Cen­tu­ri­on trek meer aan­dag

Huur, koop, groot, k­lein, als is daar

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Die ge­mid­del­de ge­sins­huis met drie slaap­ka­mers en t­wee bad­ka­mers kos so­wat R1,7 mil­joen.

Cen­tu­ri­on is lank­al nie meer die stil sui­de­li­ke voor­stad van P­re­to­ria vol klein­hoe­wes en groot, oop ruim­tes nie. Dit is een van die ste­de­li­ke ge­bie­de in Suid-A­fri­ka wat die vin­nig­ste groei.

Die ge­bied het ’n be­vol­king van meer as 240 000.

Baie groot kor­po­ra­tie­we on­der­ne­mings het die laas­te paar jaar hul hoof­kan­to­re in dié om­ge­wing ge­ves­tig en ei­en­doms­ont­wik­ke­lings het oral op­ge­skiet en die stads­gren­se is uit­ge­brei.

Pen­de­laars het boon­op die ge­rief van mak­li­ke toe­gang tot die N1, N14 en R21, O.R. Tam­bo-In­ter­na­si­o­na­le Lug­ha­we en Lan­se­ria-lug­ha­we. Die Gautrein maak ook die le­we vir pen­de­laars mak­li­ker.

“Die ei­en­doms­mark het be­dui­dend ge­groei. Lig­hts­to­ne be­rig dat 6 300 een­he­de met ’n to­ta­le waar­de van R7 mil­jard (Mid­stre­am E­sta­tes uit­ge­sluit) die af­ge­lo­pe jaar van ei­e­naar ver­wis­sel het. Die ge­mid­del­de ge­sins­huis met drie slaap­ka­mers en t­wee bad­ka­mers kos so­wat R1,7 mil­joen,” sê Ross Gil­lett, Ja­witz Eien­dom­me Cen­tu­ri­on se be­stu­ren­de di­rek­teur.

Die di­ver­si­teit van die Cen­tu­ri­on-mark bied ’n wye ver­skei­den­heid ei­en­doms­op­sies, in­slui­tend die ho­ër­digt­heid-om­ge­wing van Mo­n­a­vo­ni, meent­hui­se in Am­ber­field en Die Hoe­wes, ge­sins­vrien­de­li­ke be­hui­sing in Lyt­tel­ton en Rooi­huis­kraal of weel­de-eien­dom­me in I­re­ne op gro­ter er­we. Vir voor­ne­men­de ko­pers wat soek na ’n vei­li­ge land­goed­leef­styl is daar Mid­stre­am met sy eie win­kel­sen­trum en sko­le.

“Wan­neer dit by ver­ko­pe kom, is die mid­del­ka­te­go­rie ver­re­weg die groot­ste. Pry­se wis­sel van R750 000 tot R1 mil­joen en ver­teen­woor­dig 3 000 een­he­de, of­te- wel 66% van die mark­waar­de. Op hier­die vlak is daar ’n wye keu­se van ver­blyf, van deel­ti­tel­meent­hui­se tot groot re­si­den­si­ë­le kom­plek­se.

O­lie­ven­hout­bosch maak hoof­saak­lik voor­sie­ning vir Hop- en in­tree­vlak­be­hui­sing. Prys­be­wus­te in­tree­vlak­ko­pers het die op­sie van woon­een­he­de na­by o­pen­ba­re ver­voer, sko­le en werk en al die voor­de­le van ’n ge­meen­skap­sleef­styl.

“Baie ont­wik­ke­laars het hul fo­kus na Cen­tu­ri­on ver­skuif dank- sy die vin­ni­ge groei van die ge­bied en die huur­een­he­de wat oral ge­bou word. Dit het be­leg­gers laat ken­nis neem dat Cen­tu­ri­on ’n trek­pleis­ter ge­word het in die koop-om-te-ver­huur-mark in ver­ge­ly­king met die bui­ten­spo­ri­ge pry­se in die groot sa­ke­kerns, die noor­de­li­ke voor­ste­de en die ou­er ge­ves­tig­de de­le van die oos­te van P­re­to­ria. On­danks ’n aan­tal on­lang­se prys­aan­pas­sings is daar steeds hoogs wins­ge­wen­de op­sies soos in Die Hoe­wes, Hig­hveld en Mo­n­a­vo­ni,” sê Gil­lett.

Huur­op­brengs­te is e­wen­eens aan­trek­lik en pry­se bly sterk met ka­pi­taal­groei van tus­sen 5% en 8% per jaar se­dert die in­een­stor­ting van 2008, wat goeie op­brengs­te is op be­leg­gings met ’n taam­lik lae ri­si­ko.

Die ren­te­koers­sty­gings sal on­ver­my­de­lik die mark raak, hoe­wel die im­pak nog nie sig­baar is nie. Ko­pers sal voort­gaan om hui­se te koop, hoe­wel daar moont­lik ster­ker prys­druk kan wees.

Die vraag na huur­een­he­de bly sterk dank­sy Cen­tu­ri­on se lig­ging en die ver­skei­den­heid ver­blyfop­sies. Die ren­te­koers sal waar­skyn­lik ’n po­si­tie­we uit­wer­king op die huur­mark hê na­ma­te ver­band­fi­nan­sie­ring min­der be­kos­tig­baar word en meer men­se wil huur.

“Ver­hu­ring is ’n be­lang­ri­ke stra­te­gie­se fak­tor in Cen­tu­ri­on, ge­ge­we die vol­ge­houe groei­po­ten­si­aal. ’n Ty­de­li­ke toe­na­me in voor­raad word ver­wag na­ma­te ver­ko­pers by ho­ër ren­te­koer­se aan­pas. Tot dus­ver is daar eg­ter geen be­wy­se hier­van nie.

“Na­vrae van­uit A­fri­ka stroom boon­op in, wat goeie nuus is vir die toe­koms. Voor­ne­men­de ko­pers soek na be­leg­gings­ge­leent­he­de en ’n vei­li­ge ge­sin­stuis­te – ken­mer­ke wat nie ge­re­de­lik be­skik­baar is in van die lan­de ver­der noord nie,” sê Gil­lett.

Hier­die styl­vol­le huis is in die ge­wil­de Hig­hveld E­sta­te en be­staan on­der meer uit ’n oop­plan sit­ en eet­ka­mer en ’n kom­buis met ’n ont­byt­hoe­ke en ’n spens. Daar is drie slaap­ka­mers, t­wee vol­le­di­ge bad­ka­mers en ’n prag­ti­ge pa­tio wat oor die swem­bad uit­kyk. Die a­gent is Ja­witz en die in­set­prys is R2,865 mil­joen.

Dié mo­der­ne huis in I­re­ne is i­de­aal vir ont­haal. Dit het vier slaap­ka­mers, t­wee bad­ka­mers, drie leef­ka­mers, ’n kroeg en snoe­ker­ta­fel, as­ook ’n swem­bad. Die a­gent is Ja­witz Eien­dom­me. Die in­set­prys is R5,98 mil­joen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.