3 SA san­gers in ‘To­wer­fluit’­pro­duk­sie

Beeld - - Kuns - Paul Boek­kooi Au­brey Lo­de­wyk as Pa­pa­ge­no in Die To­wer­fluit.

Die Zau­berfl­ö­te ( Die To­wer­fluit), die wê­reld se ge­wild­ste o­pe­ra, leen hom tot uit­een­lo­pen­de in­ter­pre­ta­sies, pla­sings en, soos def­ti­ge men­se sou sê, tyds­ge­wrig­te.

Van­dees­week en vroeg vol­gen­de week kan plaas­li­ke ge­ho­re ’n splin­ter­nu­we pro­duk­sie daar­van, wat in Duits­land ont­staan het en sy pre­mi­è­re mô­re­aand op die Man­de­la-ver­hoog van die Jo­burg T­he­a­t­re in Braam­fon­tein sal hê, gaan sien.

’n Groot ver­ras­sing is dat drie Suid-A­fri­ka­ners wat reeds oor­see naam ge­maak het, in die rol­ver­de­ling in­ge­sluit is.

Hul­le is die te­noor Mu­sa N­ku­na as Ta­mi­no, die ba­ri­ton Au­brey Lo­de­wyk as Pa­pa­ge­no en die so­praan Ca­ro­li­ne N­kwe in die rol van Pa­mi­na. N­ku­na en N­kwe se loop­ba­ne in Duits­land is ui­ters suk­ses­vol.

Dié kort sei­soen van vier op­voe­rings is die re­sul­taat van sa­me­wer­king tus­sen die plaas­li­ke te­a­ter en MDN Clas­si­cs. Be­ne­wens die o­pe­nings­aand is daar drie ver­de­re op­voe­rings: Don­der­dag, Vry­dag en vol­gen­de Dins­dag (24 Mei) om 20:00.

Die en­sem­ble wat op­tree, is die Ryn­se Fil­har­mo­nie­se Or­kes wat vol­le­dig vir die speel­vak in­ge­voer is. Hul di­ri­gent is die jong Al­ba­nies Duit­se ma­es­tro De­sar Su­le­j­ma­ni wat die af­ge­lo­pe tyd groot op­gang in o­pe­ra­hui­se en kon­sert­sa­le ge­maak het.

As re­gis­seur neem dr. Chris­toph Dam­mann die lei­sels.

Hy is in­ter­na­si­o­naal be­kend as te­a­ter­in­ten­dant en kul­tu­re­le be­stuur­der, wat on­der meer in sy eie land vir die Keul­se O­pe­ra en die O­pe­ra­fees Ber­lyn ge­werk het en in die bui­te­land vir on­der meer die Por­tu­ge­se Na­si­o­na­le O­pe­ra in Lis­sa­bon.

An­der san­gers in die rol­ver­de­ling van Die Zau­berfl­ö­te – in Duits ge­sing, maar voor­sien van on­der­skrif­te – is die Pool­se ko­lo­ra­tuur­so­praan A­lek­san­dra Ol­czyk (Ko­nin­gin van die Nag), haar land­ge­noot die bas Ma­rek Gas­tecki (Sa­ra­stro), die Duit­se te­noor Hen­ning Jen­drit­za (Mo­na­sta­tos), ter­wyl die Drie Da­mes ge­sing sal word deur Vi­o­la Zim­mer­mann, Chris­ti­ne Dam­mann en An­na Ne­sy­ba.

Die koor wat op­tree, is die Gau­teng C­ho­ris­ters.

Kaar­tjie­pry­se wis­sel tus­sen R200 en R500.

S­ka­kel 0861 670 670 of be­soek www.jo­burgt­he­a­t­re.com of be­spreek by web­tic­kets.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.