Die ver­vaar­di­gers het voor­waar ’n huts­pot ge­kies!

Beeld - - Flieks - Met Ti­na Fey, Alf­red Mo­li­na, Mar­tin F­ree­man en Mar­got Rob­bie. Re­gie: G­lenn Fi­car­ra en John Re­qua. 111 mi­nu­te. 16TG.

Hier­die bi­o­gra­fie­se ak­sie­dra­ma en ko­me­die – die fliek is ’n hi­bried – le­wer kom­men­taar op die rol van die me­dia in oor­logs­ge­bie­de. Dit wys ook hoe “nor­maal” oor­loë ge­word het om­dat dit al de­ka­des in ons sit­ka­mers woed.

Dit speel in om en by 2003 tot 2004 in Ka­boel, Af­ga­ni­stan, af. Dit is die tyd van em­bed­ded joer­na­lis­te wat die werk­saam­he­de van die A­me­ri­kaan­se ma­ri­niers in O­pe­ra­ti­on En­du­ring F­ree­dom dek.

Die rol­prent is ge­grond op die te­le­vi­sie­joer­na­lis Kim Bar­ker se me­moi­re, The Ta­li­ban S­huf­fle: S­tran­ge Days in Afgha­ni­stan and Pa­ki­stan, wat oor haar ja­re as oor­logs­kor­re­spon­dent han­del. Sy laat ’n saai le­we in A­me­ri­ka ag­ter vir die “op­win­ding” van ’n oor­log en glo die a­von­tuur is ’n poort na be­ter loop­baan­ge­leent­he­de.

Ba­ker (hier nie Bar­ker nie) val pens en poot­jies in die so­ge­naamd “Ka­bub­ble”: die ge­ï­so­leer­de le­we van in­ter­na­si­o­na­le joer­na­lis­te in Ka­boel. Be­dags jaag hul­le re­sies ag­ter hits op die slag­veld aan en snags gee hul­le hul­le aan bras­se­ry en sek­su­e­le a­von­tu­re oor. Dit als in ’n hoogs re­li­gi­eu­se land, waar vroue aan streng ge­drags­ko­des on­der­werp is. Die ver­vaar­di­gers het voor­waar ’n huts­pot ge­kies!

Die be­vel­voer­der van die ma­ri­niers is Bil­ly Bob T­horn­ton. Sy genl. Hol­la­nek is ’n ver­sa­me­ling eg­go’s van al sy vo­ri­ge bom­bas­tie­se, tes­tos­te­roon-ge­dre­we wal­glap­pe. Sy ego is maar een van tal­le wat Ba­ker moet streel om haar sto­ries te kry.

Die Ka­boe­lers aan­vaar die he­do­nis­tie­se, uit­ge­spro­ke joer­na- lis­te en die ma­ri­nes ge­la­te, al trap hul­le op hei­li­ge grond; gou­er as nou loop die ge­moe­de­re dan hoog.

Die ge­jaag van ’n sto­rie on­danks die hoë prys vir daar­die hits en die ge­paard­gaan­de ska­de wat daar­die groot hits – wit­warm ver­pak vir die agtuur­nuus in A­me­ri­ka (of waar ook

W­his­key Tan­go Fox­trot is ’n in­te­res­san­te prent, wat doel­be­wus on­ge­mak­lik by die ky­ker sit kry. )

Ti­na Fey ver­tolk in W­his­key Tan­go Fox­trot die rol van ’n TV­joer­na­lis in Af­ga­ni­stan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.