Eien­doms be­leg­gers kan fou­te ver­my

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief Men­se as ’n ba­te Kry ’n plan B Té vin­ni­ge groei Vir meer in­lig­ting be­soek www.re­max.co.za.

Om in ei­en­dom te be­lê, is baie soort­ge­lyk aan die be­stuur van ’n maat­skap­py. Dit verg na­vor­sing, nou­ge­set­te aan­dag en vol­ge­houe stu­die. ’n Eien­doms­be­leg­ger moet in staat wees om te ka­pi­ta­li­seer op ge­leent­he­de in die mark en ter­self­der­tyd duur fou­te tot ’n mi­ni­mum be­perk.

A­dri­an Gos­lett, streeks- en hoof­be­stuur­der van Re/Max van Sui­der-A­fri­ka, sê daar is ’n aan­tal fou­te wat eien­doms be­leg­gers kan maak wat na­de­li­ger is as an­der. Daar­om is dit be­lang­rik om te ver­staan wat dié fou­te is en hoe om dit te ver­my.

“Wan­neer dit by eien­doms be­leg­ging kom, is dit baie be­ter om uit an­der se fou­te te leer as om self fou­te te maak. ’n Ver­keer­de be­leg­gings­be­sluit kan ramp­spoe­dig wees en die be­leg­ger se fi­nan­si­ë­le wel­stand raak. Nu­we­lin­ge in eien­doms be­leg­ging kan van ver­nuf­ti­ge, er­va­re be­leg­gers leer en so­doen­de ge­vaar­li­ke fou­te ver­my ,” sê Gos­lett.

Hy noem die vol­gen­de wan­per­sep­sies waar­voor eien­doms be­leg­gers op hul hoe­de moet wees: Ter­wyl ei­en­dom ’n kom­mo­di­teit is wat be­leg­gers kan ge­bruik as ’n ma­nier om hul in­kom­ste aan te vul, is dit be­slis nie die e­nig­ste ba­te tot hul be­skik­king nie.

Daar is min din­ge wat meer werd is as die men­se waar­op die eien­doms­be­leg­ger be­sluit om mee saam te werk.

Ter­wyl ’n be­leg­ger met ver­loop van tyd baie ver­skil­len­de eien­dom­me kan koop en ver­koop, het die bes­te be­leg­gers die vi­sie om te ver­staan dat hul net­wer­ke en ver­hou­dings met die reg­te men­se vir hul­le meer wins kan maak as e­ni­ge en­ke­le tran­sak­sie.

“Ei­en­doms­be­leg­ging gaan nie net om bak­ste­ne en se­ment nie, dit is ’n men­se­be­dryf. Dit is be­lang­rik om nie net op wins­ge­wend­heid te fo­kus en die men­se te ver­waar­loos wat die tran­sak­sie moont­lik ge­maak het nie. Om die reg­te ver­hou­dings te bou, is een van die sleu­tel­e­le­men­te van suk­ses. Goeie men­se­ver­hou­din­ge kan e­ni­ge on­der­ne­ming na die vol­gen­de vlak ver­hef. Daar­om is dit be­lang­rik om te werk met pro­fes­si­o­ne­le ei­en­doms­a­gen­te met ’n goeie re­pu­ta­sie, er­va­ring en goeie net­wer­ke,” sê Gos­lett. Daar is ver­skeie as­pek­te wat moet saam­werk om ’n ei­en­dom­s­tran­sak­sie te laat slaag. Er­va­re be­leg­gers sal be­wus wees hier­van en se­ker maak dat so min as moont­lik aan die toe­val oor­ge­laat word. Selfs met die mees wa­ter­dig­te plan kan din­ge on­ver­wags skeef­loop. “Die werk­lik­heid is dat nie al­les nood­wen­dig vol­gens plan ver­loop nie. Daar­om is dit be­lang­rik dat be­leg­gers ’n by­stand­plan het in­ge­val die oor­spronk­li­ke plan mis­luk. Dit is nooit goed om aan te neem al­les sal son­der kom­pli­ka­sies wees nie. Be­leg­gers met meer as een plan om op te­rug te val, se kans op suk­ses is be­ter. Moet nooit al­les net van een me­to­de of stel­sel af­hank­lik maak nie.” El­ke wins­ge­wen­de ei­en­dom wat ’n be­leg­ger be­sit, sal tot sy op­brengs­te by­dra, as­ook sy ver­moë om die por­te­feul­je te ont­wik­kel. Dit is eg­ter be­lang­rik om te weet wan­neer om uit te brei en wan­neer om te­rug te hou en die sta­tus quo te hand­haaf

“Ter­wyl uit­brei­ding en ont­wik­ke­ling goed is, kan té vin­ni­ge groei die be­leg­ger duur te staan kom. Eien­doms­be­leg­gers be­hoort te al­le tye be­wus te wees van die mark en om­sig­tig te werk gaan wan­neer hul­le dit oor­weeg om hul por­te­feul­je uit te brei. ’n Ren­te­koers­ver­ho­ging hou by­voor­beeld im­pli­ka­sies in vir ’n huis­ei­e­naar wat een hoof­wo­ning be­sit. Dit sal nog er­ger wees vir ’n be­leg­ger met ver­skeie eien­dom­me in sy por­te­feul­je. Dit is be­lang­rik dat be­leg­gers hul groei­ver­moë en be­per­kings ver­staan.

“Om ’n suk­ses­vol­le be­leg­gings­por­te­feul­je op te bou en te be­stuur ver­eis die op­ti­ma­le kom­bi­na­sie van die reg­te plan­ne, die reg­te men­se en die jong­ste teg­no­lo­gie.

“Be­leg­gers moet werk met men­se wat tot hul groei kan by­dra, plan­ne toe­pas wat tot her­haal­de­li­ke suk­ses kan lei en teg­no­lo­gie ge­bruik wat hul­le doel­tref­fen­der kan maak,” sê hy. )

Eien­doms be­leg­ging gaan nie net om bak­ste­ne en se­ment nie, dit is ’n men­se­be­dryf.

Fo­to: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.