Oor­fo­ne wat by el­ke smaak pas

Beeld - - Leefstyl - Wat­ter soort oor­fo­ne is daar? Wat is oor­fo­ne? Ver­skil­len­de soor­te oor­fo­ne Ver­skil­len­de kop­fo­ne Kies die reg­te oor­foon vir jou be­hoef­tes. Waar­na moet ek nog op­let? Fo­ne wat klank uit­kan­sel­leer Klan­ki­so­la­sie Draad­lo­se oor­fo­ne

In die al­le­daag­se ge­jaag na wind van die stads­le­we is daar sel­de om­ge­wings waar jy ’n oom­blik kan ge­niet om in stil­te te dink.

Die ge­klets van kol­le­gas in ’n oop­plank­an­toor of ma­sji­ne­rie in ’n fa­briek kan die ge­raas oor­wel­di­gend laat voel.

Oor­fo­ne bied aan ons nu­we pri­vaat­heid deur die klank te demp.

Maar hoe kies jy die reg­te oor­fo­ne in die lig van die ver­skei­den­heid groot­tes en pry­se?

Let op na die vol­gen­de: Die t­wee groot ka­te­go­rieë is oor­fo­ne en kop­fo­ne ( he­adp­ho­nes). Oor­fo­ne be­staan uit ’n ka­bel met t­wee oor­stuk­kies wat in el­ke oor pas. Hul­le is mak­lik om op te rol en te ver­voer. Dis ook die bes­te op­sie vir bril­dra­ers om­dat die oor­stuk­kies di­rek by jou oor in­gaan en nie op jou bril­raam rus nie. ) Ear­buds

Hier­die is die goed­koop­ste oor­fo­ne op die mark en se­ker die al­ge­meen­ste. Die oor­stuk­kies rus knus in die bak van jou oor. Dit sny nie die klank in jou om­ge­wing uit nie. Ten­sy jy die vo­lu­me baie hard draai, be­hoort jy steeds te hoor wan­neer ie­mand jou roep. ) In-ear Die oor­stuk­kies van hier­die oor­fo­ne sny jou oor­ka­naal­o­pe­ning af om die ge­druis uit te sny. Hul­le werk goed oor kort tyd­per­ke van ge­bruik, maar kan la­ter on­ge­mak­lik raak. Kop­fo­ne het t­wee kus­sings wat op of oor jou ore pas. ’n Boog wat oor jou kop loop, ver­bind die t­wee kus­sings. Jy kan hier­die boog stel vol­gens die groot­te van jou kop. Vir bril­dra­ers kan dit on­ge­mak­lik wees om­dat hier­die kus­sings op die bril­raam gaan rus. ) Op-die-oor-kop­fo­ne Hier­die kop­fo­ne se oor­kus­sings rus op jou bui­te­oor. Hul­le sny die klank in jou om­ge­wing ge­deel­te­lik uit son­der dat dit lyk of jy jou baas ig­no­reer wan­neer hy met jou wil praat. ) Oor-die-oor-kop­fo­ne Die groot oor­kus­sings van hier­die oor­fo­ne pas knus rond­om jou ore. Hier­die kop­fo­ne i­so­leer jou groot­liks van die om­rin­gen­de klan­ke en ver­sterk die mu­siek waar­na jy luis­ter. Jy be­hoort nog te hoor as ie­mand hard praat wan­neer hul­le jou roep, maar jy sal suk­kel wan­neer jy na mu­siek luis­ter. As jy op die rak­ke gaan kyk, sal jy gou sien daar is groot prys­ver­skil­le.

Daar is oor­fo­ne vir ’n paar hon­derd rand ter­wyl an­der ’n paar dui­send rand kan kos. Die duur­der oor­fo­ne maak ge­woon­lik ge­bruik van meer ge­spe­si­a­li­seer­de teg­no­lo­gie.

Dink t­wee keer of jy dit no­dig het voor­dat jy dalk on­no­dig jou beur­sie ma­er maak. Dit be­te­ken jou kop­fo­ne het k­lein, in­ge­bou­de mi­kro­fo­ne in die oor­kus­sings wat na die klank van jou om­lig­gen­de om­ge­wing luis­ter. Die kop­fo­ne speel dan die teen­oor­ge­stel­de fre­kwen­sie te­rug om die om­ge­wing se klank uit te kan­sel­leer en dit bin­ne-in die oor­fo­ne stil te maak. Hier­die teg­no­lo­gie sny slegs kon­stan­te klan­ke uit soos die ge­dreun in ’n vlieg­tuig, lug­ver­koe­ling of ma­sji­ne­rie.

S­po­ra­die­se klan­ke soos wan­neer ie­mand praat of ge­weer­sko- te sal nie uit­ge­sny word nie. Klan­ki­so­la­sie en klank­uit­kan­sel­le­ring kan mak­lik met me­kaar ver­war word.

Kop­fo­ne met eers­ge­noem­de ver­moë sny al­les van bui­te af uit, maar dit lei daar­toe dat die klank ef­fe blik­ke­rig klink om­dat dit nê­rens het om te ont­snap nie. Dié soort oor­fo­ne ge­bruik Blu­e­tooth, in­fra­rooi of ra­di­of­re­kwen­sies om die klank oor ’n af­stand te dra. Dis ge­rief­lik, maar ken­ners sal vir jou sê die ge­hal­te van die klank is swak­ker.

Fo­to: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.