Re­ser­we­bank dalk dra­er van goeie nuus

Beeld - - Sake - Hanlie S­tad­ler

Kaap­stad. – Ont­le­ders be­gin in hul kris­tal­bal kyk om te be­paal of die ren­te­koers mô­re ver­hoog gaan word.

Die mees­te re­ken die kans is goed dat Le­setja K­ga­ny­a­go, pre­si­dent van die Re­ser­we­bank, waar­skyn­lik goeie nuus sal bring vir men­se met skuld, in oor­een­stem­ming met die geel das waar­voor hy so lief is.

Die sen­tra­le bank se mo­ne­tê­re be­leids­ko­mi­tee (MBK) van ses le­de het gis­ter be­gin ver­ga­der, en die aan­kon­di­ging word mô­re om 15:00 in P­re­to­ria ge­doen. Die ko­mi­tee be­staan uit K­ga­ny­a­go, sy drie ad­junk­te en twee se­ni­or amp­te­na­re van die Re­ser­we­bank.

Mal­colm C­har­les en Na­z­meera Moola van In­ves­tec-ba­te­be­stuur sê die Re­ser­we­bank het dit die af­ge­lo­pe halfjaar baie dui­de­lik ge­maak dat sy pri­mê­re tei­ken die be­kam­ping van inflasie is.

“Om­dat e­ko­no­mie­se groei eg­ter swak bly, is daar ’n groei­en­de ver­wag­ting in die mark dat die bank sal wag (met sty­gings in ren­te­koer­se).”

E­ko­no­mie­se groei was op kwar­taal grond­slag ge­meet in die eer­ste kwar­taal slegs 0,6%.

Die ren­te­koers is in No­vem­ber met 0,25 per­sen­ta­sie­punt, in Ja­nu­a­rie met 0,5 en in Maart met 0,25 ver­hoog.

C­har­les en Moola sê wat ook al mô­re ge­beur, is hul­le oor­tuig die bank sal nie op­hou om inflasie te tei­ken nie.

Voor­dat men­se dus ’n sug van ver­lig­ting slaak (of be­gin kla as hul­le ren­te­ge­kop­pel­de be­leg­gings het en eint­lik ’n sty­ging wíl hê), moet ’n mens luis­ter vir e­ni­ge klem dat ons in ’n “styg­si­klus” bly.

Op die Maart-ver­ga­de­ring was daar twee­spalt in die MBK en dit kan dalk weer die ge­val wees.

Die in­fla­sie­koers vir A­pril word van­dag be­kend ge­maak. Dit was in Maart 6,3%, maar kos­prys­in­fla­sie was 9,5% (die jaar­sty­ging in die prys van ’n mand­jie kos en nie­al­ko­ho­lie­se drank).

Kos­pry­se sal waar­skyn­lik ver­der styg weens die lang­du­ri­ge uit­wer­king van die erg­ste droog­te in min­stens 100 jaar.

C­har­les en Moola sê die MBK se di­lem­ma op die oom­blik is die wis­sel­val­lig­heid van C­hi­ne­se en A­me­ri­kaan­se da­ta, as­ook po­li­tie­ke nuus in SuidA­fri­ka.

Die rand het pas weer ’n te­rug­slag be­leef toe die span­ning tus­sen pres. Ja­cob Zu­ma en Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, rug­baar ge­word het.

Dié twee ont­le­ders sê die mark het reeds nog’ n ren­te­koer-s­ver­ho­ging van al­te­sa­me 0,5 per­sen­ta­sie­punt oor die loop van 2016 ver­re­ken, wat hul­le as “bil­lik” be­skryf, ge­ge­we die voor­uit­sig vir inflasie.

Die Re­ser­we­bank het in Maart voor­spel dat inflasie van­jaar ge­mid­deld 6,6% sal wees, met ’n hoog­te­punt van 7,3% in die vier­de kwar­taal.

In 2017 sal inflasie na ver­wag­ting óók bo die tei­ken­band van tus­sen 3% en 6% bly, met ’n ver­wag­te ge­mid­del­de van 6,4%.

Dit sal in­sig­ge­wend wees of en hoe dié ver­wag­ting aan­ge­pas word.

T­hea Fou­rie, se­ni­or e­ko­noom van IHS Glo­bal In­sig­ht, ver­wag dat Suid-A­fri­ka van­jaar “gou­er as ver­wag” ’n “be­dui­den­de re­ses­sie” gaan be­tree. Sy stem saam dat dit ’n pou­se in die ren­te­koers-si­klus kan mee­bring.

Weens die trae e­ko­no­mie­se groei be­skou Fou­rie dit as on­af­wend­baar dat Suid-A­fri­ka in Ju­nie deur S­tan­dard & Poor’s tot rom­mel­sta­tus af­ge­gra­deer gaan word. Dit kan die rand hard tref.

“Hoe­wel Suid-A­fri­ka se fi­nan­si­ë­le mark­te ge­so­fis­ti­keerd ge­noeg is om die mees­te van die ver­koop van plaas­li­ke fi­nan­si­ë­le ba­tes te ab­sor­beer, sal ka­pi­taal­uit­vloei dalk druk plaas op die land se bui­te­land­se va­lu­ta­re­ser­wes en ’n meer be­slis­te be­leids­re­ak­sie van die sen­tra­le bank ver­eis om die e­ko­no­mies fun­da­men­te­le fak­to­re teen by­ko­men­de uit­vloei te be­skerm.”

IHS raam dat inflasie van­jaar selfs 7,7% sal haal, aan­ge­dryf deur die droog­te­ver­wan­te sty­ging in kos­pry­se en die na­loop-in­vloed van die swak rand.

Mo­ham­med Nal­la van Ned­bank Ca­pi­tal sê die rand bly die sleu­tel ri­si­ko­fak­tor vir die inflasie voor­uit­sig op kort­ter­myn.

Ned­bank Ca­pi­tal se ren­te­koers-ba­ro­me­ter vir Mei dui op ’n 63%-kans dat die ren­te­koers on­ver­an­derd bly.

Dié ba­ro­me­ter ont­leed 13 fak­to­re en het be­vind dat agt dui op ’n on­ver­an­der­de koers, drie op ’n sty­ging en twee op ’n da­ling.

Laas­ge­noem­de twee be­hels trae e­ko­no­mie­se groei en lae plaas­li­ke aan­bod aan pro­duk­sie­kant.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.