Li­ly­myn­wer­kers kan om pak­ket­te aan­soek doen

Beeld - - Nuus - Clau­di Mai­lo­vich Buks Vil­joen

“As ’n ge­meen­skap ’n kli­niek of ’n skool brand, gaan ons (die Gautengse re­ge­ring) dit nie ver­vang nie,” sê Da­vid Mak­hu­ra, pre­mier van Gau­teng.

Die ver­nie­ti­ging van in­fra­struk­tuur plaas druk op die be­perk­te hulp­bron­ne vir ont­wik­ke­ling en hou ge­meen­skap­pe so te­rug, het hy gis­ter ge­sê.

Mak­hu­ra voor die N­ti­r­hi­sa­nou­it­reik­pro­jek aan waar­deur hy en sy LUR’e na ge­meen­skap­pe in Gau­teng gaan om uit te vind wat hul be­hoef­tes is.

Hy vra die ge­meen­skap­pe om hul in­fra­struk­tuur self te be­skerm.

Dit is frus­tre­rend wan­neer daar ty­dens be­to­gings so­veel ska­de aan­ge­rig word en dan is daar baie ou­er men­se wat nie deel van die be­to­gings was nie wat die spit af­byt.

“Hul­le sê hul­le het iets (soos ’n bi­bli­o­teek) ge­had, maar dat dit nie meer daar is nie en dat hul­le swaar kry.”

On­skul­di­ge men­se word dus ge­straf vir iets waar­van hul­le nie deel was nie.

Geen frus­tra­sie reg­ver­dig dit om sko­le af te brand nie, het Mak­hu­ra ge­sê.

“Die ver­woes­ting van 24 sko­le in Vu­wa­ni (’n streek in Lim­po­po) is ’n tra­ge­die. Dit is ’n tra­ge­die in ’n de­mo­kra­sie. By­na ’n mil­jard rand is uit­ge­brand,” het hy ge­sê.

Hy is nie be­kom­merd oor die ANC in die mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing in Au­gus­tus nie. Gau­teng se in­wo­ners weet waar­voor die par­ty in dié e­ko­no­mie­se kern staan, het hy ge­sê. Die 950 wer­kers van die ramp­ge­teis­ter­de Li­ly­myn na­by Bar­ber­ton, wat op 5 Fe­bru­a­rie ge­sluit is ná nood­lot­ti­ge grond­stor­tings, kan aan­soek doen om vry­wil­li­ge af­leg­gings­pak­ket­te.

Die pak­ket­te sal eers uit­be­taal word wan­neer daar weer geld in die myn se kof­fers is.

Dié aan­bod is Don­der­dag­aand deur Rob De­ver­eux, die sa­ke­red­dings­prak­ti­syn wat be­heer van die myn oor­ge­neem het, aan wer­kers ge­maak.

Vol­gens hom kan wer­kers wat sou be­sluit om skei­dings­pak­ket­te te aan­vaar, wel in die toe­koms voor­keur kry om vir hul ou pos­te aan­soek te doen, sou die myn be­sluit om sy be­dry­wig­he­de voort te sit.

Her­aan­stel­ling is eg­ter nie ge­waar­borg nie, sê De­ver­eux.

Daar is vol­gens hom ook steeds nie geld om die wer­kers se uit­staan­de sa­la­ris­se vir A­pril of Mei te be­taal nie.

Hy is eg­ter op­ti­mis­ties dat on­der­han­de­lin­ge wat hy met drie be­leg­gers het – een is ’n bui­te­land­se maat­skap­py – vrug­te gaan af­werp.

Gi­de­on du P­les­sis, hoof­se­kre­ta­ris van So­li­da­ri­teit, sê van die vak­bond se le­de het aan­ge­dui dat hul­le vry­wil­li­ge af­leg­ging sterk oor­weeg.

“Daar is t­wee re­des hier- voor: Hul­le is so diep in ’n gel­de­li­ke ver­knor­sing dat hul­le die op­sie as ’n red­dings­boei wil ge­bruik. Hul­le sê ook hul­le kan nie lan­ger met die on­se­ker­heid saam­leef nie.”

Die skei­dings­pak­ket­te sal uit­be­taal word wan­neer ’n nu­we be­leg­ger ge­vind word.

Die per­so­neel se pen­si­oen­geld sal eg­ter wel uit­be­taal word.

De­ver­eux het on­der­neem om met die pen­si­oen­fond­smaat­skap­py te on­der­han­del om dié geld vin­nig uit te be­taal.

Wer­kers wat nie om skei­dings­pak­ket­te aan­soek doen nie, sal in vier groe­pe ver­deel word.

Die een groep sal na Li­ly se sus­ter­myn, Bar­brook (ook na­by Bar­ber­ton), ont­plooi word, die twee­de sal in ’n nu­we myn­hoop­ont­gin­nings­pro­jek by Bar­brook in­ge­span word en die der­de groep sal in nu­we vaar­dig­he­de her­op­ge­lei word.

Die vier­de groep sal ’n nu­we skag vir Li­ly bou so­dat pro­duk­sie kan voort­gaan ter­wyl nog ge­soek word na die laas­te drie ver­mis­te wer­kers.

Fo­to: CORNÉL VAN HEER­DEN

Da­vid Mak­hu­ra, pre­mier van Gau­teng.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.