Be­dryfs­wins on­der druk

Swak rand en nu­we hos­pi­ta­le laat wins in SA stag­neer

Beeld - - Sakenuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad. – Die hos­pi­taal­groep Ne­t­ca­re se aan­deel­prys het gis­ter in ’n sta­di­um met am­per 9% ge­val na­dat hy sy re­sul­ta­te vir die half­jaar tot ein­de Maart be­kend ge­maak het.

Die hos­pi­taal­groep het nie sy tus­sen­tyd­se di­vi­dend ver­hoog nie na­dat sy aan­ge­pas­te we­sens­ver­dien­ste per aan­deel on­ver­an­derd was, het dr. Ri­chard F­ried­land, uit­voe­ren­de hoof, ge­sê. Aan­deel­hou­ers is ge­woond aan ’n lek­ker vet dub­bel­sy­fer­sty­ging in sy tus­sen­tyd­se di­vi­dend.

Die groot­ste by­dra­er tot sy be­dryfs­wins is sy hos­pi­ta­le in Suid-A­fri­ka en hier was sy wins on­der druk weens ver- skeie re­des. Sy be­dryfs­wins het am­per on­ver­an­derd op R1,6 mil­jard ge­bly.

Dit is deels toe­ge­skryf aan kos­te­druk weens die swak rand om­dat ’n groot deel van el­ke rand wat deur ’n hos­pi­taal be­stee word, aan ver­brui­kers­goe­de­re van oor­see af is. So­wat 30c van el­ke R1 se kos­te is ver­brui­kers­goe­de­re, sê dr. Ja­c­ques du P­les­sis, be­stu­ren­de di­rek­teur van hos­pi­ta­le in SuidA­fri­ka.

In die half­jaar het die rand erg teen­oor die pond ver­swak.

Die ge­mid­del­de wis­sel­koers in die half­jaar was R22,10 teen­oor die pond – 24% swak­ker as die ge­mid­del­de wis­sel­koers in die oor­een­stem­men­de ses maan­de tot ein­de Maart 2015, toe dit R17,76 was.

An­der be­dryfs­kos­te soos per­so­neel se sa­la­ris­se het ook sker­per ge­styg as waar­mee die groep sy pry­se in 2016 ver­hoog het.

F­ried­land sê die on­der­han­de­lin­ge met me­die­se ske­mas oor prys­ver­ho­gings vir 2016 het laat in die jaar plaas­ge­vind toe ver­brui­kers­prys­in­fla­sie op so­wat 4% was ter­wyl die on­der­han­de­lin­ge oor sa­la­ris­se be­gin van­jaar plaas­ge­vind het toe in­fla­sie we­sen­lik ho­ër was.

Die wins is ook on­der druk ge­plaas om­dat meer siek men­se op­ge­neem is ver­ge­le­ke met men­se wat ’n o­pe­ra­sie moes on­der­gaan. Siek­tes kos min­der per op­na­me.

Die twee nu­we hos­pi­ta­le wat in die half­jaar in ge­bruik ge­neem is – in Po­lo­kwa­ne en Pi­ne­ha­ven – het ook die be­dryfs­wins la­er ge­trek om­dat hul­le nog in ’n aan­vangs­fa­se is. Om­dat hul­le ten vol­le in be­dryf is, word hul kos­te in­ge­sluit, maar hul­le het nog nie so­veel pa­si­ën­te as wat no­dig is om ’n wins te toon nie.

Geen nu­we bed­dens is in die half­jaar by­ge­voeg nie om­dat daar­op ge­fo­kus is om die be­nut­ting te ver­hoog van die nu­we bed­dens wat toe­ge­voeg is.

Die be­dryfs­wins het on­ver­an­derd ge­bly in Suid-A­fri­ka ten spy­te daar­van dat sy in­kom­ste met 8,5% tot R9 mil­jard ge­styg het.

Dit is dank­sy die om­set per dag wat met ge­mid­deld 5,2% ge­styg het, on­der meer dank­sy prys­ver­ho­gings.

Die to­ta­le ge­tal pa­si­ënt­dae het met 2,8% ge­styg. As dit nie was vir die Paas­na­week in Maart nie, sou die sty­ging nog ho­ër ge­wees het.

Du P­les­sis sê om­dat baie op­na­mes in die hos­pi­ta­le met o­pe­ra­sies ver­band hou, en dié o­pe­ra­sies nie vir na­we­ke óf lang­na­we­ke ge­ske­du­leer word nie, is op­na­mes oor na­we­ke en lang­na­we­ke la­er.

Se­dert Paas­na­week het die op­na­mes skerp op­ge­tel.

Die hos­pi­taal­groep het plan­ne om so­wat 85 nu­we bed­dens voor jaar­ein­de by te voeg.

Ne­t­ca­re se aan­deel­prys het gis­ter uit­ein­de­lik 6,5% la­er af­ge­sluit op R32,11.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.