‘Ko­nin­gin­by­sin­droom’ strem vroue se loop­ba­ne

Beeld - - Sake Nuus -

’n Nu­we nei­ging in die Suid-A­fri­kaan­se werk­om­ge­wing keer dat vroue hul vol­le loop­baan-po­ten­si­aal be­reik.

“Die ‘Ko­nin­gin­by-sin­droom’ be­hels dat vrou­li­ke hoof­de traag is om an­der vroue te be­vor­der,” sê dr. Ba­bi­ta Mat­hur-Helm, se­ni­or lek­tor in di­ver­si­teit-, lei­er­skap- en gen­der­stu­dies aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch Be­stuur­skool (USB).

“Dié term be­skryf die ge­drag van vroue in se­ni­or pos­te wat an­der vroue ver­vreem. Só strem hul­le ju­ni­or vroue se op­gang in die werk­plek,” sê sy. Sul­ke vroue be­skerm hul eie mags­ba­sis, sê sy.

“Die kor­po­ra­tie­we om­ge­wing is ui­ters me­de­din­gend en selfs vy­an­dig. In kor­po­ra­tie­we of an­der pro­fes­si­o­ne­le be­trek­kings groei vroue nie van­self nie. Hul loop­baan hang af van mans se steun. Die Ko­nin­gin­by-sin­droom het maar baie on­langs in Suid-A­fri­ka kop uit­ge­steek. Of dalk het dit vroe­ër ge­beur, maar dis nie doel­tref­fend na­ge­vors nie,” sê sy.

Sy noem nog twee groot uit­da­gings wat gen der di­ver­si­teit in Suid-A­fri­ka se ar­beids­mag be­ïn­vloed:

) Vroue kom te staan voor strui­kel­blok­ke soos maat­skap­li­ke ste­re­o­ti­pes en voor­oor­de­le. Dit is deel van ’n or­ga­ni­sa­sie se kul­tuur, en soms skep dit ge­wel­di­ge strui­kel­blok­ke vir die vor­de­ring van vroue in hul werk.

) Die so­ge­naam­de glas­pla­fon is nog ’n strui­kel­blok. Dit is ’n baie ge­struk­tu­reer­de be­na­de­ring tot vroue se vor­de­ring in hul loop­baan. Dit strem hul groei ook, want glas­pla­fon­ne bring mee dat vroue nie tot se­ni­or pos­te be­vor­der word nie.

Be­ne­wens dié drie uit­da­gings kom vroue ook an­der strui­kel­blok­ke in die werk­plek teë. “Dit hou ver­band met ras, gen­der, ne­po­tis­me, wet­ge­wing wat net be­paal­de ras­se­groe­pe steun, ou ken­nis­se wat me­kaar on­der­steun, ’n ge­brek aan vrou­e­rol­mo­del­le en per­soon­li­ke be­per­kings.”

Die bes­te ma­nier om vroue in ’n werk­om­ge­wing te be­mag­tig, is om hul­le ge­leent­he­de te bied vir loop­baan vor­de­rin­ge n be­vor­de­ring tot se­ni­or pos­te, sê Mat­hur-Helm. Sy gee die vol­gen­de raad om dié pro­ble­me te oor­kom:

) ’n Mens kan op­volg­be-plan­ning, ta­lent poe­le, loop­baan­ont­wik­ke­ling s­pro­gram­me en werk na­vol­ging vir po­ten­si­ë­le vroue-uit­voe­ren­de hoof­de en se­ni­or be­stuur­ders oor­weeg om te sorg dat meer vroue lei­ers­pos­te be­klee;

) Or­ga­ni­sa­sies moet vol­hou­ba­re lang­ter­myn struk­tu­re en-stel­sels in­stel om’ n werk­om­ge­wing te skep wat be­vor­der­lik is vir vroue se voor­uit­gang; en

) Or­ga­ni­sa­sies moet klem daar­op lê om vroue spe­si­fiek vir lei­ers­pos­te voor te be­rei deur hul­le die no­di­ge men­tor­skap te gee om sul­ke lei­ers­rol­le te aan­vaar, in plaas daar­van om hul­le net teg­nie­se steun te bied.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.