Vroue slaan kun­s­trom

Hoë pry­se maak hul­le deel van ver­na­me kuns­klub

Beeld - - Veilings - El­ma Klop­pers An­na Chromy by haar mo­nu­men­ta­le The Clo­ak of Con­s­cien­ce. Dié T­sjeg­gies ge­bo­re kuns­te­naar wat in Oos­ten­ryk groot­ge­word het, word as een van die he­den­daag­se mees­ters in beeld­hou­kuns be­stem­pel.

As ’n mens aan die in­ter­na­si­o­na­le kuns­wê­reld dink, kom ’n mag­dom na­me soos Pa­blo Pi­cas­so, Clau­de Mo­net, Vin­cent van Gogh en Sal­va­dor Dalí op – al­mal man­li­ke kuns­te­naars wat die kuns-do­mein de­ka­des, selfs eeue lank oor­heers het, ter­wyl hul vrou­li­ke e­we­knieë groot­liks ge­mar­gi­na­li­seerd ge­bly het en bloot as mu­ses vir van die groot mees­ters be­skou is.

Van­dag kry vrou­e­kuns­te­naars op­laas die er­ken­ning wat hul­le ver­dien, vol­gens Bar­ne­by’s, die wê­reld se groot­ste vei­ling-soek­en­jin.

Bar­ne­by’s re­ken ’n re­vo­lu­sie wat eeue ge­neem het om te ar­ri­veer, het die kuns­wê­reld ge­tref en pry­se van vrou­e­kuns­te­naars se wer­ke skiet toe­ne­mend die hoog­te in.

“’n Mens kan sê die res van die wê­reld is be­sig om op te vang met Suid-A­fri­ka, een van die min lan­de waar vrou­e­kuns­te­naars al de­ka­des lank die trom slaan,” sê Ju­li­an Roup, die Suid-A­fri­kaans ge­bo­re kuns­ken­ner en kon­sul­tant vir Bar­ne­by’s.

Hy sê so­ver dit pry­se aan­gaan, sit die i­ko­nie­se Ir­ma S­tern en die Suid-A­fri­kaans ge­bo­re kuns­te­naar Mar­le­ne Du­mas, wat in Am­ster­dam woon, vir man­li­ke Suid-A­fri­kaan­se kuns­te­naars ore aan. Die feit dat dié twee se wer­ke hoogs ge­sog is on­der ver­sa­me­laars, het hul­le deel ge­maak van die in­ter-

Ir­ma S­tern en Mar­le­ne Du­mas sit vir man­li­ke SA kuns­te­naars ore aan.

na­si­o­na­le mil­joen-dol­lar-kuns­klub.

S­tern se Arab P­riest is in 2013 vir £3 mil­joen deur die Lon­den­se vei­lings­huis Bon­hams ver­koop, die hoog­ste prys nóg vir ’n Suid-A­fri­kaan­se kuns­werk, sê hy. “Du­mas se Die be­soe­ker is in 1995 vir ’n re­kord­prys van $6,3 mil­joen deur Sot­he­by’s in Lon­den ver­koop.”

En dan moet Mag­gie Laub­ser en Maud Sum­ner ook nie bui­te re­ke­ning ge­laat word nie.

Vol­gens Bar­ne­by’s se da­ta­ba­sis wat 1,5 mil­joen be­soe­kers per maand na sy 1 600 ge­af­fi­li- eer­de vei­lings­hui­se lok, is die vrou­e­kuns­te­naar wat die re­kord hou vir die hoog­ste prys nóg vir ’n kuns­werk op ’n vei­ling, die A­me­ri­kaan­se kuns­te­naar Ge­or­gia O’Keef­fe (1887-1986). Haar skil­de­ry Jim­son Weed/W­hi­te Flo­wer No. 1 is in 2014 vir $44 mil­joen deur Sot­he­by’s ver­koop. Dié re­kord­prys het ’n dui­de­li­ke bood­skap uit­ge­stuur dat kuns wat vroue ge­skep het, uit­ein­de­lik tot sy reg kom, sê Roup. O’Keef­fe is ver­al be­kend vir haar skil­de­rye van blom­me en plan­te.

’n S­kil­der en beeld­hou­kuns­te­naar wat as ’n he­den­daag­se mees­ter in ver­al beeld­hou­werk be­stem­pel word, is die T­sjeg­gies ge­bo­re An­na Chromy. Sy is ver­al be­kend vir haar mo­nu­men­ta­le skep­pings waar­van 60 beeld­hou­wer­ke in o­pen­ba­re plek­ke oor Eu­ro­pa heen ge­huis­ves word. Dit is die mees­te wer­ke op o­pen­ba­re uit­stal­ling van e­ni­ge le­wen­de kuns­te­naar, vol­gens Roup.

In Por­tof­i­no aan die I­ta­li­aan­se Ri­vie­ra pronk haar Dan­cer by die be­ken­de seil­jag­ha­we en in Pi­sa staan The Myth of Sy­sip­hus wag by die u­ni­ver­si­teit. Nog een van haar be­ken­de wer­ke is ’n stand­beeld van die Oos­ten­ryk­se di­ri­gent Her­bert von Ka­ra­jan, wat voor sy ge­boor­te­huis in Salz­burg staan.

Chromy het ook die beeld­hou­wer­ke vir Lon­den se O­lym­pic Vil­la­ge ont­werp en was ver­le­de jaar die eer­ste We­ster­ling en vrou om op uit­no­di­ging ’n so­lou­it­stal­ling van haar wer­ke te hou by die na­si­o­na­le mu­seum aan Ti­a­nan­men-plein in die hart van Bei­jing in C­hi­na. Haar skep­pings ver­koop vir van­af £100 000. Een van haar be­kend­ste wer­ke is ’n mo­nu­men­ta­le beeld­hou­werk, The Clo­ak of Con­s­cien­ce, ’n 50 ton-werk in mar­mer, wat op soek is na ’n per­ma­nen­te tuis­te. Dit is te koop vir £10 mil­joen.

Ir­ma S­tern se Arab P­riest wat vir £3 mil­joen deur die Lon­den­se vei­lings­huis Bon­hams ver­koop is.

Mar­le­ne Du­mas se Die be­soe­ker wat in 1995 vir ’n re­kord­prys van $6,3 mil­joen deur Sot­he­by’s in Lon­den ver­koop is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.