Groen krag ‘kan nie ge­ïg­no­reer word nie’

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Kaap­stad. – Her­nieu­ba­re e­ner­gie raak só vin­nig goed­ko­per dat tra­di­si­o­ne­le nuts­maat­skap­pye dit nie meer kan ig­no­reer nie en die jong­ste teg­no­lo­gie sal moet in­span om so­veel moont­lik daar­van te ge­bruik.

Só het prof. An­ton E­ber­hard, e­ner­gie­ken­ner van die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad en ’n vo­ri­ge lid van die Na­si­o­na­le Be­plan­nings-ko­mis­sie, op die A­fri­ca U­ti­li­ty Week (AUW) ge­sê.

Mi­cha­el Lie­breich, stig­ter van Bloom­berg New E­ner­gy Fi­nan­ce in B­rit­tan­je, het die jong­ste sy­fers vir wind- en son­krag­kos­te ge­noem.

In Ma­rok­ko word ’n wind­krag­aan­leg vir 2018 be­plan teen 3 A­me­ri­kaan­se sent per kWh, en in Du­bai werk die Mas­dar-kon­sor­ti­um aan ’n son­krag­aan­leg vir 2019 teen 2,9 A­me­ri­kaan­se sent per kWh. Dit is re­kord­lae pry­se vir wind- en son­krag, en Lie­breich ver­wag dit sal oor ’n paar jaar die ge­mid­del­de pry­se wees.

“Me e­ras 50% van die e­ner­gie-be­leg­gings in ont­wik­ke­len­de lan­de gaan nou na skoon e­ner­gie.”

Jim Ro­gers, af­ge­tre­de hoof van Du­ke E­ner­gy, een van die groot­ste krag­maat­skap­pye in A­me­ri­ka, sê krag net­werk-teg­no­lo­gie ver­an­der na di­gi­ta­le slim­krag net­wer­ke wat twee­rig­ting-kom­mu­ni­ka­sie moont­lik maak en gro­ter hoe­veel­he­de son- en wind­krag kan han­teer.

E­ber­hard sê krag­maat­skap­pye is eg­ter baie kon­ser­wa­tief en hul sa­ke­mo­del­le van 90 tot 100 jaar oud word uit­ge­daag deur die nu­we teg­no­lo­gie aan so­wel die aan­bod- as vraag­kant.

Hoe­wel her­nieu­ba­re e­ner­gie dalk nog nie ba­sis­krag kan le­wer nie, raak skoon e­ner­gie so goed­koop dat tra­di­si­o­ne­le nuts­maat­skap­pye dit nie lan­ger kan ig­no­reer nie.

Hul­le sal hul krag­stel­sels moet her­ont­werp om so­veel moont­lik groen­krag te ge­bruik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.