lei­ding van ui­ters suk­ses­vol­le ver­ko­pe by die ver­se­ke­rings mag­naat Dou w Ste y ns e Ste y nC i ty-leef­styl ont­wik­ke­ling noord van Four­ways word er­we in die twee­de fa­se nou be­kend ge­stel.

Dit be­hels 53 nu­we er­we, waar­van die helf­te met ’n lig­ging teen­aan die gholf­baan spog.

Groot­tes wis­sel tus­sen 1 000 m² en 3 000 m² teen pry­se van tus­sen R3,6 mil­joen en R12 mil­joen om in die ver­skil­len­de be­hoef­tes van voor­ne­men­de ko­pers te voor­sien.

Se­dert S­teyn Ci­ty in Maart ver­le­de jaar be­kend ge­stel is, is ver­ko­pe van R1,5 mil­jard aan­ge­te­ken. Gi­u­sep­pe Plu­ma­ri, uit­voe­ren­de hoof van S­teyn Ci­ty Pro­per­ties, sê 80% van die er­we in die eer­ste fa­se is uit­ver­koop en al die een­he­de in Oa­sis, S­teyn Ci­ty se woon een­heid ont­wik­ke­ling, is ook deur gre­ti­ge ko­pers op­ge­raap.

Ko­pers wat in die eer­ste fa­se van S­teyn Ci­ty be­lê het, is reeds ryk­lik be­loon en die waar­de van hul eien­dom­me is tus­sen 20% en 30% ho­ër as met die be­kend­stel­ling, sê hy.

Tam my Men­ton, ver­koop s di­rek­teur van Ste y nC i ty, sê dit kom daar­op neer dat eien­dom­me in die ont­wik­ke­ling duur­der is a sin an­der se­ku­ri­teit s ont­wik­ke­lings, maar dat pry­se deur vraag aan­ge­dryf word.

Plu­ma­ri skryf die groot be­lang­stel­ling toe aan die be­son­der­se in­fra­struk­tuur van die ont­wik­ke­ling, waar­aan R6,5 mil­jard be­stee is voor­dat die ont­wik­ke­ling be­kend ge­stel is. In­wo­ners kry bloot­stel­ling aan ’n be­kroon­de klub­huis, ’n gholf­baan wat deur Jack Nicklaus ont­werp is, ’n re­stau­rant en de­li, ’n rui­ter­sen­trum, ’n rol­skaats­park en ’n bui­ten­ge­wo­ne tuin- en lands-ka­pom­ge­wing.

“Dié in­fra­struk­tuur gee voor­ne­men­de ko­pers ’n re­a­lis­tie­se er­va­ring van hoe dit kan wees om in so ’n ge­sog­te leef­styl-land­goed te woon,” sê hy.

Hy noem dat dit sterk in kon­tras is met die mees­te an­der leef­stylont-wik­ke­lings in aan­bou, waar voor­ne­men­de ko­pers maar hul ver­beel­ding moet ge­bruik vir hoe die fi­na­le pro­duk gaan lyk.

Hy sê ’n stap­toer deur al die ge­rie­we gee ko­pers ver­troue en ’n goeie voor­sma­kie van die leef­styl wat ge­bied word, waar ge­rief die wag­woord is.

“Die leef­styl by S­teyn Ci­ty is van so ’n aard dat in­wo­ners nooit die land­goed hoef te ver­laat nie en om­dat al­les van krui­de­niers­wa­re tot brand­stof op die per­seel be­skik­baar is.”

‘n Lug­fo­to van Park Rid­ge in S­teyn Ci­ty met sy luuk­se hui­se, woon­een­he­de en tros­ei­en­dom­me.

’n Deel van S­teyn Ci­ty se in­fra­struk­tuur van­uit die lug ge­sien.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.