Si­mon­stad se his­to­rie­se skat­te ge­wild

Beeld - - Eiendomme Veilings -

Die his­to­rie­se hui­se in Si­mon­stad, die vloot­ba­sis-kus­dor­pie in die Kaap­se S­kier­ei­land, is ’n ste­wi­ge trek­pleis­ter vir ei­en­dom­sko­pers.

And­rea Booth en Lo­la Ca­sey, Seeff Eien­dom­me se a­gen­te, sê daar is al­tyd ’n vraag na Vic­to­ri­aan­se kot­hui­se of ’n groot he­re­huis uit ’n ver­vloë era vir woon- en klein­han­del­doel­ein­des.

Die groot­ste uit­da­ging is eg­ter dat dié skat­te sel­de in die mark kom en in­dien wel, soos soet­koek op­ge­raap word, sê hul­le.

Si­mon­stad ge­niet ’n skil­der­ag­ti­ge lig­ging met see- en berguit­sig­te so­ver as die oog kan sien.

Die dorp het so­wat 8 000 in­wo­ners wat ’n rus­ti­ge le­we lei met el­ke no­di­ge ge­rief by­der­hand. Dit is ook die per­ma­nen­te tui­se van die wê­reld­be­ken­de Just Nuis­an­ce-hond­stand­beeld in Ju­bi­lee Squa­re.

Seeff se a­gen­te sê Si­mon­stad lok ook die be­lang­stel­ling van bui­te­land­se ko­pers, wat pry­se ’n goeie hup­stoot ge­gee het en die mark meer li­kied maak.

Hul­le sê tans is daar heel­wat be­we­ging in die mark waar ver­al jon­ger ko­pers be­gin in­be­weeg. Dit is eg­ter ook ’n ge­wil­de af­treeplek van­weë die kus­lig­ging, na­by aan die Kaap­stad­se me­tro­pool.

Vol­gens die ei­en­doms­da­ta­ver­skaf­fer Lig­hts­to­ne het Si­mon­stad ’n le­wen­di­ge 2015 ag­ter die blad met 212 ei­en­dom­s­tran­sak­sies ter waar­de van by­na R440 mil­joen, so­wat 16% ho­ër as die vo­ri­ge jaar en 33% meer op grond van waar­de.

Die ge­mid­del­de prys van ’n vry­staan­de huis in Si­mon­stad was aan die ein­de van 2015 R2,3 mil­joen, on­ge­veer 30% meer as die ge­mid­del­de in 2014.

Seeff se a­gen­te sê die woon­ei­en­dom­me in die dor­pie is meest­al vry­staan­de hui­se met pry­se van so­wat R1,5 mil­joen tot so­veel as R15 mil­joen vir ’n luuk­se op­ge­knap­te his­to­rie­se wo­ning in St. Ge­or­ge’s-straat.

Dié wo­ning is een van die dorp se ba­ke­n­ei­en­dom­me en staan be­kend as ABC Hou­se. Vol­gens Seeff het dit oor­spronk­lik die Att­well Ba­king Com­pa­ny ge­huis­ves en da­teer uit 1897.

Dié ei­en­dom met sy pa­no­ra­mie­se see- en berguit­sig­te strek oor drie ver­die­pings en het ’n hys­bak.

Dit is lief­de­rik ge­re­stou­reer en hoe­wel die mees­te van die oor­spronk­li­ke ken­mer­ke be­hou is, is dit ter­self­der­tyd ge­mo­der­ni­seer.

Die nu­we mo­der­ne ruim­te be­hels ’n ont­wer­pers­kom­buis, ruim leef­a­re­as, vyf slaap­ka­mers ge­skik vir ’n ko­ning, vier bad­ka­mers, ’n jo­ga-a­tel­jee, ’n gim­na­si­um, per­so­neel­ver­blyf, ’n in­kom­ste-ge­ne­re­ren­de-woon­stel en ’n mo­tor­huis met plek vir se­we voer­tuie.

Daar is ook ’n be­skut­te ter­ras met braai­ge­rie­we en ’n swem­bad.

Die huis het ’n noue ge­skied­kun­di­ge ver­bin­te­nis met die vloot­ge­skie­de­nis van die dor­pie om­dat dit tus­sen 1897 en 1929 die Att­well Ba­king Com­pa­ny se tuis­te was, wat die vloot van brood voor­sien het.

Die grond­vloer van die ei­en­dom huis­ves ver­skeie on­der­ne­mings, in­slui­ten­de Seeff se kan­to­re, ter­wyl die twee boon­ste vloe­re die re­si­den­si­ë­le ei­en­dom be­hels.

Die ei­en­dom is tans in die mark en bied ook die ge­leent­heid om as ’n eks­klu­sie­we boe­tiek­ho­tel ge­bruik te word.

Si­mon­stad het ’n le­wen­di­ge 2015 ag­ter die blad met 212 ei­en­dom­s­tran­sak­sies ter waar­de van by­na R440 mil­joen.

Die his­to­rie­se ABC Hou­se in Si­mon­stad wat deur Seeff Eien­dom­me be­mark word teen R15 mil­joen. Dit het klein­han­del­ruim­te op die grond­vloer en re­si­den­si­ë­le ruim­te op die boon­ste twee vloe­re.

Die his­to­rie­se ei­en­dom se be­skut­te ter­ras met sy braai­ge­rie­we en uit­sig­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.