Vo­da­com: Ve­sel­ver­bin­dings sleu­tel vir groei

Beeld - - Sakenuus - JJ van Wyk

Die ver­skaf­fing van op­tie­se­ve­sel­ge­ba­seer­de bre­ë­band­diens­te na hui­se en on­der­ne­mings bly on­danks die mis­luk­te Ne­o­tel-tran­sak­sie vir Vo­da­com een van die sleu­tel-ter­rei­ne vir toe­koms­ti­ge uit­brei­ding en in­kom­ste­groei, sê S­ha­meel Joosub, uit­voe­ren­de hoof.

Hy het Dins­dag met die be­kend­ma­king van die groep se half­jaar­re­sul­ta­te tot ein­de Maart sy te­vre­den­heid met die groep se ver­to­ning uit­ge­spreek. Hy het in­ter­net-ver­bin­te­nis­se van ’n wye ver­skei­den­heid toe­stel­le aan Vo­da­com se mo­bie­le net­werk en ver­se­ke­ring (waar­on­der ver­se­ke­ring van sel­fo­ne en be­graf­nis­po­lis­se) uit­ge­son­der as twee an­der ter­rei­ne wat Vo­da­com wil ont­gin.

Suid-A­fri­ka raak ag­ter met die in­stel­ling van breë- band en toe­gang daar­toe.

Hoe­wel die voor­ge­stel­de oor­na­me van Ne­o­tel in Maart in duie ge­stort het weens re­gu­la­to­rie­se pro­ble­me, bly dit Vo­da­com se am­bi­sie om op­tie­se­ve­sel­ge­ba­seer­de bre­ë­band­diens­te uit te brei, sê Joosub. Vo­da­com het groot­maat­ver­skaf­fings­oor­een­koms­te met twee an­der op­tie­se­ve­sel­ver­skaf­fers ge­sluit, ter­wyl sy eie op­tie­se ve­sel so­veel as 25 000 hui­se kan be­reik.

Hy tei­ken ook 190 land­goe­de­re, be­rig Mo­ne­y­web.

Uit die half­jaar­re­sul­ta­te wat op Sens uit­ge­reik is, blyk da­ta steeds die groot dryf­veer te wees vir Vo­da­com se in­kom­ste­groei van 7,5% tot R80 mil­jard in die half­jaar.

Data­ge­bruik het met 46,8% toe­ge­neem en die ver­ko­pe van da­ta­bon­dels met 85,9%.

Die groep het ’n slot­di­vi- dend van R4 ver­klaar, wat die to­ta­le di­vi­dend vir die boek­jaar op R7,95 te staan bring. Wins ná belasting het met 3,2% tot R12,9 mil­jard toe­ge­neem.

“Die ver­snel­de be­leg­ging in ons net­werk die af­ge­lo­pe twee jaar is ’n wa­re suk­ses­ver­haal van ka­pi­taal­in­ves­te­ring om in­kom­ste- en kli­ën­te­groei te ver­se­ker.”

Daar was wel ’n ef­fen­se af­na­me in Vo­da­com se ge­tal kli­ën­te tot 61,3 mil­joen, vol­gens Joosub die ge­volg van re­gis­tra­sie­ver­eis­tes in­ter­na­si­o­naal.

In Suid-A­fri­ka het Vo­da­com se “net­wer­koor­heer­sing” vol­gens Joosub be­dui­dend daar­toe by­ge­dra dat sy kli­ën­te met 2,1 mil­joen tot 34,2 mil­joen toe­ge­neem het.

Vo­da­com het R8,7 mil­jard aan in­fra­struk­tuur be­stee in­slui­tend die ver­dub­be­ling van sy LTE/4G-net­werk­pun­te tot meer as 6 000.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.