10 din­ge wat ons nie van A­fri­can Bank ge­weet het nie

Beeld - - Sake -

Die ver­slag oor die on­der­soek na A­fri­can Bank In­ves­t­ments Be­perk (A­bil) se in­een­stor­ting lees soos ’n ril­ler, kom­pleet met ’n be­skry­wing van al die ka­rak­ters be­trok­ke (di­rek­teu­re), en die ver­doe­men­de be­vin­dings oor na­la­tig­heid en roe­ke­loos­heid.

Dit is on­ge­woon dat ’n on­der­soek­ver­slag oor ’n bank o­pen­baar ge­maak word, en dit word waar­skyn­lik nou wyd deur be­leg­gers en ba­te­be­stuur­ders ge­lees om te sien wat­ter les­se daar­uit ge­leer kan word.

Be­ne­wens die na­la­tig­heid, vol­gens die kom­mis­sa­ris van on­der­soek, adv. John My­burgh, is daar min­stens tien din­ge wat die wenk­broue kon laat lig.

1. Die bank kon al ’n jaar vroe­ër in­een­ge­stort het as dit nie was vir die reg­te­uit­gif­te waar­mee R5,5 mil­jard De­sem­ber 2013 in­ge­sa­mel is nie.

2. Die bank het al van vroeg 2013 ’n fi­nan­si­ë­le kri­sis ge­had en wou El­le­ri­nes ver­koop, maar kon nie ’n ko­per kry nie.

3. Le­on Kir­ki­nis, uit­voe­ren­de hoof, se in­vloed op die di­rek­sie was e­norm.

4. Kir­ki­nis is in 2014 ge- vra om te be­dank kort voor­dat die maat­skap­py in­een­ge­stort het. Hy het nie vry­wil­lig be­dank het nie.

5. Wy­le Ta­mi So­ku­to, hoof­ri­si­ko­be­amp­te van die bank van 2004-’14, het ’n erns­ti­ge drank­pro­bleem ge­had en was nie ge­kwa­li­fi­seer as ’n ri­si­ko­be­stuur­der nie.

6. Die R9,8 mil­jard-ver­kry­ging van die meu­bel­han­de­laar El­le­ri­nes is ge­doen son­der ’n be­hoor­li­ke nou­let­tend­heids­on­der­soek.

7. Daar was heel­tyd stru­we­lin­ge ag­ter die skerms oor af­skry­wings van sleg­te skuld en hoe­veel voor­sie­ning daar­voor ge­maak moes word.

8. De­loit­te, A­bil se ou­di­teur, het sy voor­sie­ning vir sleg­te skuld as ag­gres­sief be­skou ver­ge­le­ke met ver­sig­tig, soos die res van die bank­be­dryf ge­sien is.

9. Die bank het R1,4 mil­jard aan El­le­ri­nes ge­leen son­der se­ku­ri­teit.

10. Die Re­ser­we­bank se Bank­toe­sig­hou­dings­af­de­ling het sy kom­mer oor die sty­gen­de vlak­ke van af­skry­wings se­dert Au­gus­tus 2011 op ver­skeie for­me­le ver­ga­de­rings met A­bil se uit­voe­ren­de be­stuur en di­rek­sie ge­op­per.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.