Me­dia24, re­ge­ring vat han­de met kom­mu­ni­ka­sie­pro­jek

Beeld - - Nuus - Car­ryn­Ann Nel Es­maré Wei­de­man, uit­voe­ren­de hoof van Me­dia24, en dr. Do­nald Lip­ho­ko, waar­ne­men­de hoof van die GCIS, skud han­de ná die on­der­te­ke­ning van ’n ge­skied­kun­di­ge oor­een­koms.

Werk­ne­mers van Me­dia24 en die re­ge­ring se kom­mu­ni­ka­si­een in­lig­ting­stel­sel (GCIS) het in ’n ge­skied­kun­di­ge stap ’n sa­me­wer­kings­ven­noot­skap ge­sluit.

Die ven­noot­skap het t­wee be­ne: Een waar­in Me­dia24 ’n di­gi­ta­le kur­sus aan 25 van die re­ge­ring se werk­ne­mers aan­bied, en een waar­in 50 werk­ne­mers van al­bei in­stel­lings saam ’n lei­ers­kur­sus gaan volg.

Ein­de van­dees­maand be­gin 40 diens­bil­lik­heid (EE)-kan­di­da­te van Me­dia24 en tien van die GCIS met die A­pex-kur­sus in Kaap­stad. Dit is ’n lei­ers­kur­sus wat die lei­ers­maat­skap­py Sol­sti­ce in sa­me­wer­king met die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad (UK) se sa­ke­skool aan­bied.

Es­maré Wei­de­man, uit­voe­ren­de hoof van Me­dia24, en dr. Do­nald Lip­ho­ko, waar­ne­men­de hoof van die GCIS, het die ven­noot­skap Don­der­dag­aand by Me­di­aPark, Beeld se kan­toor in Jo­han­nes­burg, on­der­te­ken.

Ge­sa­ment­lik kos die t­wee pro­jek­te so­wat R4,25 mil­joen.

Wei­de­man het ge­sê die maat- skap­py het be­sluit om by die pro­jek­te be­trok­ke te raak om nie net in die maat­skap­py trans­for­ma­sie en di­ver­si­teit te be­vor­der nie, maar ook bui­te die maat­skap­py.

Ver­de­re mo­ti­ve­ring was om sa­me­wer­king tus­sen die o­pen­ba­re en pri­va­te sek­tor te ver- sterk.

“Ons al­bei het ’n ver­ant­woor­de­lik­heid om in­lig­ting reg aan die pu­bliek oor te dra.”

Lip­ho­ko het ge­praat oor die be­lang van so­si­a­le me­dia en die rol wat dit speel om nuus in hul de­par­te­ment te breek.

Toe die sko­le in Vu­wa­ni in Lim­po­po af­ge­brand het, het hul­le dit by­voor­beeld eer­ste in die so­si­a­le me­dia ge­sien, het hy ge­sê.

“Dit vat meer as net dit wat jy in die joer­na­lis­tiek- of be­mar­king­klas ge­leer het om so ’n si­tu­a­sie te han­teer.

“Ons moet in ’n po­si­sie wees om kom­mu­ni­ka­sie te be­werk­stel­lig en on­mid­del­lik te re­a­geer as so iets breek,” het hy ge­sê.

Fo­to: FELIX DLANGAMANDLA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.