Bar­clays A­fri­ca oor­weeg swart be­mag­ti­ging

Beeld - - Sake Nuus - El­vi­ra Wood

Bar­clays A­fri­ca oor­weeg’ n swart be­mag­ti­ging s ven­noot nou­dat Bar­clays be­plan om sy meer­der­heid s be­lang in dié bank­groep te ver­koop.

“Die B­rit­se maat­skap­py se be­sluit om sy 62,3%-be­lang te ver­koop, gee ons be­slis die kans om na swart be­mag­ti­ging te kyk. Die be­sluit aan wie die aan­de­le ver­koop word, bly eg­ter steeds by Bar­clays,” het Wen­dy Lu­cas-Bull, voor­sit­ter van Bar­clays A­fri­ca, Dins­dag op die groep se jaar­ver­ga­de­ring in Jo­han­nes­burg ge­sê.

Sy wou geen ver­de­re in­lig­ting gee oor die stand van on­der­han­de­lin­ge nie.

“Soos wat daar in die laas­te tyd in die me­dia be­rig is, is daar be­slis goeie be­lang­stel­ling in Bar­clays se be­lang, maar dit is te vroeg om e­ni­ge ko­pers te be­ves­tig,” sê sy.

Mail & Gu­ar­di­an het on­langs be­rig dat Pa­tri­ce Mot­se­pe, voor­sit­ter van A­fri­can Rain­bow Mi­ne­rals, een van die be­lang­stel­len­des is. Hy het glo ’n raad­ge­wen­de ko­mi­tee aan­ge­stel om die moont­lik­heid te on­der­soek om ’n be­lang in Bar­clays A­fri­ca te koop.

Lu­cas-Bull be­ves­tig dat Bar­clays A­fri­ca toe­ge­wyd bly aan A­fri­ka, maar er­ken dat hy werk op die aan­na­me dat Bar­clays van al sy aan­de­le ont­slae gaan raak.

“Ons het al­tyd ge­weet ons aan­deel­hou­ers kan ver­an­der, maar ons plan om A­fri­ka se groot­ste fi­nan­si­ë­le diens­te ver­skaf­fer te wees, bly on­ver­an­derd ,” sê Ma­ria Ra mos, uit­voe­ren­de hoof van Bar­clays A­fri­ca.

“Ons is steeds nie 100% se­ker of Bar­clays heel­te­mal gaan des­in­ves­teer nie, aan­ge­sien dit van re­gu­la­to­rie­se re­ëls in B­rit­tan­je af­hang,” sê Lu­cas-Bull. “Ons on­der­soek wel tans wat no­dig sal wees om al ons be­dry­wig­he­de son­der on­der­bre­king te laat voort­duur, as dit wel ge­beur dat hul­le heel­te­mal ont­trek,” sê sy.

Bar­clays A­fri­ca funk­si­o­neer as Ab­sa Bank in Suid-A­fri­ka.

Bar­clays se be­lang is reeds on­langs tot min­der as 50% ver­min­der.

Wen­dy Lu­cas­Bull

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.