Oud­amp­te­na­re ‘wel­kom om te sê oor Gup­tas’

Beeld - - Nuus - P­hil­da Es­sop

Voor­ma­li­ge staats­amp­te­na­re wat meen die om­stre­de Gup­ta-fa­mi­lie het hul werk be­ïn­vloed, is wel­kom om dit on­der die ANC se aan­dag te bring.

“Men­se kan kom – of dit di­rek­teurs-ge­ne­raal (DG) of in­di­vi­due is wat be­weer daar is in­ge­meng in hul werk; hul­le is wel­kom om dit na die ANC toe te bring,” het Zi­zi Kod­wa, ANC-woord­voer­der, gis­ter ge­sê.

Hy wou nie be­son­der­he­de van die ANC se on­der­soek be­kend maak nie en het net ge­sê dit vor­der baie goed.

Dít volg op ’n brief waar­in ’n groep van 27 voor­ma­li­ge DG’s die na­si­o­na­le te­sou­rie en die de­par­te­ment van staats­diens en ad­mi­nis­tra­sie ge­vra het om ’n o­n­af­hank­li­ke on­der­soek na die rol van die om­stre­de Gup­ta-fa­mi­lie in staats­amp­te­na­re se werk in te stel.

Hul­le het ge­vra dat die on­der­soek bin­ne drie maan­de ge­doen word en dat al­le se­ni­or po­li­tie­ke en ad­mi­nis­tra­tie­we amp­te­na­re on­der­soek word wat in hul om­gang met die Gup­tas en ver­wan­te maat­skap­pye dalk die Grond­wet, die Wet op O­pen­ba­re Fi­nan­si­ë­le Be­stuur en die S­taats­diens­wet oor­tree het.

Die groep het ge­vra dat le­de van art. 9-in­stel­lings, soos die o­pen­ba­re be­sker­mer, die ou­di­teur-ge­ne­raal en die S­taats­diens­kom­mis­sie, as­ook re­ken­mees­ters, af­ge­tre­de reg­ters, ad­vo­ka­te en ken­ners van in­ter­na­si­o­na­le geld­vloei, be­trek word.

Hul­le het hul kom­mer uit­ge­spreek oor die “on­lang­se ver­wik­ke­lin­ge in die land wat die ver­troue in staats­in­stel­lings on­der­myn”.

“As voor­ma­li­ge DG’s is ons be­kom­merd dat druk deur pri­va­te be­lan­ge­groe­pe op staats­amp­te­na­re, waar­on­der hoof­de van die staat­sen­ti­tei­te, uit­ge­oe­fen word om re­ëls ten op­sig­te van aan­ko­pe op­set­lik te oor­tree.

“Ons is ver­al be­kom­merd oor on­lang­se ont­hul­lings oor ’n be­weer­de staat­skaping deur die Gup­ta-fa­mi­lie, hul klaar­blyk­li­ke in­vloed op po­li­tie­ke en ad­mi­nis­tra­tie­we aan­stel­lings en hul be­weer­de be­trok­ken­heid in die on­re­ël­ma­ti­ge fa­si­li­te­ring, ver­se­ke­ring en uit­rei­king van staats­ten­ders en kon­trak­te,” lui die brief.

Van die voor­ma­li­ge DG’s wat die brief on­der­te­ken het, is eerw. Frank C­hi­ka­ne, Bar­ry Gil­der, Ma­vuso M­si­mang, T­hem­ba Ma­se­ko, Siphi­we Ny­an­da, Vu­si Pi­ko­li, Moe S­haik, Lyn­dall S­ho­pe-Ma­fo­le en Pam Ya­ko.

Ma­se­ko, voor­ma­li­ge hoof van re­ge­ring se kom­mu­ni­ka­sie-en-in­lig- ting­stel­sels (GCIS) en een van die 27 on­der­te­ke­naars van die brief, het ge­sê die twee de­par­te­men­te het ont­vangs daar­van er­ken, maar daar was geen amp­te­li­ke re­ak­sie nie.

As die de­par­te­men­te wei­er om on­der­soek in te stel, is die vol­gen­de stap om ver­ga­de­rings met hul­le aan te vra, het Ma­se­ko ge­sê.

Hy het deel­ge­neem aan die ANC se pro­ses oor die kwes­sie, maar het daar­op ge­wys dat dié pro­ses po­li­ties is, ter­wyl die pro­ses wat die voor­ma­li­ge DG’s voor­stel, ver­band hou met moont­li­ke oor­tre­dings van die Grond­wet en an­der wet­ge­wing en dus ver­der as die ANC-pro­ses strek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.