Nee vir sy be­wy­se

Hy vat dit OB toe in­ge­val hy iets oor­kom

Beeld - - Nuus - Le­an­ne Ge­or­ge

Jo­hann van Log­ge­ren­berg, voor­ma­li­ge hoof van on­der­soe­ke in die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID), het se­ke­re do­ku­men­te aan die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB) oor­han­dig wat ver­band hou met die Val­ke se on­der­soek na die so­ge­naam­de “ro­gue u­nit” in die SAID.

“Ek het ’n ver­se­ël­de af­skrif van se­ke­re ma­te­ri­ë­le be­wy­se wat ek in my be­sit ge­hou het, by die o­pen­ba­re be­sker­mer in­ge­dien in­ge­val iets met my ge­beur,” het Van Log­ge­ren­berg gis­ter ge­sê.

Vol­gens hom wou die Val­ke nie ’n ver­kla­ring van hom aan­vaar met “ge­wig­ti­ge be­wy­se” van on­der meer kor­rup­sie, geld­was­se­ry en be­drog wat moont­lik een van die oor­sa­ke van die cha­os in die SAID is nie.

Sun­day Ti­mes het die na­week be­rig die Val­ke en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) be­oog om Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en die staats­aan­kla­er adv. Ger­rie Nel op klag­te van “spi­oe­na­sie” in heg­te­nis te neem.

Die mi­nis­ter van po­li­sie, die Val­ke en die NVG het ook glo hul vi­sier op T­re­vor Ma­nu­el, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, ’n aan­tal hui­di­ge en voor­ma­li­ge SAID-amp­te­na­re – on­der wie I­van Pil­lay, voor­ma­li­ge SAID-ad­junk­hoof, en Van Log­ge­ren­berg – as­ook Andrew Le­ask, NVG-on­der­soe­ker en Nel se reg­ter­hand.

Van Log­ge­ren­berg sê hy weet nie of die in­lig­ting in Sun­day Ti­mes se be­rig ak­ku­raat is nie, maar in­dien wel, is hy nog nie ge­na­der oor die on­der­soek na hom en sy voor­ma­li­ge kol­le­gas nie.

Van Log­ge­ren­berg het in ’n me­di­a­ver­kla­ring ge­sê sy pro­ku­reurs het aan die Val­ke ge­skryf en hy het sy vol­le sa­me­wer­king aan­ge­bied. Hy ont­ken dat hy e­nig­iets ver­keerd ge­doen het.

“Vroeg in 2015 het ek ’n se­ni­or Val­ke-amp­te­naar per­soon­lik gaan spreek met die doel om ’n ver­kla­ring af te lê wat ge­wig­ti­ge be­wy­se be­vat van kor­rup­sie, geld­was­se­ry, be­drog en ’n reeks an­der ak­ti­wi­tei­te.”

Hy meen dié in­lig­ting hou ver­band met van die “wa­re re­des” waar­om men­se hom, die SAID en die een­heid wou dis­kre­di­teer.

“Ek is aan­ge­sê om die ver­kla­ring in daar­die sta­di­um ‘lie­wer nog nie’ te oor­han­dig nie.”

Sy pro­ku­reurs het vroe­ër van­jaar weer aan die Val­ke en die NVG ge­skryf, maar geen be­te­ke­nis­vol­le ant­woor­de ont­vang nie, sê hy.

B­rig. Hang­wa­ni Mu­lau­d­zi, Val­ke­woord­voer­der, het by na­vraag ge­sê hy kan nie be­son­der­he­de van e­ni­ge on­der­soek, waar­on­der dié ra­ken­de die SAID-een­heid, be­spreek nie.

“Ons amp­te­li­ke po­si­sie oor die na­week se be­rig (in Sun­day Ti­mes) is dat ons nie op ge­rug­te re­a­geer nie.”

Die NVG het nie op na­vrae om kom­men­taar ge­re­a­geer nie.

Be­we­rings het in 2014 aan die lig ge­kom dat die een­heid ’n “ge­hei­me” on­der­soek­een­heid was, dat sy le­de op be­las­ting­be­ta­lers en pres. Ja­cob Zu­ma ge­spi­oe­neer het, kom­mu­ni­ka­sie on­der­skep het en ’n bor­deel be­stuur het.

Nel word glo daar­van ver­dink dat hy “spi­oe­na­sie­toe­rus­ting” vir die NVG-kan­to­re by dié SAID-een­heid aan­ge­skaf het.

Van Log­ge­ren­berg sê hy ken Nel en Le­ask nie en het waar­skyn­lik in sy 17 jaar lan­ge loop­baan by die SAID “hoog­stens drie keer” met hul­le te doen ge­kry.

Hy sê die een­heid is op mi­nis­te­ri­ë­le vlak goed­ge­keur en g’n “spi­oe­na­sie­toe­rus­ting” is aan­ge­skaf nie.

Adv. Ger­rie Nel

T­re­vor Ma­nu­el

Pra­vin Gord­han

I­van Pil­lay

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.