Beeld waar­deer le­sers se re­ak­sie, is reg vir nu­we era

Beeld - - Kommentaar -

Vir die eer­ste keer se­dert Ja­nu­a­rie 2013 het se koe­rant­ver­ko­pe nie ge­daal ver­ge­le­ke met die vo­ri­ge kwar­taal nie. In die eer­ste kwar­taal van­jaar het dit vir die eer­ste keer in drie jaar op ’n ge­ly­ke lyn met die laas­te kwar­taal van die vo­ri­ge jaar ge­sta­bi­li­seer.

Soos by­na al die koe­ran­te oor die wê­reld heen is die ver­ko­pe steeds af as dit ver­ge­lyk word met die eer­ste kwar­taal van ver­le­de jaar, maar die om­vang van die da­ling is min­der as die bui­ten­ge­woon groot da­lings wat die koe­rant die af­ge­lo­pe drie jaar moes trot­seer.

Die nuus­me­dia is in ’n on­om­keer­ba­re oor­gang en le­sers ver­kies om op ver­skil­len­de ma­nie­re toe­gang tot hul nuus te ver­kry. Ver­al die ste­de­li­ke om­ge­wing met sy druk leef­styl, as­ook die e­ko­no­mie, is van die fak­to­re wat ook druk op koe­rant­sir­ku­la­sie plaas. Saam met ons sus­ter­dag­blaaie, en

vorm ons nou een nuus­struk­tuur saam met Net­werk24. On­der die vaan­del van Net­werk24 sa­mel die land­wye ver­slag­span nuus in en pu­bli­seer dit so gou moont­lik aan­lyn. Die dag­blaaie keur hul nuus uit die poel en pas dit aan vol­gens plaas­li­ke be­hoef­te of om die jong­ste ge­beu­re daar­by in te sluit.

Die kom­bi­na­sie vorm ’n ge­dug­te nuus­ak­sie wat daar­op rig om op die voor­punt te bly van bre­ken­de nuus, har­de nuus, on­der­soe­ken­de joer­na­lis­tiek, diep­te-ont­le­dings en kwes­sies wat ons le­sers se leef­wê­reld en plaas­li­ke om­stan­dig­he­de raak. Hul­le be­sluit self of hul­le dit op pa­pier of e­lek­tro­nies ver­kies, of ’n kom­bi­na­sie daar­van.

By werk ons daag­liks hard daar­aan om ’n ge­sag­heb­ben­de en ge­ba­lan­seer­de koe­rant uit te gee. Ons het die laas­te paar maan­de baie fyn ge­luis­ter na ons le­sers se be­hoef­tes en is ge­lei­de­lik be­sig met ver­stel­lings en pro­jek­te om dit ’n koe­rant te maak waar­van le­sers weet hul­le gaan iets mis as hul­le dit nie kry nie.

Die dis­koers oor A­fri­kaans en sy men­se is een voor­beeld. Bin­ne­kort be­gin ’n vol­le­di­ge kuns­te­fees op pa­pier ook in die koe­rant.

Le­sers het hard met ge­praat oor be­paal­de sa­ke, maar die laas­te tyd ook toe­ne­mend waar­de­ring be­gin uit­spreek. Dan­kie daar­voor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.