41% bang hul­le ver­loor hul werk

Beeld - - Geklassifiseerd - Han­lie S­tad­ler

Tot 41% van men­se met werk is on­se­ker oor of hul­le dit sal kan be­hou. Dis ver­ge­le­ke met net 18% aan die ein­de van 2015.

Werk­se­ker­heid is nou op die laag­ste vlak se­dert 2009, toe Suid-A­fri­ka in ’n re­ses­sie was.

So­li­da­ri­teit en ETM A­na­ly­ti­cs se ar­beids­mar­kin­deks, wat Don­der­dag uit­ge­reik is, skets ’n don­ker prent­jie van in­diens­ne­ming.

Dit volg op die sko­k­nuus van Sta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka (SSA) Dins­dag dat werk­loos­heid nou 2,2 per­sen­ta­sie­pun­te ho­ër is as ein­de 2015, op 26,7%.

Die in­deks, wat werk­ne­mers­ver­troue, ar­beids­be­kos­tig­baar­heid en die ETM-sa­ke­si­klus-in­deks kom­bi­neer, het skerp ge­daal van 44,6 in die vier­de kwar­taal van 2015 tot 38,6 in die eer­ste kwar­taal van 2016. E­ni­ge punt van on­der 50 be­te­ken werk- en loon­se­ker­heid daal.

Die in­deks is se­dert 2011 on­der 50 pun­te, maar dis die eer­ste keer se­dert 2009 dat dit tot on­der 40 pun­te daal.

Al­te­sa­me 41% van re­spon­den­te sê dat hul­le nou min­der se­ker van hul werk is as drie maan­de van­te­vo­re – ’n skerp sty­ging van die 18% wat tóé on­se­ker was.

Vol­gens Ger­hard van On­se­len, e­ko­no­mie­se na­vor­ser by die So­li­da­ri­teit Na­vor­sings­in­sti­tuut, dui die ver­swak­king van die in­deks op ’n “ver­sleg­ten­de ar­beids­om­ge­wing”. Lo­ne groei sta­di­ger, net­to in­diens­ne­ming is swak en af­leg­gings vind in die mees­te sek­to­re plaas.

Dit be­aam SSA se op­som­ming dat twee uit die tien sek­to­re wat hy meet, min­der werk­ne­mers ge­had het in die af­ge­lo­pe kwar­taal as ein­de 2015.

So­li­da­ri­teit kap eg­ter SSA se ge­volg­trek­king dat daar wel hoe­ge­naamd meer werk ge­skep is tus­sen die eer­ste kwar­taal van 2015 en van 2016. “Op sy al­ler­min­ste im­pli­seer die ar­beids­mar­kin­deks dat lo­ne veels te sta­dig groei om ar­beids­mark­toe­stan­de we­sen­lik te ver­be­ter, en dat net­to in­diens­ne­mings­groei óf oor­da­dig aan­ge­gee word, óf van swak ge­hal­te is.”

Van On­se­len sê werkon­se­ker­heid neem toe on­der meer weens die skerp ver­swak­king van die rand van De­sem­ber tot Fe­bru­a­rie, “die drei­gen­de ge­vaar van ’n kre­die­taf­gra­de­ring en groot po­li­tie­ke skan­da­le, in die kon­teks van swak groei, sty­gen­de kos­te en al­ge­me­ne on­se­ker­heid in die sa­ke­sek­tor”.

“Hoe­wel die eer­ste kwar­taal ef­fens be­ter af­ge­sluit het, met die rand wat ef­fens her­stel het en die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof se uit­spraak teen pres. Ja­cob Zu­ma, blyk dit dat die reeds suk­ke­len­de ar­beids­mark nog lank on­der moei­li­ke e­ko­no­mie­se toe­stan­de ge­buk sal gaan.”

Die hof het be­vind dat Zu­ma wel aan­spreek­lik is vir ’n deel van die kos­te van op­gra­de­rings aan sy N­kand­la-wo­ning, soos wat T­hu­li Ma­don­se­la, o­pen­ba­re be­sker­mer, vroe­ër be­vind het.

Die in­deks is deel van So­li­da­ri­teit se kwar­taal­lik­se Ar­beids­mark­rap­port.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.