Groe­nes pak Mo­le­fe oor sy son­krag­uit­spraak

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Kaap­stad. – Die om­ge­wings­groep G­reen­pe­a­ce het ver­woed ge­re­a­geer op uit­spra­ke van B­ri­an Mo­le­fe, uit­voe­ren­de hoof van E­s­kom, dat her­nieu­ba­re e­ner­gie “’n te­leur­stel­ling” is.

Mo­le­fe het lui­dens be­rig­te in ’n ver­slag by die par­le­ment oor die toe­stand van E­s­kom se krag­net­werk ge­sê son- en wind­krag le­wer krag op die ver­keer­de tye bui­te E­s­kom se spits­tye, ter­wyl hy vas­ge­pen is in duur kon­trak­te van 20 jaar om die e­lek­tri­si­teit van die son- en wind­pla­se aan te koop.

G­reen­pe­a­ce sê in ’n ver­kla­ring her­nieu­ba­re e­ner­gie is in teen­deel tans die e­nig­ste teg­no­lo­gie wat be­tyds en op be­gro­ting nu­we krag­op­wek­kings­ver­moë tot die SuidA­fri­kaan­se krag­net­werk by­dra.

Frank S­pen­cer, sa­ke­ont­wik­ke­lings­be­stuur­der van Con­co E­ner­gy So­lu­ti­ons se groen­krag-af­de­ling en ’n pas­sie­vol­le on­der­steu­ner van her­nieu­ba­re e­ner­gie, het op sy Facebook-blad­sy ge­sê Mo­le­fe blyk nie veel te weet oor die voor­de­le van her­nieu­ba­re e­ner­gie nie.

Tal­le stu­dies, in­slui­ten­de dié van die WNNR, het ge­wys her­nieu­ba­re e­ner­gie het E­s­kom reeds heel­wat geld be­spaar en beurt­krag ver­min­der, sê S­pen­cer.

Mo­le­fe se af­keu­ren­de uit­spra­ke oor her­nieu­ba­re e­ner­gie is ook in kon­tras met die be­gro­tings­pos-toe­spraak van Ti­na Joe­mat-Pet­ter- son, mi­nis­ter van e­ner­gie, waar­in sy spog met die R200 mil­jard se pri­va­te be­leg­ging wat son- en wind­krag­pro­jek­te na Suid-A­fri­ka ge­bring het, R30,7 mil­jard wat aan be­mag­ti­gings­maat­skap­pye be­stee is, en plaas­li­ke ge­meen­skap­pe wat tot R29,2 mil­jard se in­kom­ste oor die 20-jaar-leef­tyd van die pro­jek­te sal ont­vang.

Die by­drae van die e­lek­tri­si­teit van die her­nieu­ba­re-e­ner­gie­pro­jek­te groei voort­du­rend en dit le- wer reeds 16% van die to­ta­le e­lek­tri­si­teit wat sog­gens en saans in spits­tye in e­ni­ge ge­ge­we 24-uur­tyd­perk ge­le­wer word, het Joe­ma­tPet­ter­son ge­sê.

Op sy beurt het Mo­le­fe vol­gens die in­ter­net­nuus­diens Dai­ly Ma­ve­rick ge­sê net 1 300 MW van die to­ta­le op­wek­kings­ver­moë van 2 310 MW se groen­krag­pro­jek­te wat tot dus­ver aan die E­s­kom­krag­net­werk ver­bind is, is op e­ni­ge ge­ge­we tyd be­skik­baar.

Fo­to: CRSES

Ni­co­la Cen­cel­li, ’n pro­jek­be­stuur­der van Red Cap In­ves­t­ments, een van die ont­wik­ke­laars van wind­krag­pro­jek­te in Suid­A­fri­ka, staan bo­op ’n wind­tur­bi­ne by E­s­kom se K­lip­heu­wel­wind­plaas in dié ar­gief­fo­to van 2014.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.