Meer oor die A­mie­se ge­meen­skap

Beeld - - Leefstyl -

) Daar is on­ge­veer 300 000 le­de van die A­mie­se Doop­ge­sin­des in 28 A­me­ri­kaan­se sta­te en in Ka­na­da. ) D­wer­gis­me, die An­gel­man­sin­droom en me­ta­bo­lie­se af­wy­kings word dik­wels by die A­mie­se Doops­ge­sin­des ge­di­ag­no­seer. Die voor­koms van kan­ker en leef­styl­siek­tes on­der die ge­meen­skap is eg­ter baie laag, om­dat hul­le nie ver­fyn­de kos eet nie en min ta­bak en al­ko­hol ge­bruik. ) Hul­le is nie teen die ge­bruik van me­di­sy­ne ge­kant nie, maar pro­beer so­ver moont­lik nie ap­te­ke be­soek nie. Som­mi­ge hos­pi­ta­le het uit­reik­pro­gram­me na A­mie­se ge­meen­skap­pe. By ge­boor­tes maak tal­le vroue nog van vroed­vroue ge­bruik, maar hul­le is nie teen pro­fes­si­o­ne­le me­die­se hulp ge­kant nie. ) Die A­mie­se men­se be­taal in­kom­ste­be­las­ting. Hul­le be­taal nie be­staan­sorg­be­las­ting (so­ci­al se­cu­ri­ty) nie, ’n soort be­las­ting wat die A­me­ri­kaan­se re­ge­ring hef, wat pen­si­oe­na­ris­se, ge­strem­des en werk­lo­ses ’n in­kom­ste bied. ) Hul­le sal by­voor­beeld as ’n ge­meen­skap by­me­kaar kom om ’n skuur op te rig vir ’n lid van die ge­meen­skap. Hul­le hou ook “mod­der­ver­ko­pings” (mud sa­les) of vei­lings om geld in te sa­mel vir vry­wil­li­ge brand­be­stry­dings­maat­skap­pye wat al­mal krag­te saam­span om bran­de in die om­ge­wing te be­stry. ) A­mie­se mans is hoof­saak­lik skryn­wer­kers en boe­re. Die vroue lê groen­te en vrug­te in en doen prag­ti­ge naald­ en kwilt­werk. ) Die fliek Wit­ness met Har­ri­son Ford is ’n re­la­tief ak­ku­ra­te weer­ga­we van ’n k­lein seg­ment van die A­mie­se leef­wy­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.