Bo­land en Pu­mas nou saam met die Bul­le

Beeld - - Sport - Ma­ri­zan­ne Kok Co­bus Claas­sen

Jo­han­nes­burg. – Nie al­le Rus­se hou blyk­baar van wod­ka nie. Mans hou ook van C­hi­vas en vroue van Mar­ti­ni.

Dis hoe Rus­land se sportring­kop­pe glo die wê­reld be­skou het toe hul­le in 2014 ’n spe­si­a­le doe­pa van ver­bo­de mid­dels vir do­sy­ne van hul land se Win­ter-O­lim­pi­ërs voor­be­rei het. Die woe­ma-ma­kers, sê dr. G­ri­go­ry Ro­d­chen­kov, was vir al­mal die­self­de: ’n kom­bi­na­sie van die ver­bo­de mid­dels me­te­no­loon, tren­bo­loon en ok­sandro­loon.

Maar vir die man­li­ke at­le­te is dit op­ge­los in C­hi­vas-whis­ky en vir die vroue in Mar­ti­ni-ver­moet, ’n I­ta­li­aan­se wyn.

Ro­d­chen­kov, die hoof van Rus­land se an­ti-op­kik­ker­la­bo­ra­to­ri­um ty­dens die O­lim­pie­se Win­ter­spe­le van 2014 in die Rus­sie­se stad So­chi, se ont­boe­se­mings teen­oor die New York Ti­mes oor sy rol in die land se staats­be­heer­de pro­gram vir ver­bo­de mid­dels is die af­ge­lo­pe week ge­pu­bli­seer.

“Al­le at­le­te is soos k­lein kin­der­tjies,” het hy on­der meer ge­sê. “Hul­le sal e­nig­iets wat jy hul­le gee in hul mon­de druk.”

Die ge­kon­kel was boon­op nie be­perk tot spe­si­a­le dran­kies nie.

Ro­d­chen­kov sê tot 100 u­ri­ne­mon­sters wat mid­del-mis­bruik aan­ge­dui het, is ty­dens die S­pe­le in die don­ker­nag ver­vang met skoon mon­sters wat maan­de te­vo­re ge­neem is. Be­amp­tes het dít ge­doen deur ’n gat in een van die la­bo­ra­to­ri­um se mu­re, met net ’n flou lam­pie vir lig.

Dít was moont­lik om­dat die Wê­relda­gent­skap teen Ver­bo­de Mid­dels in Sport (Wa­da) se on- Die Rus A­lex­an­der Zub­kov het t­wee goue me­dal­jes in die bob­slee ge­wen op die O­lim­pie­se Win­ter­spe­le van 2014 in So­chi, maar is glo een van do­sy­ne at­le­te wat ge­baat het by sy land se staats­be­heer­de pro­gram vir ver­bo­de mid­dels. af­hank­li­ke be­amp­tes slegs be­dags die la­bo­ra­to­ri­um be­waak het, en die gat glo met ’n ka­bi­net ver­steek is.

Die “be­lo­ning” vir Rus­sie­se sport was ys­lik: met 33 me­dal­jes (waar­on­der 13 gou­es) was die gas­heer­land die suk­ses­vol­ste van die So­chi-S­pe­le. Dit was ’n groot sprong van die ses­de plek wat hul­le op die me­dal­je­ta­bel van die 2010-S­pe­le in Van­cou­ver be­haal het.

Al­te­saam 15 Rus­sie­se me­dal­je-wen­ners het vol­gens Ro­d­chen­kov ge­baat by die pro­gram. Hy im­pli­seer on­der an­de­re die twee­ma­li­ge bob­slee­kam­pi­oen A­lex­an­der Zub­kov en ski-kam­pi­oen A­lex­an­der Leg­kov.

“Men­se vier O­lim­pie­se kam­pi­oe­ne, maar ons sit en ver­vang u­ri­ne,” het Ro­d­chen­kov aan die New York Ti­mes ge­sê. “Kan jy jou in­dink hoe O­lim­pie­se sport ge­or­ga­ni­seer word?”

Ro­d­chen­kov ver­wys na sy eie werk ty­dens die So­chi-S­pe­le as ’n “groot pres­ta­sie” en die top- punt van ’n de­ka­de-lan­ge po­ging om Rus­land se stra­te­gie fout­loos te maak.

“Ons was ten vol­le toe­ge­rus, in­ge­lig, er­va­re en voor­be­reid vir So­chi, soos nooit te­vo­re nie. Dit het ge­loop soos ’n S­wit­ser­se hor­lo­sie,” het hy ge­sê.

Ro­d­chen­kov het ver­le­de No­vem­ber be­dank as la­bo­ra­to­ri­um-hoof na­dat Wa­da se ver­slag oor die Rus­sie­se skan­daal ge­pu­bli­seer is, en Los An­ge­les toe ge­trek.

In Fe­bru­a­rie is t­wee van sy voor­ma­li­ge kol­le­gas skie­lik oor­le­de – een van hul­le kort na­dat hy ook be­dank het.

Die fluit­jie­bla­ser se ont­hul­lings kom net ’n maand voor die In­ter­na­si­o­na­le O­lim­pie­se Ko­mi­tee moet be­sluit of Rus­sie­se at­le­te toe­ge­laat sal word om aan van­jaar se So­mer-S­pe­le in Rio de Ja­nei­ro deel te neem.

Rus­land is in No­vem­ber ge­skors uit al­le in­ter­na­si­o­na­le at­le­tiek­by­een­koms­te.

Ro­d­chen­kov sê die pro­gram het die vol­le goed­keu­ring van Rus­land se sport­mi­nis­te­rie ge­had, en hy het in die ses maan­de voor die So­chi-S­pe­le min­stens een keer ’n week met die ad­junk-sport­mi­nis­ter, Yu­ri Na­gor­nykh, ver­ga­der daar­oor.

Na­gor­nykh het by na­vraag aan die Ti­mes ge­sê: “Ek het niks om weg te steek nie.”

Die Rus­sie­se re­ge­ring ont­ken die aan­ty­gings. P­re­to­ria. – Jy kan die Bo­land nou as’t wa­re Blou Bul­le-kon­trei noem.

Die Blou Bul­le Maat­skap­py (BBM) het gis­ter be­ves­tig die Bo­land en die Pu­mas is sy nu­we Su­per­rug­by-ven­no­te.

Dié aan­kon­di­ging kom na­dat daar die af­ge­lo­pe ruk be­spie­gel is dat die Bul­le en die Bo­land ag­ter die skerms on­der­han­del.

Dit is uit ’n ge­o­gra­fie­se oog­punt ’n vreem­de ven­noot­skap met die Bo­land wat op die We­s­te­li­ke Pro­vin­sie se voor­stoep is.

Dit bied die Bul­le nie­te­min die ge­leent­heid om toe­gang te kry tot die groot poel ta­lent­vol­le bruin spe­lers in die Wes-Kaap.

Die nu­we ven­noot­skap­pe on­der u­nies is die jong­ste gier in Suid-A­fri­kaan­se rug­by met die Suid-A­fri­kaan­se Rug­by­u­nie (Sa­ru) wat ’n fi­nan­si­ë­le be­lo­ning aan groot u­nies be­loof het as aan­moe­di­ging om klei­ner u­nies on­der hul vler­ke te neem.

Ba­rend van Graan, die BBM se uit­voe­ren­de hoof, sê hul­le is op­ge­won­de oor die oor­een­koms.

“Ons is oor­tuig die stra­te­gie­se ven­noot­skap sal nie net die span­ne tot voor­deel wees nie, maar sal rug­by in ge­heel in die stre­ke ver­sterk.

“Dit sal uit­ein­de­lik die fran­chi­se be­voor­deel en die Bul­le sal be­ter pres­teer.”

Van Graan sê ven­noot­skap­pe soos dié is die pad vo­ren­toe met die vol­hou­baar­heid van fran­chi­se- en pro­vin­si­a­le rug­by wat be­dreig word.

“Die u­nies wat be­trok­ke is, be­sef daar is ’n be­hoef­te om hul stra­te­gieë en denk­wy­ses te ver­an­der om so­doen­de suk­ses­vol­le be­stuur- en fi­nan­si­ë­le mo­del­le te ont­wik­kel.

“Dit sal voorts ’n plat­form bied om spe­lers op en van die veld af te ont­wik­kel.”

Die u­nies sal op pro­fes­si­o­ne­le en a­ma­teur­vlak saam­werk.

I­van Pe­keur, pre­si­dent van die Bo­land Rug­by­u­nie, sê dit is ’n “mas­sie­we eer” om deel te wees van die nu­we ven­noot­skap.

“Dit is ’n eer nie net vir ons be­roep­spe­lers nie, maar ook vir die 15 000 ge­re­gis­treer­de klubs in ons streek. En moe­nie ver­geet van die groot aan­tal Bul­le­on­der­steu­ners in dié ge­wes­te nie.

“Ek glo vas dit sal die Bo­land en die Bul­le ’n aan­sien­li­ke voor­deel bied.”

Pie­ter Bur­ger, die Pu­mas se uit­voe­ren­de hoof, het be­na­druk hoe be­lang­rik dit is dat die u­nies met oor­ga­we moet be­lê in die ven­noot­skap.

“Sul­ke ven­noot­skap­pe was in die ver­le­de ’n mis­luk­king, om die min­ste te sê.

“Wan­troue, oor­een­koms­te wat nie na­ge­kom is nie en per­soon­li­ke ge­win was aan die or­de van die dag.”

Fo­to: GETTY IMAGES

Die O­lim­pie­se ski­kam­pi­oen A­lex­an­der Leg­kovker.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.