Een­stop­diens­ver­skaf­fer vir ei­en­doms­ver­hu­rings

Beeld - - Sakenuus - T­ha­rien Hat­tingh

4th A­ve­nue Pro­per­ties is ’n ei­en­doms­a­gent­skap wat hoof­saak­lik op ei­en­doms­ver­hu­rings fo­kus, maar ook ver­ko­pe kan han­teer. Aan die stuur is die ma-en-dog­ter-span, Chris­ta en Na­dia Ver­maak. Hoe be­stuur jul­le jul werk­ver­hou­ding as ma en dog­ter? Ons sterk­pun­te ver­skil heel­wat en dit ver­se­ker dat ons as ’n goeie span saam­werk.

Nog ’n plus­punt is ons ge­ne­ra­sie­ga­ping. Die jon­ger gar­de is meer ver­troud met teg­no­lo­gie en hoe om dit suk­ses­vol in ’n on­der­ne­ming aan te wend. Die ou­er ge­ne­ra­sie heg nog waar­de aan di­rek­te kom­mu­ni­ka­sie. Hoe het jul­le in die ei­en­doms­be­dryf be­land? Chris­ta is al lan­ger as 20 jaar ’n ei­en­doms­a­gent en het dié be­dryf be­tree toe haar loop­baan as se­kre­ta­res­se nie meer uit­da­gend ge­noeg was nie.

Sy het eg­ter eers in 2006 haar eie a­gent­skap op die been ge­bring en Na­dia het haar daar­by aan­ge­sluit. Hoe­kom fo­kus jul­le spe­si­fiek op ver­hu­rings? Ver­hu­rings bied ’n sta­bie­le maan­de­lik­se in­kom­ste en is mak­li­ker om te be­stuur as ver­ko­pe. Ons het ’n groot ver­hu­rings­boek en ons doen moei­te om ons ver­huur­ders en huur­ders ge­luk­kig te hou en dus so ’n deur­lo­pen­de, sta­bie­le in­kom­ste te ver­se­ker.

Ons het heel­wat er­va­ring in die ver­hu­rings­be­dryf en ver­staan dus die ver­hou­dings- en ei­en­doms­be­stuur wat daar­voor no­dig is. Wat sluit jul diens in? Die wer­wing van ei­en­dom en huur­ders, in­spek­sies, uit­set­tings en al­les wat met die ver­hu­ring van ei­en­dom te ver­band hou.

Ons be­stuur ook die her­stel van die ei­en­dom­me en pro­jek­te om ei­en­dom­me op te knap en ’n nu­we, mo­der­ne baad­jie te gee.

Ver­der bied ons ook ’n skoon­maak­diens en ver­se­ker dus dat ons huur­ders en ver­huur­ders ons as ’n een­stop- diens­ver­skaf­fer sien. Som­mi­ge men­se dink om ’n ei­en­doms­a­gent te wees, is ’n rus­ti­ge be­roep met groot op­brengs­te. Wat is jul me­ning? As jy nie be­reid is om hard te werk nie, hou ver­by. Heel­wat ei­en­doms­a­gent­skap­pe skiet el­ke jaar op en kort voor lank is hul deu­re toe.

Dit is baie har­de werk en ’n werk son­der ge­wo­ne kan­toor­u­re. As ei­en­doms­a­gent moet jy al­tyd en e­ni­ge plek be­reid wees om ’n kli­ënt te help.

Die be­dryf word ook toe­ne­mend streng ge­re­gu­leer en dit ver­se­ker dat die kaf van die ko­ring ge­skei word. Wat is jul er­va­ring van die stren­ger re­gu­la­sies vir die be­dryf? Dit ver­oor­saak na­tuur­lik vir ons ek­stra moei­te en kos­tes om te ver­se­ker dat ons aan al die re­gu­la­sies vol­doen, maar uit­ein­de­lik ver­se­ker die stren­ger re­gu­la­sies ’n meer pro­fes­si­o­ne­le be­dryf en dit ver­be­ter ook die re­pu­ta­sie van ei­en­doms­a­gen­te.

Ons sien daar­na uit dat hier­die be­dryf een­dag as ’n pro­fes­si­o­ne­le be­roep be­skou sal word, nes ’n dok­ter of pro­ku­reur of re­ken­mees­ter. Wat is jul groot­ste sa­ke­les tot dus­ver? Om die reg­te diens­ver­skaf­fers aan te stel. Ons het ’n paar jaar ge­le­de ’n on­be­trou­ba­re ou­di­teur en re­ken­mees­ter ge­had en die swak diens­le­we­ring het ver­oor­saak dat ons moei­lik­heid op­ge­tel het by al die ra­de en be­heer­lig­ga­me waar ons jaar­liks moet re­gis­treer, as ge­volg van sper­da­tums wat nie ge­haal is nie. Wat is jul­le raad aan nu­we ei­en­ doms­a­gen­te? Maak se­ker jy sluit by ’n goeie en ge­re­spek­teer­de ei­en­doms­a­gent­skap aan. Leer so­veel moont­lik aan die be­gin. Vra vrae en maak se­ker jy be­mees­ter al­le wet­te en re­gu­la­sies van toe­pas­sing op jou werk. Wat is jul raad aan ’n ei­en­doms­a­gent wat ’n nu­we a­gent­skap op die been wil bring? Doen jou huis­werk en maak se­ker jou be­gro­ting klop. Wees be­wus van al­le oor­hoof­se uit­ga­wes wat ’n a­gent­skap het. Daar is baie weg­ge­steek­te uit­ga­wes wat ’n nu­we a­gent­skap mak­lik kan sink. Hoe be­ïn­vloed die hui­di­ge e­ko­no­mie­se kli­maat jul on­der­ne­ming? Al hoe meer huur­ders be­tree die mark en die ver­hu­rings­ei­en­dom­me word nie nood­wen­dig dien­oor­een­koms­tig meer nie. In werk­lik­heid neem die ver­ko­pe van be­leg­gings­ei­en­dom toe soos ren­te­koer­se en an­der uit­ga­wes die hoog­te in skiet. Wat is jul raad aan be­leg­gers wat wel in ver­hu­rings­ei­en­dom wil en kan be­lê? Drie slaap­ka­mers, twee bad­ka­mers is ons kern­wenk. ’n Meent­huis ver­huur ook al­tyd mak­li­ker as ’n huis. Maak al­tyd se­ker dat die meent­huis­kom­pleks goed on­der­hou word en gooi maar ’n oog oor die fi­nan­si­ë­le s­ta­te van die be­heer­lig­gaam in­dien moont­lik. Wat is jul­le toe­koms­plan­ne? Na­dia is be­sig met ’n LLB­graad en droom daar­van om een­dag ’n ak­te­spro­ku­reur te wees. Chris­ta wil graag die skoon­maak­diens­te uit­brei en glo dit het baie po­ten­si­aal.

Fo­to: T­HA­RIEN HAT­TINGH

Na­dia en Chris­ta Ver­maak is ’n ma­en­dog­ter ei­en­doms­a­gentspan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.