‘Kom maar, ek is reg vir jul­le’

Beeld - - Front Page - Pau­li van Wyk en Pie­ter du Toit

Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, is be­wus van die plan­ne om hom in heg­te­nis te neem en is ge­reed vir die ge­na­de­lo­se stryd om staats­hulp­bron­ne wat voor­lê.

Vyf bron­ne in die te­sou­rie, die Re­ser­we­bank en Gord­han se in­for­me­le “kom­buis­ka­bi­net” het ge­sê Gord­han gaan hom nie laat in­ti­mi­deer nie en dat die aan­slag van die staats­uit­bui­ters te wag­te was.

“Die toe­koms van die mis­daad­net­werk wat toe­ge­laat is om in die staat te flo­reer, word be­dreig. Hul­le slaan nou te­rug,” het een van dié bron­ne ge­sê.

’n An­der bron het ge­sê som­mi­ge pro­mi­nen­te rol­spe­lers in die pri­va­te sek­tor wat hul­le mid­de-in die stryd be­vind, is ge­waar­sku om hul per­soon­li­ke vei­lig­heid te ver­be­ter.

Dit volg op ont­hul­lings in Sun­day Ti­mes oor plan­ne om Gord­han, as­ook ’n aan­tal van sy voor­ma­li­ge kol­le­gas van die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) én adv. Ger­rie Nel, die wel­be­ken­de staats­aan­kla­er, op aan­klag van “spi­oe­na­sie” in heg­te­nis te neem.

Beeld se in­lig­ting is dat T­re­vor Ma­nu­el, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, ook ge­tei­ken word.

’n Goed­ge­plaas­te bron, wie se in­lig­ting deur twee an­der o­n­af­hank­li­ke bron­ne in Gord­han se “kom­buis­ka­bi­net” en die Re­ser­we­bank be­ves­tig is, sê Na­thi Nhle­ko, mi­nis­ter van po­li­sie, het ge­sê Gord­han, Ma­nu­el en an­der gaan in heg­te­nis ge­neem word.

S­legs Na­le­di Pan­dor, mi­nis­ter van we­ten­skap en teg­no­lo­gie, en dr. Bla­de N­zi­man­de, mi­nis­ter van ho­ër on­der­wys, het Nhle­ko se mo­tie­we be­vraag­te­ken.

Pan­dor het ont­ken dit is op ka­bi­nets­vlak be­spreek en wou niks meer sê nie, ter­wyl N­zi­man­de on­be­reik­baar was. ’n Se­ni­or lid van die uit­voe­ren­de ge­sag het ook ont­ken dat dit op ka­bi­nets­vlak be­spreek is.

Ma­nu­el het ge­sê die Val­ke en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) het nog nie met hom ge­praat nie. “Ek het geen kom­men­taar nie be­hal­we dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof op 31 Maart van­jaar be­ves­tig het ons leef in ’n grond­wet­li­ke de­mo­kra­sie. Om dié re­de moet selfs húl­le (die Val­ke) die reg­te pro­se­du­re volg om­dat bur­gers reg­te het.”

Die pre­si­den­sie het gis­ter twee ver­kla­rings uit­ge­reik waar­in die ge­rug­te ont­ken word.

Die skuld vir die ge­rug­te word op “in­lig­tings­mou­se” ge­pak wat twee­spalt wil saai.

Sun­day Ti­mes het be­rig die jong­ste drei­ge­ment om Gord­han en sy voor­ma­li­ge kol­le­gas in heg­te­nis te neem, spruit uit die Val­ke se on­der­soek na be­weer­de on­ge­rymd­he­de rond­om die SAID se ge­hei­me on­der­soek­een­heid.

Dié een­heid is on­der Gord­han as kom­mis­sa­ris van die SAID en Ma­nu­el as mi­nis­ter van fi­nan­sies ge­ves­tig.

Die NVG wou nie be­ves­tig of ’n be­sluit oor ver­vol­ging al ge­neem is nie en die Val­ke wou ook nie kom­men­taar le­wer nie.

Lt.genl. Ber­ning Nt­le­me­za, die Val­ke se be­vel­voer­der, is glo saam met Da­vid Mahlo­bo, mi­nis­ter van staats­vei­lig­heid, in be­heer van die on­der­soek.

Dié ver­vol­gings moet glo op­ge­volg word deur ’n ka­bi­net­s­kom- me­ling waar­in B­ri­an Mo­le­fe as mi­nis­ter van fi­nan­sies aan­ge­stel word en Si­fi­so But­he­le­zi as sy ad­junk, het ’n bron na aan Gord­han met ken­nis van te­sou­rie­kwes­sies ge­sê.

Mo­le­fe is uit­voe­ren­de hoof van die suk­ke­len­de E­s­kom en But­he­le­zi is ’n nu­we ANC-LP.

’n In­ge­lig­te het aan Beeld ge­sê die NVG het Hel­gaard Lom­bard en Jo­han de Waal, voor­ma­li­ge le­de van die SAID-on­der­soek­een­heid, ’n plei­toor­een­koms aan­ge- bied om teen Gord­han en an­der te ge­tuig. Hul­le het dit nie aan­vaar nie.

“Die in­heg­te­nis­ne­mings moes met ’n skom­me­ling ge­paard­gaan waar­in Mo­le­fe en But­he­le­zi aan­ge­stel word. Dit was ver­on­der­stel om ná die ver­kie­sing te ge­beur, maar kan nou e­ni­ge oom­blik aan­ge­kon­dig word.”

Gord­han be­skou die drei­ge­men­te glo as ge­loof­waar­dig. “Ons het ver­wag dat dit sou ge­beur en dat die staats­uit­bui­ters sou te­rug­slaan. Die do­mi­no’s is nou be­sig om om te val.”

Vol­gens die bron – met eer­ste­hand­se ken­nis van ge­beu­re in die te­sou­rie – re­ken Gord­han daar is ’n po­si­tie­we as­pek aan die jong­ste ver­wik­ke­lin­ge ver­bon­de: “Dit wys pre­sies in hoe ’n ma­te die staat aan in­vloed van bui­te bloot­ge­stel is. Die ver­trek van die (Gup­ta-)fa­mi­lie na die Mid­de-Oos­te be­te­ken nie die ein­de van hul in­men­ging of in­vloed nie.”

Ne­ge o­n­af­hank­li­ke bron­ne (in­slui­tend bron­ne in die SAID, De­nel, die Val­ke en die fi­nan­si­ëlein­tel­li­gen­sie­sen­trum) sê Gord­han is nou die staats­uit­bui­ters se vy­and nr. 1 om­dat hy die net­werk van pa­tro­naat­skap wat on­der pres. Ja­cob Zu­ma ge­ves­tig is, uit­ra­fel. ’n Gord­han-op­drag wat be­paal dat al­le groot staats­kon­trak­te oor sy les­se­naar moet gaan, be­dreig glo ook tal­le ge­ves­tig­de be­lan­ge.

“Gord­han laat hom eg­ter nie af­skrik nie. Hy flo­reer in ’n kri­sis en sal be­slis nie te­rug­staan nie. Dié ver­wik­ke­ling ver­sterk net sy vas­be­slo­ten­heid,” het ’n te­sou­rie­bron ge­sê.

Hoof­fo­to: CORNÉL VAN HEERDEN

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.