Teg­no­lo­gie kan be­lo­ning van werk­ne­mers han­teer

Beeld - - Sake Nuus -

Teg­no­lo­gie kan ’n be­lang­ri­ke rol speel in die han­te­ring van werk­ne­mer be­lo­nings-en aan­spo­rings pro­gram­me.

“Teg­no­lo­gie maak by­kans al­le nu­we pro­ses­se en sa­ke­mo­del­le moont­lik. Dit moet eer­der be­skou word as ’n in­stru­ment wat nu­we moont­lik­he­de daar kan ste­las net ’n on­der­af­de­ling van ’n pro­ses,” sê Peet Kru­ger van die Suid-A­fri­kaan­se Be­lo­nings ver­e­ni­ging( S a ra ).“Teg­no­lo­gie kan­nie’ n be­lo­ning stra­te­gie aan­vuur nie, maar kan ’n be­lang­ri­ke rol in die uit­voer daar­van speel,” sê hy.

Vol­gens Kru­ger kan die ma­nier waar­op ’n maat­skap­py teg­no­lo­gie ge­bruik om pres­ta­sie te be­loon wel ’n in­vloed hê oor of men­se die maat­skap­py be­skou as ’n werk­ge­wer van hul keu­se.

“Die goeie ge­bruik van teg­no­lo­gie in hier­die stra­te­gie kan by­dra tot be­ter werk­ne­mer be­trok­ken­heid en die le­we­ring van be­lo­nings aan werk­ne­mers,” meen Kru­ger.

Wan­neer be­lo­nings toe­ge­ken word, word baie ver­skil­len­de fak­to­re in ag ge­neem, soos by­voor­beeld vaar­dig­he­de wat be­no­dig word, hoe men­se met hier­die vaar­dig­he­de oor­tuig kan word om vir die maat­skap­py te werk of aan te hou werk, hoe werk­ne­mers be­taal word, nie-fi­nan­si­ë­le ver­goe­ding en die kor­rek­te ma­nier om ’n fi­na­le uit­koms te be­paal.

“Teg­no­lo­gie help nie net om die pro­ses te ver­ge­mak­lik nie, maar help ook om dit te ver­een­vou­dig so­dat men­se dit mak­lik kan ver­staan.

“Werk­ne­mers kan pre­sies sien hoe hul­le tot die suk­ses van die maat­skap­py by­dra en hoe hul be­lo­ning daar­by pas,” sê Kru­ger.

“Daar is ’n toe­ne­men­de skuif na ’n al­ge­he­le ver­goe­ding­staat wat al die in­lig­ting aan die be­stuur kan gee oor pre­sies wat ver­goe­ding be­loop.

“Dit is ti­pies ’n vi­su­e­le skets van die be­leg­ging in el­ke werk­ne­mer en is ’n ver­be­te­ring op die tra­di­si­o­ne­le be­taal­staat,” sê Kru­ger.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.