Vrae oor Gup­tas is ir­re­le­vant, sê M­ba­lu­la

Beeld - - Nuus - Jan Ger­ber

Dit is “ir­re­le­vant” of die Gup­tas hom in­ge­lig het dat hy ’n mi­nis­ter gaan word en of hy ooit met dié vrien­de van p­res. Ja­cob Zu­ma ver­ga­der het, sê Fi­ki­le M­ba­lu­la, mi­nis­ter van sport.

Ju­li­us Ma­le­ma, EFF-lei­er, het in par­le­men­tê­re vra­e­tyd die vol­gen­de aan M­ba­lu­la ge­vra:

) “Met be­trek­king tot sy o­pen­ba­re er­ken­ning dat sy aan­stel­ling as mi­nis­ter van sport en ont­span­ning aan hom be­ves­tig is deur le­de van die Gup­ta-fa­mi­lie voor­dat die pre­si­dent hom oor sy aan­stel­ling in­ge­lig het, is hy die pos van mi­nis­ter van sport en ont­span­ning aan­ge­bied deur ’n lid van die ge­spe­si­fi­seer­de fa­mi­lie of hul ge­as­so­si­eer­des?”

) “In­dien nie, het hy ooit le­de van die fa­mi­lie in hul huis ont­moet en wat is die be­son­der­he­de van so ’n ont­moe­ting, in­slui­tend die on­der­werp van hul be­spre­king?”

) “Het hy ooit met le­de van

Beeld

die fa­mi­lie of hul sa­ke­ven­no­te el­ders as hul huis ont­moet om sy aan­stel­ling as mi­nis­ter te be­spreek?”

M­ba­lu­la se ant­woord op dié vrae is bloot: “Die mi­nis­ter van sport en ont­span­ning van SuidA­fri­ka is deur die pre­si­dent aan­ge­stel. Al­le an­der ver­wan­te vrae is daar­om ir­re­le­vant be­tref­fen­de die werk van die mi­nis­te­rie van sport en ont­span­ning of e­ni­ge van sy plig­te as ’n ka­bi­nets­lid en ’n lei­er in die SuidA­fri­kaan­se re­ge­ring.”

Nog voor­dat M­ce­bi­si Jo­nas, ad­junk­mi­nis­ter van fi­nan­sies, en die voor­ma­li­ge ANC-LP Vy­tjie Men­tor na vo­re ge­kom het met be­we­rings dat die Gup­tas vir hul­le ka­bi­nets­pos­te aan­ge­bied het, het Ma­le­ma ty­dens die de­bat oor Zu­ma se staats­re­de be­weer hy was teen­woor­dig toe M­ba­lu­la, tot in 2010 ad­junk­mi­nis­ter van po­li­sie, ’n op­roep van die Gup­tas ge­kry het om hom in te lig dat hy tot mi­nis­ter be­vor­der word.

Ma­le­ma en M­ba­lu­la, al­bei voor­ma­li­ge lei­ers van die ANC se jeug­li­ga, was groot vrien­de voor­dat Ma­le­ma in 2012 uit die ANC ge­skop is.

Op ’n la­te­re me­di­a­kon­fe­ren­sie het M­ba­lu­la oor dié be­we­rings ge­sê: “Ek skuld nié­mand ’n ver­dui­de­li­king nie. Die o­nus rus op die­ge­ne wat die be­we­rings maak om dit te be­wys. Ek gaan nie dans op die maat van mu­siek wat ek nie ge­kom­po­neer het nie. Dié wat ’n re­frein ge­kom­po­neer het oor die Gup­tas – laat hul­le dans, ek dans nie daar­op nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.