Kyk: Ak­tu­e­le gen­res

Beeld - - Nuus -

) Bes­te aan­bie­der of on­der­houd­voer­der van ’n joer­naal­pro­gram: Han­nes van Wyk – K­wê­la – kykNET ) Bes­te in­set­sel in ’n joer­naal­pro­gram: Han­né Kos­ter – K­wê­la: Nu­we boek oor Ing­rid Jon­ker – kykNET ) Bes­te joer­naal­pro­gram: An­dré Ca­litz en Ro­nel Moodie – Reis na gis­ter – kykNET ) Bes­te aan­bie­der van of on­der­houd­voer­der in ’n nuus­ of ak­tu­a­li­teits­pro­gram: F­reek Ro­bin­son – Ro­bin­son reg­streeks – kykNET ) Bes­te in­set­sel in ’n ak­tu­a­li­teits­pro­gram: Renée de Vil­liers – kykNET Ver­slag: Roo­de­poort­skool – kykNET ) Bes­te nuus­in­set­sel: Ma­ryna Lam­precht en Jurg Slab­bert – Top­sto­ries: Fi­fa­kor­rup­sie­skan­daal – Net­werk24 ) Bes­te nuus­ of ak­tu­a­li­teits­pro­gram: A­let van Rens­burg W­rig­ht – Fo­kus: Voort­be­staan van A­fri­kaans as on­der­rig­taal by u­ni­ver­si­tei­te – SABC3 ) Bes­te do­ku­men­tê­re pro­gram of pro­gram­reeks: Wyn­and D­rey­er en Chris­tel­le Par­rott – For­mi­da­be­le vroue: Pe­tro­nel­la van Heer­den – kykNET ) Bes­te in­set­sel in ’n op­voed­kun­di­ge pro­gram: Bon­né de Bod en Su­san S­cott – 50/50: Pad­re­ëls – SABC3 ) Bes­te ver­maak­pro­gram: Paul Ven­ter – – kykNET ) Bes­te aan­bie­der van ’n ver­maak­pro­gram: Emo A­dams – Jou show – kykNET

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.