Zu­ma ge­kwets en soek wraak

Beeld - - Kommentaar - R­ho­da Ka­da­lie Ka­da­lie is ’n men­se­reg te­ak­ti­vis.

In Bu­si­ness Day voer Da­niel Sil­ke ’n e­le­gan­te re­de­na­sie aan oor hoe­kom ons be­kom­merd moet wees oor die Val­ke se drei­ge­ment om fi­nans­mi­nis­ter Pra­vin Gord­han in heg­te­nis te neem. Her­haal­de ont­ken­nings deur S­haun A­bra­hams, hoof van die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag, sal nie vre­se be­sweer nie. Pres. Ja­cob Zu­ma is dui­de­lik vas­be­slo­te om wraak op sy kol­le­gas te neem na­dat hul­le hom ge­dwing het om sy lief­ling, Des van Rooy­en, te ver­wy­der en hom te ver­vang deur Gord­han. Zu­ma se woe­de was dik­wels op TV oog­lo­pend en het ge­toon die baas is diep ge­kwets en sal wraak neem.

E­nig­een wat in Zu­ma se “kits­ryk­dom­ske­ma” in­meng, sal nie on­ge­deerd daar­van af­kom nie. Ins­ge­lyks vat jy aan Nom­mer Een as jy aan Du­du My­e­ni en die Gup­tas vat.

Hier­die on­hei­li­ge net­werk van boe­tie-ka­pi­ta­lis­te raak al hoe mor­si­ger in die lig van die ont­hul­ling oor hoe geld van die O­pen­ba­re Be­leg­ging skor­po­ra­sie na die­ge­ne met pre­si­den­si­ë­le ban­de vloei. Plan­ne om met die Rus­sie­se kern­krago o­reen­koms voort te gaan en nog ’n stra­ler te koop, toon Zu­ma se diep­lig­gen­de min­ag­ting jeens ons al­mal. Sy ver­ma­ning van die spea­ker om­dat sy toe­laat dat die par­le­ment in cha­os ver­val, spreek van ’n lei­er son­der ver­ant­woor­de­lik­heid.

Die cha­os vind weer­klank in stu­den­te-a­nar­gie, die voort­du­ren­de pro­tes­op­tog­te en die re­ge­ren­de par­ty se on­ver­moë om die mis­noeg­de mas­sas te be­heer. Die land is on­rus­tig en dit is tas­baar. Po­li­tie­ke me­de­din­ging tus­sen die ten­der­pre­neur- en die an­ti-ten­der­pren eur­groe­pe lê diep klo­we oor die be­heer van die e­ko­no­mie bloot. Dit is hoe­kom Zu­ma nog on­der­steu­ners het: Hul lot is met sy­ne ver­bind.

Die ANC se ag­ter­uit­gang se­dert pres. Nel­son Man­de­la se uit­tre­de toon dui­de­lik hoe sleg die ANC was vir die de­mo­kra­sie en die ont­wik­ke­ling van ’n grond­wet­li­ke staat, ge­grond op die op­per­ge­sag van die reg. Die ge­skie­de­nis we­mel van voor­beel­de van die vin­ni­ge ver­brok­ke­ling van s­ta­te ná be­vry­ding. Ter­wyl die a­part­heids­re­ge­ring vir sy “eie” ge­sorg het, gee die ANC nie ’n duit vir swart of arm men­se om nie. Op die al­ler­min­ste het die NP ’n “volks­trots” ge­had wat ui­ting ge­vind het in die uit­bou van in­stel­lings, die bou van in­fra­struk­tuur, sko­le, u­ni­ver­si­tei­te, hos­pi­ta­le, en­so­voorts.

Die ANC het wel die ont­ei­e­ning van dié wat in die a­part­heids­tyd uit­ge­sluit was ge­deel­te­lik ge­pak, maar die oor- daad kor­rup­sie, flam­bo­jan­te leef­sty­le, boe­tie-ka­pi­ta­lis­me en ver­mor­sing het dít wat moont­lik kon ge­wees het ver­re­weg oor­skry. Die ta­maai jaar­lik­se staats­in­kom­ste het nie neer­slag ge­vind in wat so mak­lik die voor­ste de­mo­kra­sie in én die e­ko­no­mie­se en­jin van A­fri­ka kon ge­wees het nie.

Mi­cha­e­la Wrong se boek Its Our Turn to Eat oor die Ke­ni­aan­se fluit­jie­bla­ser John Git­hon­go ver­tel die ver­haal van hoe Ke­nia ge­kies het om in die voet­spo­re van sy dik­ta­to­ri­a­le A­fri­ka-bu­re te volg. Ná sy ver­kie­sing was Git­hon­go se woor­de aan pres. M­wai Ki­ba­ki: “Ons kan al die teen kor­rup­sieo wer­he­de in­stel, al die geld be­stee en al die teen­kor­rup­sie-wet­te deur­voer wat ons wil, maar dit hang al­les van u af. As die men­se glo die pre­si­dent ‘eet’, is die stryd ver­lo­re. As u sterk stand­punt in­neem, as die lei­er­skap daar is, sal ons suk­ses­vol wees.”

Kort ná Ki­ba­ki se in­hul­di­ging moes Git­hon­go, wat ’n teen­kor­rup­sie-pos be­klee het, uit vrees vir sy le­we vlug.

As ons vei­lig­heids-, in­tel­li­gen­sie- en po­li­sie­mag­te by po­li­tie­ke ven­det­tas in­ge­sleep word, moet ons baie be­kom­merd wees. Die ge­bruik van staats­in­stel­lings om teen­stan­ders te ver­nie­tig is ’n ou ANC-tak­tiek en is diep ge­wor­tel in ’n par­ty wat doel­be­wus wei­er om deel van die 21ste eeu te wees. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.