SAID: Par­le­ment sat vir ‘koue oor­log’

Beeld - - Sake - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Kaap­stad. – ANC-LP’s is siek en sat vir die “koue oor­log” tus­sen Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en Tom Moy­a­ne, kom­mis­sa­ris van die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID), wat dreig om die twee in­stel­lings se in­te­gri­teit te ver­nie­tig.

Moy­a­ne en Lun­gi­sa Fu­zi­le, di­rek­teur-ge­ne­raal van fi­nan­sies, het gis­ter­og­gend voor die staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies in die par­le­ment ver­skyn om ver­slag te doen oor die twee in­stel­lings se pres­ta­sies die af­ge­lo­pe kwar­taal. Die ko­mi­tee het ge­hoor dat Gord­han weens an­der ver­plig­tin­ge nie die ver­ga­de­ring kon by­woon nie.

Sun­day Ti­mes het Son­dag be­rig dat die Val­ke en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) be­oog om on­der an­de­re Gord­han op aan­klag­te van spi­oe­na­sie in heg­te­nis te neem weens sy be­weer­de aan­deel aan ’n “ge­hei­me een­heid” toe hy nog die SAID­kom­mis­sa­ris was.

Yu­nus Car­rim, voor­sit­ter van die ko­mi­tee, het na­dat Moy­a­ne en Fu­zi­le hul voor­leg­gings aan die ko­mi­tee ge­doen het, ge­sê daar is aan­sien­li­ke po­ten­si­aal in die land se o­pen­ba­re fi­nan­si­ë­le sek­tor. Hy het die SAID ge­prys vir die R1 000 mil­jard wat hy aan be­las­ting in die af­ge­lo­pe boek­jaar in­ge­sa­mel het en het by­ge­voeg dat “as jul­le (SAID en die te­sou­rie) on­der sul­ke moei­li­ke e­ko­no­mie­se om­stan­dig­he­de so goed kan pres­teer, hoe­veel be­ter sal jul­le nie pres­teer as jul­le saam­werk nie”?

Car­rim het ge­sê die land kan nie die on­ge­du­rig­heid be­kos­tig nie. “Ons is siek en sat daar­voor.”

Die ko­mi­tee het pres. Ja­cob Zu­ma, adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho- sa, die ANC en al­le an­der be­lang­heb­ben­des ver­soek om on­mid­del­lik by die twee­spalt tus­sen Gord­han en Moy­a­ne in te gryp en dit op te los.

“As jul­le in Au­gus­tus weer voor die ko­mi­tee ver­skyn, moet dit op­ge­los wees, an­ders gaan ons baie taai­er teen­oor jul­le wees,” het Car­rim ge­waar­sku.

Dr. Mak­ho­si K­ho­za, ANC-LP, het ge­sê die twee in­stel­lings moet op­hou voor­gee dat al­les wel is. “Dit is nie. Ons moet dit op­los.”

Vol­gens haar is Gord­han, Moy­a­ne, Fu­zi­le en Le­setja K­ga­ny­a­go, Re­ser­we­bank-goe­wer­neur, al­mal swart Suid-A­fri­ka­ners wat be­lang­ri­ke e­ko­no­mie­se in­stel­lings lei. “Wil ons (met die twee­spalt) voort­bou op die nar­ra­tief dat swart men­se nie kan re­geer nie? Dit is merk­waar­dig dat die SAID R1 000 mil­jard kon in­sa­mel. So doen (Gord­han) ook, on­danks moei­li­ke om­stan­dig­he­de, uit­ste­ken­de werk in die te­sou­rie.”

K­ho­za het ge­sê daar is ’n goeie sto­rie om te ver­tel, maar dat die twee­spalt dit on­ge­daan kan maak. “Hier­die koue oor­log is on­ge­sond. Dit plaas ons al­mal on­der stres en moet op­ge­los word.”

Moy­a­ne het ná die ver­ga­de­ring aan joer­na­lis­te ge­sê die aan­ge­leent­heid tus­sen hom en Gord­han “kan net deur Zu­ma op­ge­los word”. “Die par­le­ment het ons her­struk­tu­re­ring s plan­ne ver­le­de jaar aan­vaar ,” i sal wat hy ver­der wou sê.

Vol­gens Moy­a­ne is daar ’n “hart­li­ke” per­soon­li­ke ver­hou­ding tus­sen hom en Gord­han.

Hy wou hom ook nie uit­laat oor be­we­rings dat Gord­han in heg­te­nis ge­neem kan word nie. “Dit is iets waar­op die Val­ke kom­men­taar moet le­wer.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.