Vra die a­gent om die ver­ge­ly­ken­de mark­a­na­li­se te sien waar­op die huis se prys ge­grond is.

Beeld - - Huisgids - Bron: The C­has E­ve­ritt Pro­per­ty Sign­post ­ A­pril 2016 ­ cha­snews@e­ve­ritt.co.za

fi­nan­sie­ring vir jou tran­sak­sie te kry.

Maak se­ker dat jou kre­diet­ge­skie­de­nis skoon is en na­der ’n bank of ver­band­tus­sen­gan­ger met jou sa­la­ris- en in­diens­ne­mings­be­son­der­he­de, as­ook die be­son­der­he­de van die ver­koop van jou hui­di­ge ei­en­dom en die op­brengs wat jy ver­wag om te ont­vang.

Dan, toe­ge­rus met die in­lig­ting oor die groot­te van die le­ning waar­voor jy waar­skyn­lik sal kwa­li­fi­seer, kan jy jou soek­tog be­gin.

Jy kan ook kon­tak maak met ge­ves­tig­de ei­en­doms­a­gen­te wat in die buur­te werk waar­in jy be­lang stel en hul­le vra om te kyk na e­ni­ge eien­dom­me in hul por­te­feul­je wat die naas­te aan jou i­de­a­le huis is.

Jy kan hier­die a­gen­te ook vra om van hul ver­stryk­te man­da­te op te volg.

Van die hui­se is dalk al uit die mark ont­trek, maar soms het ’n ver­ko­per net be­sluit om ’n blaas­kans te neem, ver­al ge­du­ren­de ’n va­kan­sie of oor die win­ter­maan­de, en hy sal nou met graag­te ’n tran­sak­sie wil be­klink.

A­gen­te sal moont­lik ook be­reid wees om die nu­we eien­dom­me in hul ver­koop­spor­te­feul­je vir jou te wys voor­dat dit op skou is.

Par­ty ver­ko­pers sal hui­we­rig wees om ’n aan­bod te aan­vaar voor­dat hul­le die mark met ’n skou­dag of t­wee op die proef ge­stel het, maar an­der sal ver­heug wees om on­mid­del­lik ’n ko­per te kry.

Om te ver­se­ker jy be­taal nie te veel in jou po­ging om so gou moont­lik ’n huis te kry nie, vra die ver­ko­per se ei­en­doms­a­gent om jou te voor­sien van die ver­ge­ly­ken­de mark­a­na­li­se (com­pa­ra­ti­ve mar­ket a­na­ly­sis) wat ge­bruik is om die spe­si­fie­ke ei­en­dom se in­set­prys vas te stel. )

Fo­to: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.