S­taak die po­li­tie­ke af­drei­ge­ry van Pra­vin Gord­han

Beeld - - Kommentaar -

Te mid­de van aan­dui­dings dat plan­ne ge­smee word om Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, in heg­te­nis te neem, het die pre­si­den­sie die na­week ge­skar­rel om die ska­de te pro­beer be­perk. Die ont­ken­nings boe­sem eg­ter nie juis ver­troue in nie.

Te­o­re­ties be­hoort pres. Ja­cob Zu­ma geen in­vloed te hê oor ’n be­sluit soos dié nie, maar he­laas weet ons dat Zu­ma nie hui­wer om staats­ma­sji­ne­rie te ge­bruik om sy per­soon­li­ke ve­tes te help be­sleg nie. En maak geen fout nie, lt.genl. Ber­ning Nt­le­me­za (wat deur ’n reg­ter as ’n “leu­e­naar” be­stem­pel is), is in sy pos as hoof van die Val­ke nie om sy werk son­der vrees of voor­oor­deel te doen nie, maar om­dat hy ’n nut­ti­ge in­stru­ment vir Zu­ma is.

Bo­wen­dien weet ons reeds ná die af­dan­king van Nhlanhla Ne­ne en die e­nor­me e­ko­no­mie­se ver­lie­se wat die land as ge­volg daar­van ge­ly het, dat Zu­ma se be­slui­te nie in die eer­ste plek om lands­be­lang gaan nie. Dit gaan om ei­e­be­lang.

Net só het Zu­ma ook reeds die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) om­skep in ’n slag­veld vir sy self­ge­sen­treer­de mag­spe­le­tjies na­dat dit deur die ein­ste Gord­han uit­ge­bou is tot ’n hoogs doel­tref­fen­de or­ga­ni­sa­sie. Een van die be­lang­rik­ste re­des waar­om die SAID ’n wê­reld­klas­in­kom­ste­diens ge­word het, was juis die nie­po­li­tie­ke wy­se waar­op hy sy man­daat uit­ge­voer het.

Maar se­dert Zu­ma sy hand­perd Tom Moy­a­ne as SAID-kom­mis­sa­ris aan­ge­stel het – één van ’n li­ta­nie po­we­re aan­stel­lings – het die SAID die vol­gen­de slag­of­fer van die ANC se in­ter­ne mag­stryd ge­word. Se­ni­or amp­te­na­re wat on­der Gord­han puik werk ge­doen het, is ge­tei­ken in wat lyk na ’n groot­skaal­se sui­we­ring om die SAID ’n po­li­tie­ke werk­tuig van Zu­ma te maak.

Hier­voor is Gord­han nie te vin­de nie, want hy weet dit is nie net die ver­troue wat die SAID oor die ja­re on­der Suid-A­fri­ka­ners op­ge­bou het wat op die spel is nie. Dit raak be­leg­gers­ver­troue en te mid­de van die land wat op die rand van rom­mel­sta­tus hui­wer, kan Suid-A­fri­ka eint­lik nie be­kos­tig dat Gord­han dié ge­veg ver­loor nie.

Wat nou no­dig is, is dat die po­li­tie­ke af­drei­ge­ry van Gord­han ge­staak word, Moy­a­ne die trek­pas kry en Gord­han die no­di­ge be­weeg­ruim­te om sa­ke reg te ruk. Daar­son­der is ’n e­ko­no­mie­se wil­der­nis ons voor­land.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.